شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

آنتالوجی / Ontology

  • نرخ فعلی:0.3869
  • بالاترین قیمت روز:0.3869
  • پایین ترین قیمت روز:0.3764
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:0.3764
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۶:۳۰:۱۲
  • نرخ روز گذشته:0.3824
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:1.18%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0045

نمودار کندل استیک آنتالوجی / Ontology در روز جاری

نمودار کندل استیک آنتالوجی / Ontology در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
0.3869 ریال16:30:12
0.3866 ریال16:27:08
0.3864 ریال16:24:08
0.3869 ریال16:21:09
0.3857 ریال16:18:09
0.3855 ریال16:15:09
0.3847 ریال16:12:09
0.385 ریال16:06:10
0.3845 ریال16:00:14
0.385 ریال15:54:09
0.3856 ریال15:51:10
0.386 ریال15:48:09
0.3862 ریال15:45:09
0.3858 ریال15:42:09
0.3868 ریال15:27:09
0.3867 ریال15:24:09
0.3868 ریال15:21:10
0.3867 ریال15:18:08
0.3859 ریال15:15:10
0.3861 ریال15:12:08
0.3855 ریال15:09:09
0.386 ریال15:06:09
0.3859 ریال15:03:09
0.3861 ریال15:00:14
0.385 ریال14:57:09
0.3855 ریال14:54:09
0.3861 ریال14:51:10
0.3859 ریال14:48:09
0.3858 ریال14:45:10
0.385 ریال14:42:09
0.3868 ریال14:39:09
0.3866 ریال14:36:10
0.3868 ریال14:33:09
0.3865 ریال14:30:11
0.3866 ریال14:27:09
0.3862 ریال14:21:09
0.3858 ریال14:18:09
0.3843 ریال14:15:10
0.3841 ریال14:09:10
0.3839 ریال14:06:10
0.3834 ریال14:03:10
0.3832 ریال14:00:14
0.3851 ریال13:42:08
0.3852 ریال13:39:09
0.3848 ریال13:30:12
0.3837 ریال13:24:09
0.3862 ریال12:30:12
0.3858 ریال12:09:09
0.3859 ریال12:05:09
0.3845 ریال12:03:09
0.3831 ریال11:59:09
0.3835 ریال11:54:09
0.3814 ریال11:45:10
0.3816 ریال11:42:09
0.3811 ریال11:39:09
0.3806 ریال11:30:12
0.3807 ریال11:12:08
0.3808 ریال11:09:08
0.3803 ریال11:00:14
0.3797 ریال10:51:09
0.3791 ریال10:24:08
0.378 ریال10:12:09
0.3779 ریال10:06:09
0.3777 ریال10:02:09
0.3778 ریال10:00:14
0.3783 ریال9:54:08
0.3778 ریال9:51:09
0.3785 ریال9:48:08
0.3786 ریال9:45:09
0.3798 ریال9:42:09
0.3797 ریال9:39:08
0.3799 ریال9:24:09
0.379 ریال9:09:08
0.3791 ریال8:54:08
0.3788 ریال8:51:10
0.3787 ریال8:48:08
0.3795 ریال8:45:09
0.38 ریال8:42:09
0.3796 ریال8:30:11
0.3805 ریال8:24:08
0.3806 ریال8:18:08
0.3807 ریال8:12:08
0.3799 ریال8:08:09
0.38 ریال8:06:09
0.3802 ریال8:03:09
0.3798 ریال8:00:17
0.378 ریال6:09:09
0.3777 ریال6:06:11
0.3773 ریال6:03:09
0.3778 ریال4:42:08
0.3789 ریال4:30:10
0.3772 ریال4:12:08
0.3776 ریال4:08:08
0.3779 ریال4:05:09
0.3786 ریال4:03:08
0.3798 ریال2:45:09
0.3785 ریال2:42:09
0.3783 ریال2:39:08
0.3792 ریال2:36:09
0.3807 ریال2:33:08
0.3809 ریال2:24:08
0.3803 ریال2:12:08
0.3818 ریال2:09:08
0.3808 ریال2:06:10
0.3797 ریال2:03:08
0.3787 ریال2:00:14
0.3782 ریال1:53:08
0.378 ریال1:50:09
0.3764 ریال1:12:08
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات
قیمت خودرو
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی