iwmf شبکه اطلاع رسانی طلا، سکه و ارز به عنوان برترین وب‌سایت حوزه کسب و کار و مدیریت و تجارت در دوازدهمین جشنواره وب و موبایل ایران در هر دو بخش داوران و آرای مردمی برگزیده شد
شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

nOS

  • نرخ فعلی:0.00902033
  • بالاترین قیمت روز:0.00966437
  • پایین ترین قیمت روز:0.00898338
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:0.00966437
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۴:۳۵:۳۲
  • نرخ روز گذشته:0.00971748
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:7.73%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0007

نمودار کندل استیک nOS در روز جاری

نمودار کندل استیک nOS در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
0.00902033 ریال14:35:32
0.00908123 ریال14:32:35
0.00904126 ریال14:23:26
0.00908999 ریال14:20:38
0.00914548 ریال14:14:27
0.00911938 ریال14:02:44
0.00904908 ریال13:56:37
0.00901442 ریال13:51:37
0.00907832 ریال13:44:30
0.00911159 ریال13:39:23
0.00907769 ریال13:36:33
0.00908103 ریال13:27:23
0.00906094 ریال13:20:43
0.0090607 ریال13:18:28
0.00906094 ریال13:14:27
0.00899324 ریال13:02:49
0.00898338 ریال12:59:22
0.00910677 ریال12:50:36
0.00910467 ریال12:47:26
0.00910936 ریال12:44:21
0.00910467 ریال12:41:31
0.00910936 ریال12:38:20
0.00913792 ریال12:32:42
0.00911046 ریال12:26:23
0.00909274 ریال12:20:29
0.00914488 ریال12:14:25
0.00909027 ریال12:05:40
0.00907228 ریال11:56:35
0.00911787 ریال11:50:44
0.00911529 ریال11:44:32
0.00911484 ریال11:41:34
0.00916497 ریال11:32:31
0.00916879 ریال11:23:36
0.00921268 ریال11:12:01
0.00919469 ریال11:06:00
0.00910739 ریال10:59:21
0.00915686 ریال10:50:35
0.00916459 ریال10:44:22
0.00915308 ریال10:35:31
0.00907529 ریال10:32:33
0.00907801 ریال10:23:17
0.00912097 ریال10:21:27
0.00912097 ریال10:21:20
0.00902718 ریال10:17:21
0.00903217 ریال10:14:26
0.00902718 ریال10:11:33
0.00903217 ریال10:05:27
0.00911369 ریال10:02:36
0.00904598 ریال9:50:24
0.00913765 ریال9:44:19
0.00906381 ریال9:38:17
0.00907486 ریال9:35:26
0.00904578 ریال9:32:22
0.00907486 ریال9:23:20
0.00909671 ریال9:20:26
0.00908819 ریال9:11:32
0.0091291 ریال9:05:22
0.00904816 ریال8:59:17
0.00920122 ریال8:50:21
0.00917244 ریال8:47:17
0.00912699 ریال8:44:15
0.00917244 ریال8:41:24
0.00912699 ریال8:38:15
0.00911554 ریال8:32:24
0.00912742 ریال8:29:16
0.00908167 ریال8:23:19
0.00907135 ریال8:14:19
0.00914068 ریال8:05:23
0.00914678 ریال7:56:20
0.00917624 ریال7:50:21
0.00916787 ریال7:41:23
0.00915654 ریال7:35:25
0.0091711 ریال7:32:29
0.00914437 ریال7:29:16
0.00917462 ریال7:18:15
0.00915881 ریال7:14:17
0.00911226 ریال7:09:15
0.00914725 ریال6:56:23
0.00908245 ریال6:47:20
0.00918934 ریال6:41:23
0.00907278 ریال6:39:15
0.0091404 ریال6:33:23
0.00915525 ریال6:29:16
0.00916417 ریال6:20:17
0.00912751 ریال6:11:25
0.00911171 ریال6:02:35
0.00904606 ریال5:56:22
0.00914961 ریال5:50:20
0.00909554 ریال5:41:22
0.00920264 ریال5:38:13
0.00925233 ریال5:32:27
0.00922986 ریال5:26:17
0.00920838 ریال5:20:16
0.00922941 ریال5:11:28
0.00928339 ریال5:08:17
0.0092045 ریال5:05:20
0.00928339 ریال5:02:37
0.0092045 ریال4:59:15
0.00922106 ریال4:50:21
0.00929364 ریال4:44:14
0.00922202 ریال4:35:22
0.0092719 ریال4:32:23
0.00916432 ریال4:23:15
0.00917372 ریال4:17:12
0.00916401 ریال4:14:13
0.00913677 ریال4:02:32
0.00916557 ریال3:56:22
0.00908911 ریال3:50:21
0.00918255 ریال3:47:15
0.00919356 ریال3:44:14
0.00918255 ریال3:35:24
0.00910853 ریال3:32:20
0.00918222 ریال3:26:16
0.00913415 ریال3:20:18
0.00920393 ریال3:17:16
0.00913415 ریال3:15:18
0.00914459 ریال3:02:21
0.00918002 ریال2:56:17
0.00913904 ریال2:50:16
0.00922833 ریال2:45:16
0.00925502 ریال2:38:16
0.00922615 ریال2:32:19
0.00915049 ریال2:26:16
0.00921738 ریال2:21:22
0.00927943 ریال2:15:19
0.00916818 ریال2:05:22
0.00911997 ریال1:59:12
0.00911671 ریال1:50:21
0.0091219 ریال1:41:23
0.00926419 ریال1:38:16
0.00933077 ریال1:32:21
0.00944907 ریال1:23:14
0.00944552 ریال1:17:15
0.00958393 ریال1:14:13
0.00951013 ریال1:11:15
0.00958393 ریال1:08:17
0.00947037 ریال0:56:18
0.00958237 ریال0:53:14
0.0096149 ریال0:50:21
0.00958237 ریال0:47:14
0.0096149 ریال0:44:25
0.00962025 ریال0:38:13
0.0095338 ریال0:35:20
0.00958375 ریال0:26:17
0.00952526 ریال0:20:17
0.00966437 ریال0:14:17
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات