شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

آنتالوجی / Ontology

  • نرخ فعلی:0.7079
  • بالاترین قیمت روز:0.7185
  • پایین ترین قیمت روز:0.6821
  • بیشترین مقدار نوسان روز:0.01
  • درصد بیشترین نوسان روز:1.4%
  • نرخ بازگشایی بازار:0.6948
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۱:۵۹:۴۹
  • نرخ روز گذشته:0.6941
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:1.99%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0138

نمودار کندل استیک آنتالوجی / Ontology در روز جاری

نمودار کندل استیک آنتالوجی / Ontology در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
0.7079 ریال11:59:49
0.708 ریال11:48:28
0.7075 ریال11:46:23
0.7076 ریال11:44:19
0.7081 ریال11:42:27
0.7073 ریال11:40:26
0.7067 ریال11:38:26
0.7052 ریال11:36:28
0.7037 ریال11:34:33
0.7046 ریال11:32:37
0.7052 ریال11:30:44
0.7053 ریال11:28:23
0.7051 ریال11:26:18
0.7046 ریال11:24:21
0.7052 ریال11:22:20
0.7046 ریال11:20:28
0.7048 ریال11:18:26
0.7054 ریال11:16:27
0.7049 ریال11:14:26
0.7025 ریال11:12:30
0.7022 ریال11:10:38
0.7024 ریال11:08:25
0.7031 ریال11:06:30
0.7029 ریال11:04:33
0.7026 ریال11:02:44
0.7031 ریال11:00:58
0.7032 ریال10:58:23
0.7051 ریال10:56:28
0.7048 ریال10:54:22
0.7045 ریال10:52:19
0.7047 ریال10:50:33
0.7041 ریال10:48:24
0.704 ریال10:46:22
0.7028 ریال10:42:27
0.7029 ریال10:40:32
0.7034 ریال10:38:22
0.7025 ریال10:36:29
0.703 ریال10:34:23
0.7032 ریال10:32:27
0.703 ریال10:30:40
0.7021 ریال10:28:29
0.7008 ریال10:26:22
0.7018 ریال10:24:23
0.7021 ریال10:22:23
0.7023 ریال10:20:31
0.7029 ریال10:18:22
0.7013 ریال10:16:23
0.7035 ریال10:14:24
0.7037 ریال10:12:23
0.7038 ریال10:10:31
0.7037 ریال10:08:24
0.7036 ریال10:06:23
0.7054 ریال10:04:28
0.7055 ریال10:02:29
0.705 ریال10:00:55
0.7054 ریال9:56:21
0.7053 ریال9:54:21
0.7096 ریال9:52:18
0.7099 ریال9:50:31
0.71 ریال9:48:19
0.7097 ریال9:46:21
0.7089 ریال9:44:18
0.7071 ریال9:42:21
0.7041 ریال9:40:19
0.7047 ریال9:38:15
0.7046 ریال9:36:15
0.7043 ریال9:34:16
0.7042 ریال9:32:23
0.7043 ریال9:30:33
0.7046 ریال9:28:19
0.7047 ریال9:26:18
0.7049 ریال9:24:14
0.7051 ریال9:22:16
0.7055 ریال9:20:22
0.7052 ریال9:18:16
0.7057 ریال9:16:17
0.705 ریال9:14:13
0.7053 ریال9:12:13
0.7061 ریال9:10:17
0.7059 ریال9:08:13
0.706 ریال9:06:13
0.7065 ریال9:04:14
0.7067 ریال9:02:21
0.7057 ریال9:00:31
0.7063 ریال8:58:12
0.7098 ریال8:56:13
0.7105 ریال8:54:13
0.7112 ریال8:52:12
0.7104 ریال8:50:18
0.7109 ریال8:48:12
0.7117 ریال8:46:12
0.7128 ریال8:44:13
0.7124 ریال8:42:15
0.7125 ریال8:40:15
0.7127 ریال8:38:12
0.713 ریال8:36:11
0.7125 ریال8:32:14
0.7126 ریال8:30:21
0.7131 ریال8:28:15
0.7129 ریال8:26:12
0.7127 ریال8:24:11
0.7129 ریال8:22:12
0.7128 ریال8:20:14
0.7129 ریال8:18:11
0.7134 ریال8:16:13
0.7142 ریال8:14:30
0.7138 ریال8:13:47
0.7138 ریال8:13:28
0.7147 ریال8:13:13
0.7147 ریال8:13:00
0.7155 ریال8:12:59
0.7155 ریال8:12:57
0.7155 ریال8:12:52
0.7142 ریال8:12:48
0.7142 ریال8:12:43
0.7131 ریال8:12:28
0.7131 ریال8:12:23
0.7132 ریال8:12:18
0.7127 ریال8:12:15
0.7127 ریال8:12:11
0.7132 ریال8:12:09
0.7129 ریال8:12:02
0.7129 ریال8:12:00
0.7129 ریال8:11:47
0.7129 ریال8:11:38
0.7132 ریال8:11:31
0.7134 ریال8:11:22
0.7134 ریال8:10:50
0.7133 ریال7:51:24
0.7133 ریال7:51:12
0.7134 ریال7:51:01
0.7126 ریال7:50:57
0.7126 ریال7:50:49
0.7126 ریال7:50:43
0.7137 ریال7:46:59
0.7133 ریال7:42:13
0.7139 ریال7:40:13
0.7148 ریال7:38:11
0.7154 ریال7:36:11
0.7152 ریال7:34:10
0.7155 ریال7:30:16
0.715 ریال7:28:10
0.7155 ریال7:26:10
0.7151 ریال7:24:10
0.7148 ریال7:22:11
0.7162 ریال7:18:11
0.7165 ریال7:16:11
0.7164 ریال7:14:21
0.7163 ریال7:12:14
0.7165 ریال7:10:15
0.7162 ریال7:08:12
0.7163 ریال7:06:12
0.7169 ریال7:04:11
0.7185 ریال7:03:00
0.718 ریال7:02:24
0.718 ریال7:01:37
0.7167 ریال6:58:47
0.7165 ریال6:56:48
0.7175 ریال6:54:46
0.7159 ریال6:52:49
0.7149 ریال6:48:48
0.7155 ریال6:46:46
0.7143 ریال6:44:51
0.7142 ریال6:42:48
0.7148 ریال6:40:57
0.7142 ریال6:38:46
0.7144 ریال6:36:45
0.7123 ریال6:34:47
0.7125 ریال6:32:54
0.7095 ریال6:31:06
0.7075 ریال6:28:54
0.7044 ریال6:26:56
0.7039 ریال6:24:45
0.7033 ریال6:20:57
0.7034 ریال6:18:47
0.7033 ریال6:16:44
0.7034 ریال6:12:44
0.7029 ریال6:10:58
0.7026 ریال6:08:44
0.7025 ریال6:06:43
0.7034 ریال6:04:49
0.7038 ریال6:02:56
0.7035 ریال6:02:09
0.7035 ریال6:01:29
0.7026 ریال5:58:45
0.7006 ریال5:56:43
0.7011 ریال5:54:43
0.7038 ریال5:52:46
0.7037 ریال5:50:57
0.7034 ریال5:48:42
0.7041 ریال5:46:42
0.7038 ریال5:44:41
0.7028 ریال5:42:44
0.7025 ریال5:40:51
0.703 ریال5:38:41
0.7022 ریال5:36:39
0.7024 ریال5:34:38
0.7035 ریال5:32:43
0.7 ریال5:30:58
0.7003 ریال5:28:39
0.7016 ریال5:26:38
0.7014 ریال5:24:37
0.7024 ریال5:22:37
0.7028 ریال5:20:43
0.7014 ریال5:18:35
0.7025 ریال5:16:37
0.7046 ریال5:14:38
0.7082 ریال5:12:32
0.7089 ریال5:10:39
0.7087 ریال5:08:35
0.7084 ریال5:06:30
0.7086 ریال5:04:29
0.7064 ریال5:02:33
0.7052 ریال5:00:49
0.7032 ریال4:58:29
0.704 ریال4:56:31
0.7041 ریال4:54:28
0.7044 ریال4:50:35
0.7036 ریال4:48:26
0.707 ریال4:46:27
0.7075 ریال4:44:26
0.707 ریال4:42:28
0.7026 ریال4:40:30
0.7029 ریال4:38:24
0.6981 ریال4:36:25
0.7071 ریال4:34:22
0.6962 ریال4:32:26
0.6915 ریال4:30:32
0.6893 ریال4:28:23
0.6869 ریال4:26:20
0.6887 ریال4:24:20
0.6893 ریال4:22:19
0.6891 ریال4:20:20
0.6895 ریال4:18:16
0.6891 ریال4:16:16
0.6881 ریال4:14:13
0.6895 ریال4:12:12
0.6907 ریال4:10:16
0.691 ریال4:08:12
0.6896 ریال4:06:13
0.6893 ریال4:04:12
0.6901 ریال4:02:14
0.69 ریال4:00:27
0.6846 ریال3:58:12
0.685 ریال3:56:13
0.6854 ریال3:54:12
0.6822 ریال3:52:14
0.6821 ریال3:50:15
0.6824 ریال3:48:12
0.6845 ریال3:46:11
0.6847 ریال3:44:12
0.6867 ریال3:42:14
0.6863 ریال3:40:14
0.687 ریال3:38:12
0.6873 ریال3:36:13
0.6868 ریال3:34:12
0.6879 ریال3:32:13
0.6877 ریال3:30:19
0.6867 ریال3:28:13
0.688 ریال3:26:11
0.69 ریال3:24:12
0.6914 ریال3:22:11
0.6919 ریال3:20:13
0.6912 ریال3:16:11
0.691 ریال3:14:10
0.6908 ریال3:12:11
0.6914 ریال3:10:12
0.6925 ریال3:08:10
0.6927 ریال3:06:10
0.6934 ریال3:04:10
0.6937 ریال3:02:12
0.6922 ریال3:00:21
0.6909 ریال2:58:10
0.6918 ریال2:56:11
0.6912 ریال2:54:10
0.6913 ریال2:52:11
0.6918 ریال2:50:17
0.6906 ریال2:48:11
0.6897 ریال2:46:10
0.689 ریال2:44:10
0.6914 ریال2:42:11
0.693 ریال2:40:13
0.6959 ریال2:36:11
0.6964 ریال2:34:10
0.6955 ریال2:32:13
0.6962 ریال2:30:17
0.6955 ریال2:28:12
0.6957 ریال2:26:10
0.6959 ریال2:22:10
0.6943 ریال2:20:14
0.694 ریال2:18:12
0.6937 ریال2:16:14
0.6935 ریال2:14:11
0.6933 ریال2:12:13
0.6935 ریال2:10:14
0.6936 ریال2:08:10
0.6937 ریال2:06:11
0.6944 ریال2:04:13
0.6945 ریال1:58:10
0.6941 ریال1:56:12
0.694 ریال1:54:11
0.6946 ریال1:52:11
0.6941 ریال1:50:15
0.694 ریال1:44:10
0.6939 ریال1:42:12
0.6943 ریال1:40:13
0.6946 ریال1:38:11
0.695 ریال1:36:11
0.6943 ریال1:32:12
0.6941 ریال1:30:14
0.6951 ریال1:28:13
0.6947 ریال1:26:11
0.6943 ریال1:24:11
0.6941 ریال1:22:11
0.6945 ریال1:18:10
0.6949 ریال1:14:11
0.6952 ریال1:12:12
0.696 ریال1:10:13
0.695 ریال1:08:10
0.6946 ریال1:06:12
0.6942 ریال1:04:11
0.6929 ریال1:00:19
0.6934 ریال0:58:10
0.6945 ریال0:56:11
0.6943 ریال0:54:10
0.6945 ریال0:52:10
0.6947 ریال0:50:13
0.6924 ریال0:48:10
0.6919 ریال0:46:10
0.692 ریال0:44:10
0.6929 ریال0:42:10
0.6927 ریال0:40:11
0.6926 ریال0:38:10
0.6924 ریال0:36:09
0.6927 ریال0:34:09
0.6918 ریال0:32:12
0.692 ریال0:28:11
0.6917 ریال0:26:10
0.6927 ریال0:24:11
0.6932 ریال0:22:10
0.6924 ریال0:20:12
0.6916 ریال0:18:10
0.6921 ریال0:16:10
0.6936 ریال0:14:11
0.6929 ریال0:12:12
0.6933 ریال0:10:18
0.6947 ریال0:08:11
0.6948 ریال0:06:18
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات