شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

اومیسگو / OmiseGO

  • نرخ فعلی:0.5274
  • بالاترین قیمت روز:0.5973
  • پایین ترین قیمت روز:0.4998
  • بیشترین مقدار نوسان روز:0.07
  • درصد بیشترین نوسان روز:13.25%
  • نرخ بازگشایی بازار:0.4998
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۷:۴۸:۰۹
  • نرخ روز گذشته:0.4994
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:5.61%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.028

نمودار کندل استیک اومیسگو / OmiseGO در روز جاری

نمودار کندل استیک اومیسگو / OmiseGO در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
0.5274 ریال17:48:09
0.5276 ریال17:45:10
0.5277 ریال17:42:09
0.5287 ریال17:39:09
0.5302 ریال17:36:10
0.5313 ریال17:33:09
0.5316 ریال17:30:12
0.5317 ریال17:28:09
0.533 ریال17:05:10
0.5306 ریال16:45:10
0.5311 ریال16:42:11
0.5316 ریال16:39:09
0.5048 ریال16:36:10
0.5525 ریال16:24:10
0.5152 ریال15:54:09
0.5519 ریال15:51:10
0.5518 ریال15:45:10
0.5496 ریال15:12:09
0.5519 ریال15:09:10
0.5973 ریال15:06:10
0.5268 ریال15:04:10
0.5338 ریال14:09:09
0.5318 ریال14:06:11
0.5321 ریال14:03:11
0.5319 ریال14:00:15
0.5335 ریال13:57:09
0.533 ریال13:54:09
0.5332 ریال13:51:10
0.533 ریال13:45:10
0.5328 ریال13:42:09
0.5327 ریال13:39:09
0.533 ریال13:30:12
0.5329 ریال13:21:10
0.5325 ریال13:01:12
0.5338 ریال12:55:09
0.5326 ریال12:36:10
0.5323 ریال12:24:09
0.5322 ریال12:20:10
0.5333 ریال12:14:09
0.5335 ریال12:12:09
0.5339 ریال12:08:29
0.5323 ریال12:06:10
0.5338 ریال12:03:11
0.5334 ریال12:00:18
0.5332 ریال11:57:09
0.532 ریال11:53:09
0.5313 ریال11:50:11
0.5308 ریال11:48:09
0.5309 ریال11:45:10
0.5328 ریال11:41:10
0.5311 ریال11:39:09
0.5313 ریال11:36:10
0.5312 ریال11:32:09
0.5316 ریال11:29:08
0.532 ریال11:27:09
0.5323 ریال11:23:08
0.5314 ریال11:20:10
0.5316 ریال11:18:09
0.5307 ریال11:02:09
0.5311 ریال11:00:17
0.5316 ریال10:57:08
0.5309 ریال10:50:09
0.5316 ریال10:47:08
0.5321 ریال10:44:09
0.5311 ریال10:41:09
0.5304 ریال10:38:08
0.532 ریال10:35:10
0.5314 ریال10:32:09
0.5308 ریال10:29:08
0.5312 ریال10:27:09
0.5311 ریال10:23:08
0.5317 ریال10:21:09
0.5311 ریال10:18:08
0.5308 ریال10:14:09
0.531 ریال10:12:09
0.5309 ریال10:09:08
0.5306 ریال10:05:09
0.5316 ریال10:03:10
0.5295 ریال10:00:15
0.531 ریال9:36:08
0.5309 ریال9:33:08
0.5305 ریال9:24:08
0.532 ریال9:21:09
0.5315 ریال9:18:09
0.53 ریال9:15:09
0.5311 ریال9:09:08
0.5299 ریال9:06:08
0.5317 ریال9:03:08
0.5307 ریال9:00:12
0.53 ریال8:57:08
0.5319 ریال8:54:09
0.5303 ریال8:50:10
0.5306 ریال8:48:08
0.5303 ریال8:44:08
0.53 ریال8:42:08
0.5295 ریال8:39:08
0.5304 ریال8:36:09
0.5289 ریال8:33:08
0.5296 ریال8:30:11
0.5282 ریال8:27:08
0.5291 ریال8:23:08
0.5281 ریال8:21:10
0.5287 ریال8:18:08
0.5277 ریال8:14:08
0.528 ریال8:09:08
0.5284 ریال8:05:09
0.5276 ریال8:03:09
0.5273 ریال7:59:08
0.5283 ریال7:57:09
0.5303 ریال7:53:08
0.5314 ریال7:50:09
0.5305 ریال7:44:08
0.5319 ریال7:41:19
0.5314 ریال7:39:21
0.5303 ریال7:36:09
0.5311 ریال7:33:08
0.5297 ریال7:30:11
0.5295 ریال7:27:09
0.5286 ریال7:24:08
0.5288 ریال7:21:10
0.5279 ریال7:18:09
0.5283 ریال7:15:10
0.5282 ریال7:11:09
0.5283 ریال7:09:09
0.5267 ریال7:06:09
0.5289 ریال7:03:08
0.5291 ریال7:00:14
0.5292 ریال6:57:09
0.5288 ریال6:54:09
0.5276 ریال6:51:09
0.5273 ریال6:48:08
0.528 ریال6:45:09
0.5273 ریال6:42:09
0.5274 ریال6:39:09
0.5269 ریال6:36:08
0.5275 ریال6:33:09
0.5303 ریال6:29:08
0.5307 ریال6:27:08
0.5311 ریال6:24:09
0.5312 ریال6:20:09
0.5309 ریال6:18:09
0.5326 ریال6:14:08
0.5327 ریال6:09:08
0.5303 ریال6:03:10
0.5321 ریال6:00:18
0.5308 ریال5:57:08
0.5315 ریال5:53:09
0.5317 ریال5:50:11
0.5301 ریال5:47:09
0.5319 ریال5:44:08
0.5312 ریال5:41:10
0.5329 ریال5:39:08
0.5331 ریال5:36:09
0.5311 ریال5:33:09
0.5315 ریال5:29:08
0.5327 ریال5:27:08
0.5314 ریال5:21:10
0.5321 ریال5:18:08
0.5293 ریال5:14:10
0.5312 ریال5:11:09
0.5322 ریال5:08:09
0.532 ریال5:06:09
0.5334 ریال5:03:08
0.5323 ریال5:00:13
0.5321 ریال4:53:08
0.5331 ریال4:50:09
0.5357 ریال4:45:18
0.5392 ریال4:42:11
0.5408 ریال4:39:14
0.5423 ریال4:36:08
0.5414 ریال4:33:12
0.534 ریال4:30:11
0.5361 ریال4:27:11
0.5353 ریال4:24:08
0.5343 ریال4:21:09
0.5339 ریال4:18:09
0.5363 ریال4:15:08
0.5361 ریال4:12:08
0.538 ریال4:09:08
0.5348 ریال4:06:11
0.5325 ریال4:03:09
0.53 ریال4:00:26
0.5285 ریال3:57:11
0.5287 ریال3:53:09
0.5271 ریال3:50:11
0.5275 ریال3:47:08
0.5274 ریال3:44:09
0.528 ریال3:41:14
0.5278 ریال3:39:09
0.5271 ریال3:35:09
0.5274 ریال3:32:08
0.526 ریال3:30:18
0.5261 ریال3:27:09
0.5273 ریال3:24:08
0.5267 ریال3:20:08
0.5244 ریال3:18:10
0.5254 ریال3:14:13
0.5281 ریال3:12:09
0.5267 ریال3:08:09
0.5234 ریال3:05:08
0.5219 ریال3:03:08
0.5216 ریال3:00:15
0.5213 ریال2:57:10
0.519 ریال2:53:08
0.5154 ریال2:51:09
0.514 ریال2:44:09
0.5141 ریال2:41:09
0.5163 ریال2:38:17
0.5151 ریال2:35:13
0.515 ریال2:32:09
0.5122 ریال2:29:03
0.5127 ریال2:26:15
0.5124 ریال2:24:09
0.5132 ریال2:21:09
0.5134 ریال2:18:09
0.5125 ریال2:15:11
0.5144 ریال2:11:11
0.5121 ریال2:08:10
0.5118 ریال2:06:13
0.5125 ریال2:03:12
0.5129 ریال1:59:09
0.5127 ریال1:57:07
0.5151 ریال1:53:09
0.5146 ریال1:50:13
0.5158 ریال1:47:08
0.5147 ریال1:44:08
0.5146 ریال1:42:09
0.5157 ریال1:39:10
0.5132 ریال1:35:09
0.5119 ریال1:33:09
0.5125 ریال1:29:08
0.514 ریال1:27:08
0.5142 ریال1:24:08
0.5149 ریال1:20:08
0.5118 ریال1:18:10
0.5088 ریال1:14:09
0.5097 ریال1:12:08
0.5095 ریال1:08:09
0.5058 ریال1:05:12
0.5072 ریال1:03:09
0.5059 ریال1:00:13
0.5035 ریال0:57:09
0.5034 ریال0:53:14
0.5028 ریال0:51:10
0.5017 ریال0:48:08
0.5036 ریال0:45:09
0.5035 ریال0:42:08
0.5021 ریال0:39:09
0.504 ریال0:36:10
0.5029 ریال0:33:09
0.503 ریال0:30:09
0.5034 ریال0:27:09
0.5016 ریال0:24:08
0.5018 ریال0:21:10
0.5033 ریال0:18:08
0.5008 ریال0:15:08
0.5002 ریال0:12:09
0.5 ریال0:09:08
0.5017 ریال0:06:08
0.4998 ریال0:04:03
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات
قیمت خودرو
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی