شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

Ondori

  • نرخ فعلی:0.00006242
  • بالاترین قیمت روز:0.00006257
  • پایین ترین قیمت روز:0.00005887
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:0.00006109
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۲:۴۷:۱۰
  • نرخ روز گذشته:0.00006113
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:2.11%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0

نمودار کندل استیک Ondori در روز جاری

نمودار کندل استیک Ondori در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
0.00006242 ریال12:47:10
0.00006238 ریال12:38:12
0.00006236 ریال12:32:12
0.00006246 ریال12:26:12
0.0000623 ریال12:23:10
0.00006228 ریال12:14:12
0.00006234 ریال12:08:12
0.00006254 ریال11:59:10
0.00006257 ریال11:48:13
0.00006255 ریال11:44:13
0.0000623 ریال11:41:12
0.00006226 ریال11:35:13
0.00006212 ریال11:26:12
0.00006197 ریال11:18:12
0.00006195 ریال11:11:11
0.00006161 ریال11:06:11
0.00006168 ریال11:03:10
0.00006164 ریال10:50:11
0.00006170 ریال10:44:11
0.00006154 ریال10:39:02
0.00006169 ریال10:36:12
0.00006154 ریال10:32:12
0.00006163 ریال10:30:19
0.00006169 ریال10:26:11
0.00006159 ریال10:18:11
0.0000614 ریال10:09:10
0.00006136 ریال10:06:11
0.00006134 ریال9:59:10
0.00006113 ریال9:50:12
0.00006104 ریال9:44:09
0.00006033 ریال9:35:10
0.00006023 ریال9:32:09
0.00006021 ریال9:29:09
0.00006023 ریال9:23:09
0.00006026 ریال9:20:10
0.00006029 ریال9:17:10
0.00006026 ریال9:11:10
0.00006027 ریال9:05:10
0.00006017 ریال8:56:10
0.00006007 ریال8:53:08
0.00006012 ریال8:44:10
0.0000601 ریال8:32:10
0.00005978 ریال8:27:09
0.00005980 ریال8:18:09
0.00005987 ریال8:06:09
0.00005984 ریال8:00:21
0.00005983 ریال7:50:10
0.00005973 ریال7:45:10
0.00005978 ریال7:43:54
0.00005978 ریال7:43:51
0.00005976 ریال7:39:09
0.00005978 ریال7:33:10
0.00005976 ریال7:24:10
0.00005981 ریال7:21:11
0.0000599 ریال7:09:09
0.00005978 ریال7:00:21
0.00005938 ریال6:33:10
0.00005939 ریال6:24:10
0.00005937 ریال6:18:10
0.0000592 ریال6:11:11
0.00005908 ریال6:09:10
0.00005914 ریال5:57:09
0.00005908 ریال5:47:09
0.00005911 ریال5:38:10
0.00005917 ریال5:24:10
0.0000591 ریال5:18:11
0.00005909 ریال5:11:11
0.00005905 ریال5:09:09
0.00005897 ریال4:57:09
0.00005887 ریال4:50:11
0.00005889 ریال4:44:10
0.00005914 ریال4:39:10
0.00005922 ریال4:33:10
0.00005919 ریال4:24:09
0.00005916 ریال4:18:10
0.00005923 ریال4:11:10
0.00005924 ریال4:06:09
0.00005928 ریال4:00:19
0.00005929 ریال3:47:08
0.00005922 ریال3:44:09
0.00005915 ریال3:39:10
0.00005920 ریال3:32:10
0.00005910 ریال3:27:09
0.00005914 ریال3:21:11
0.00005915 ریال3:08:08
0.00005912 ریال3:06:09
0.00005913 ریال2:57:09
0.00005929 ریال2:53:09
0.00005913 ریال2:47:09
0.00005921 ریال2:44:09
0.00005913 ریال2:41:10
0.00005921 ریال2:35:11
0.00005915 ریال2:32:09
0.00005926 ریال2:23:09
0.00005933 ریال2:18:09
0.00005942 ریال2:08:08
0.00005941 ریال2:06:10
0.00005929 ریال1:57:09
0.00005937 ریال1:48:09
0.00005938 ریال1:42:10
0.00005936 ریال1:36:10
0.00005931 ریال1:33:10
0.00005934 ریال1:24:09
0.00005931 ریال1:21:10
0.00005997 ریال1:18:09
0.00005931 ریال1:14:10
0.00005997 ریال1:11:09
0.00005935 ریال1:03:09
0.0000594 ریال0:56:10
0.00005939 ریال0:53:09
0.0000594 ریال0:50:11
0.00005946 ریال0:44:09
0.00005951 ریال0:38:10
0.00005944 ریال0:32:10
0.00005937 ریال0:23:09
0.00005990 ریال0:18:10
0.00006054 ریال0:11:11
0.00006100 ریال0:08:09
0.00006109 ریال0:02:20
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات
قیمت خودرو
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی