شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

اومیسگو / OmiseGO

  • نرخ فعلی:0.8443
  • بالاترین قیمت روز:0.8473
  • پایین ترین قیمت روز:0.8045
  • بیشترین مقدار نوسان روز:0.02
  • درصد بیشترین نوسان روز:4.95%
  • نرخ بازگشایی بازار:0.8077
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۰:۲۳:۱۲
  • نرخ روز گذشته:0.8043
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:4.97%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.04

نمودار کندل استیک اومیسگو / OmiseGO در روز جاری

نمودار کندل استیک اومیسگو / OmiseGO در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
0.8443 ریال10:23:12
0.8435 ریال10:20:19
0.8425 ریال10:17:12
0.8454 ریال10:14:13
0.8457 ریال10:11:15
0.8468 ریال10:08:13
0.8473 ریال10:05:13
0.8462 ریال10:02:19
0.8471 ریال9:59:11
0.844 ریال9:56:13
0.8416 ریال9:53:12
0.8411 ریال9:50:18
0.8415 ریال9:47:11
0.8383 ریال9:44:11
0.837 ریال9:41:13
0.8368 ریال9:38:11
0.8362 ریال9:35:14
0.8358 ریال9:32:16
0.8356 ریال9:29:11
0.8369 ریال9:26:12
0.8372 ریال9:23:11
0.8378 ریال9:20:16
0.837 ریال9:17:11
0.8378 ریال9:14:11
0.8366 ریال9:11:13
0.8364 ریال9:08:10
0.8352 ریال9:02:17
0.8343 ریال8:59:11
0.8352 ریال8:56:12
0.8356 ریال8:53:12
0.8385 ریال8:50:14
0.8371 ریال8:47:13
0.8263 ریال8:44:11
0.8254 ریال8:41:16
0.8257 ریال8:38:11
0.8259 ریال8:35:14
0.8255 ریال8:32:15
0.8258 ریال8:29:10
0.8256 ریال8:26:11
0.8251 ریال8:23:11
0.8256 ریال8:17:12
0.8281 ریال8:14:12
0.8285 ریال8:11:12
0.8281 ریال8:08:11
0.8283 ریال8:02:13
0.8279 ریال7:59:11
0.8226 ریال7:56:13
0.8209 ریال7:53:11
0.8208 ریال7:50:15
0.8212 ریال7:47:11
0.8201 ریال7:44:11
0.8204 ریال7:41:12
0.8209 ریال7:38:11
0.8203 ریال7:35:14
0.8197 ریال7:32:16
0.8186 ریال7:29:11
0.8189 ریال7:26:11
0.8188 ریال7:23:11
0.819 ریال7:20:13
0.8197 ریال7:17:12
0.8191 ریال7:14:22
0.8193 ریال7:11:15
0.8181 ریال7:08:14
0.8176 ریال7:05:14
0.8179 ریال7:02:15
0.8186 ریال6:59:12
0.8191 ریال6:56:12
0.8217 ریال6:53:11
0.8232 ریال6:50:15
0.8226 ریال6:47:13
0.8232 ریال6:44:14
0.8235 ریال6:41:12
0.8238 ریال6:38:12
0.8245 ریال6:35:14
0.8271 ریال6:32:15
0.8273 ریال6:29:12
0.8284 ریال6:26:11
0.8286 ریال6:23:19
0.828 ریال6:17:13
0.8278 ریال6:14:12
0.8276 ریال6:11:14
0.8245 ریال6:08:12
0.8241 ریال6:05:14
0.8236 ریال6:02:21
0.8231 ریال5:59:12
0.8235 ریال5:56:13
0.8254 ریال5:53:13
0.8251 ریال5:47:16
0.8245 ریال5:44:12
0.8242 ریال5:41:14
0.8248 ریال5:38:12
0.8257 ریال5:35:17
0.8251 ریال5:32:14
0.8259 ریال5:29:11
0.8235 ریال5:26:12
0.822 ریال5:23:11
0.8203 ریال5:20:16
0.8228 ریال5:17:12
0.8231 ریال5:14:14
0.8242 ریال5:11:15
0.8251 ریال5:08:11
0.8247 ریال5:05:12
0.8249 ریال5:02:14
0.8255 ریال4:59:10
0.8249 ریال4:56:11
0.824 ریال4:53:11
0.8212 ریال4:50:17
0.8201 ریال4:47:11
0.8193 ریال4:44:12
0.8189 ریال4:38:10
0.8184 ریال4:35:12
0.8176 ریال4:32:14
0.817 ریال4:29:11
0.8172 ریال4:26:11
0.8174 ریال4:23:11
0.8175 ریال4:20:13
0.8174 ریال4:17:11
0.8171 ریال4:14:10
0.8172 ریال4:11:13
0.818 ریال4:08:10
0.8181 ریال4:05:11
0.8188 ریال4:02:13
0.8184 ریال3:59:10
0.8199 ریال3:56:10
0.8194 ریال3:50:13
0.8181 ریال3:47:11
0.8184 ریال3:44:12
0.817 ریال3:41:17
0.8182 ریال3:38:10
0.8208 ریال3:35:13
0.8194 ریال3:32:12
0.8188 ریال3:29:10
0.8166 ریال3:26:10
0.8161 ریال3:23:10
0.8173 ریال3:20:12
0.818 ریال3:17:11
0.8156 ریال3:14:10
0.8202 ریال3:11:13
0.8225 ریال3:08:10
0.815 ریال3:05:11
0.8144 ریال3:02:13
0.8136 ریال2:59:10
0.8132 ریال2:56:12
0.8128 ریال2:53:10
0.8127 ریال2:50:14
0.8129 ریال2:47:10
0.813 ریال2:44:10
0.8147 ریال2:41:11
0.8146 ریال2:38:10
0.8148 ریال2:35:12
0.8142 ریال2:32:14
0.8156 ریال2:29:10
0.8154 ریال2:23:10
0.8139 ریال2:20:12
0.8136 ریال2:17:10
0.8112 ریال2:14:11
0.8154 ریال2:11:12
0.8086 ریال2:08:10
0.8078 ریال2:05:12
0.8069 ریال1:59:10
0.8076 ریال1:56:11
0.8074 ریال1:53:10
0.8077 ریال1:50:14
0.8083 ریال1:47:10
0.8079 ریال1:44:10
0.8076 ریال1:41:12
0.8075 ریال1:38:11
0.8077 ریال1:35:13
0.8071 ریال1:32:14
0.8085 ریال1:29:10
0.809 ریال1:26:11
0.808 ریال1:23:11
0.8078 ریال1:20:14
0.8081 ریال1:17:10
0.8074 ریال1:14:12
0.8062 ریال1:11:12
0.8059 ریال1:08:11
0.807 ریال1:05:11
0.8085 ریال1:02:15
0.8086 ریال0:59:10
0.8087 ریال0:56:12
0.809 ریال0:53:10
0.8089 ریال0:50:14
0.8103 ریال0:47:09
0.8105 ریال0:44:10
0.8108 ریال0:41:11
0.8094 ریال0:38:10
0.8095 ریال0:35:13
0.8099 ریال0:29:10
0.8098 ریال0:26:11
0.8094 ریال0:23:11
0.8098 ریال0:20:13
0.8106 ریال0:17:12
0.81 ریال0:14:10
0.8054 ریال0:11:16
0.8045 ریال0:08:10
0.8238 ریال18:02:49
0.823 ریال17:59:25
0.8221 ریال17:56:26
0.822 ریال17:53:21
0.8199 ریال17:50:38
0.8209 ریال17:47:28
0.8191 ریال17:44:22
0.817 ریال17:41:32
0.8172 ریال17:38:26
0.815 ریال17:35:26
0.8149 ریال17:32:38
0.8154 ریال17:26:36
0.813 ریال17:23:29
0.8125 ریال17:20:33
0.8113 ریال17:17:33
0.8103 ریال17:14:18
0.8106 ریال17:11:28
0.8113 ریال17:08:22
0.8115 ریال17:05:36
0.812 ریال17:02:46
0.8121 ریال16:59:21
0.8119 ریال16:56:31
0.812 ریال16:53:26
0.8114 ریال16:50:33
0.8111 ریال16:47:23
0.8098 ریال16:44:22
0.8094 ریال16:41:25
0.8084 ریال16:38:19
0.8071 ریال16:35:29
0.8065 ریال16:29:23
0.8068 ریال16:26:19
0.8059 ریال16:23:19
0.8078 ریال16:20:42
0.8081 ریال16:17:25
0.8083 ریال16:14:21
0.8078 ریال16:11:26
0.8086 ریال16:08:25
0.8089 ریال16:05:24
0.8086 ریال16:02:30
0.8085 ریال15:59:20
0.8086 ریال15:56:20
0.8084 ریال15:50:38
0.8081 ریال15:47:25
0.8077 ریال15:44:28
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات