شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

Nyerium

  • نرخ فعلی:0.00027198
  • بالاترین قیمت روز:0.00041278
  • پایین ترین قیمت روز:0.00027078
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:0.00040478
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۲۰:۲۲:۱۳
  • نرخ روز گذشته:0.00040692
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:49.61%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0001

نمودار کندل استیک Nyerium در روز جاری

نمودار کندل استیک Nyerium در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
0.00027198 ریال20:22:13
0.00027187 ریال20:14:12
0.00027180 ریال20:12:13
0.00027187 ریال20:08:13
0.00027180 ریال20:04:15
0.00027174 ریال19:58:12
0.00027151 ریال19:50:15
0.00027132 ریال19:46:13
0.00027155 ریال19:36:13
0.00027139 ریال19:34:13
0.00027152 ریال19:32:13
0.00027139 ریال19:28:13
0.00027150 ریال19:22:13
0.00027169 ریال19:20:15
0.00027150 ریال19:18:13
0.00027169 ریال19:12:12
0.00027158 ریال19:04:15
0.00027168 ریال19:00:24
0.00027192 ریال18:58:12
0.00027168 ریال18:56:12
0.00027192 ریال17:34:13
0.00027189 ریال17:30:17
0.00027181 ریال17:22:12
0.00027133 ریال17:16:13
0.00027166 ریال17:12:11
0.00027133 ریال17:10:15
0.00027166 ریال17:06:14
0.00027175 ریال17:02:15
0.00027152 ریال16:52:12
0.00027122 ریال16:46:13
0.00027158 ریال16:08:13
0.00027078 ریال15:34:14
0.00027140 ریال15:20:14
0.00027158 ریال15:14:12
0.00027138 ریال15:08:12
0.00027128 ریال15:06:13
0.00027138 ریال15:04:13
0.00027128 ریال15:00:26
0.00027166 ریال14:50:14
0.00027130 ریال14:46:12
0.00027211 ریال14:16:14
0.00027222 ریال14:02:15
0.00027149 ریال13:36:11
0.00027168 ریال13:34:14
0.00027205 ریال13:26:13
0.00027169 ریال13:20:14
0.00027175 ریال13:08:13
0.00027115 ریال12:58:13
0.00027132 ریال12:12:12
0.00027162 ریال12:03:14
0.00027145 ریال12:01:18
0.00027145 ریال12:01:18
0.00027081 ریال11:51:18
0.00027102 ریال11:48:12
0.00033905 ریال11:45:16
0.00027102 ریال11:42:16
0.00033905 ریال11:36:14
0.00033866 ریال11:24:12
0.00033912 ریال11:21:14
0.00033950 ریال11:12:15
0.00033940 ریال11:06:12
0.00033939 ریال10:57:11
0.00033933 ریال10:51:16
0.00033924 ریال10:42:12
0.00033974 ریال10:36:13
0.00035415 ریال10:27:12
0.00035392 ریال10:24:11
0.00035340 ریال10:09:12
0.00035283 ریال9:57:14
0.00035155 ریال9:51:13
0.00035181 ریال9:42:12
0.00035260 ریال9:39:13
0.00035236 ریال9:36:12
0.00035260 ریال9:33:13
0.00035205 ریال9:30:19
0.00035236 ریال9:27:12
0.00035205 ریال9:18:11
0.00035149 ریال9:12:12
0.00035155 ریال9:03:13
0.00035229 ریال9:00:20
0.00035244 ریال8:51:13
0.0003524 ریال8:42:11
0.00035321 ریال8:39:11
0.00035331 ریال8:36:12
0.00035306 ریال8:24:11
0.00035333 ریال8:18:12
0.00035308 ریال8:12:12
0.00035367 ریال8:06:14
0.00035359 ریال7:57:11
0.00035405 ریال7:51:11
0.00035426 ریال7:45:12
0.00035439 ریال7:40:19
0.00035439 ریال7:40:18
0.00035449 ریال7:30:14
0.00035410 ریال7:18:12
0.00035372 ریال7:06:13
0.00035356 ریال7:00:26
0.00035379 ریال6:48:12
0.00035521 ریال6:36:12
0.00035480 ریال6:33:11
0.00035490 ریال6:24:12
0.00035529 ریال6:18:12
0.00035395 ریال6:15:12
0.00035160 ریال6:06:14
0.00035058 ریال5:57:12
0.00035051 ریال5:48:12
0.00035083 ریال5:45:12
0.00034990 ریال5:39:11
0.00035014 ریال5:30:14
0.00034949 ریال5:24:12
0.00034942 ریال5:21:14
0.00034998 ریال4:45:12
0.00034934 ریال4:36:12
0.00034919 ریال4:33:12
0.00034837 ریال4:21:13
0.00034826 ریال4:18:10
0.00034789 ریال4:15:11
0.00034826 ریال4:12:11
0.00034854 ریال4:06:13
0.00034924 ریال4:00:23
0.00034863 ریال3:57:11
0.00034924 ریال3:54:11
0.00034884 ریال3:42:12
0.00034903 ریال3:39:11
0.00034913 ریال3:36:11
0.00034938 ریال3:24:11
0.00034957 ریال3:18:12
0.00034869 ریال3:09:12
0.00034773 ریال3:06:12
0.00034893 ریال2:42:12
0.0003492 ریال2:36:14
0.00034903 ریال2:33:11
0.00041236 ریال2:30:15
0.00041130 ریال2:27:10
0.00041236 ریال2:24:11
0.00041130 ریال2:18:12
0.00041278 ریال2:12:11
0.00041214 ریال2:03:12
0.00041153 ریال1:57:12
0.00041245 ریال1:54:10
0.00041247 ریال1:51:12
0.00041245 ریال1:45:12
0.00041082 ریال1:39:12
0.00041046 ریال1:30:16
0.00041000 ریال1:19:11
0.00041085 ریال1:12:12
0.00040678 ریال1:06:12
0.00040648 ریال1:04:12
0.00040621 ریال0:42:11
0.00040543 ریال0:36:11
0.00040549 ریال0:30:13
0.00040584 ریال0:21:11
0.00040574 ریال0:18:10
0.00040584 ریال0:15:11
0.00040574 ریال0:12:11
0.00040478 ریال0:06:12
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات
قیمت خودرو
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی