iwmf شبکه اطلاع رسانی طلا، سکه و ارز به عنوان برترین وب‌سایت حوزه کسب و کار و مدیریت و تجارت در دوازدهمین جشنواره وب و موبایل ایران در هر دو بخش داوران و آرای مردمی برگزیده شد
شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

Noir

  • نرخ فعلی:0.0226195
  • بالاترین قیمت روز:0.0256416
  • پایین ترین قیمت روز:0.0224942
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:0.0251914
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۶:۱۴:۲۹
  • نرخ روز گذشته:0.0251712
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:11.28%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0026

نمودار کندل استیک Noir در روز جاری

نمودار کندل استیک Noir در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
0.0226647 ریال16:08:25
0.0226216 ریال15:56:43
0.0225467 ریال15:50:55
0.0226002 ریال15:44:26
0.0225776 ریال15:41:45
0.0225497 ریال15:38:25
0.0225776 ریال15:35:52
0.0224942 ریال15:23:26
0.0226414 ریال15:17:30
0.0226919 ریال15:14:22
0.0225845 ریال15:08:29
0.022651 ریال14:56:28
0.0227268 ریال14:50:45
0.022755 ریال14:41:36
0.0227872 ریال14:38:20
0.0228053 ریال14:35:26
0.0228292 ریال14:32:43
0.0227872 ریال14:29:25
0.0228292 ریال14:26:54
0.0228213 ریال14:14:33
0.0228248 ریال14:05:38
0.0228141 ریال14:03:09
0.0228766 ریال13:50:46
0.0228861 ریال13:47:33
0.0228691 ریال13:41:47
0.0228861 ریال13:35:46
0.0229683 ریال13:29:27
0.0229459 ریال13:26:31
0.0229351 ریال13:20:44
0.0229525 ریال13:11:33
0.0229479 ریال13:02:51
0.0229904 ریال12:56:35
0.0229742 ریال12:50:48
0.0229874 ریال12:44:25
0.0229526 ریال12:41:36
0.0229387 ریال12:33:48
0.0229387 ریال12:33:44
0.0228926 ریال12:26:45
0.0229031 ریال12:23:30
0.0228991 ریال12:21:04
0.0229031 ریال12:17:36
0.0228991 ریال12:14:43
0.0228858 ریال12:05:42
0.0251933 ریال11:56:47
0.0251721 ریال11:50:58
0.0252148 ریال11:44:36
0.0251806 ریال11:35:51
0.0252319 ریال11:32:54
0.0251826 ریال11:29:33
0.0252319 ریال11:26:43
0.0252243 ریال11:20:58
0.0252469 ریال11:11:47
0.0252679 ریال11:08:39
0.0253012 ریال10:59:28
0.0252575 ریال10:50:57
0.0252469 ریال10:44:30
0.0252351 ریال10:35:35
0.0252707 ریال10:32:45
0.0252709 ریال10:29:24
0.0253 ریال10:17:25
0.0253348 ریال10:02:53
0.0252966 ریال9:56:39
0.0252503 ریال9:50:39
0.0252496 ریال9:44:23
0.0251753 ریال9:38:21
0.0251972 ریال9:32:34
0.02525 ریال9:23:21
0.0252505 ریال9:17:20
0.0251866 ریال9:14:21
0.0252045 ریال9:11:29
0.0251866 ریال9:05:30
0.0252688 ریال8:59:17
0.0252165 ریال8:53:17
0.0252372 ریال8:50:27
0.0252165 ریال8:47:20
0.0251024 ریال8:38:16
0.0251581 ریال8:29:17
0.0251832 ریال8:20:27
0.0252085 ریال8:14:22
0.0251981 ریال8:11:21
0.0252085 ریال8:08:17
0.0251922 ریال8:05:20
0.0251981 ریال8:02:27
0.0251922 ریال7:53:18
0.0252317 ریال7:50:20
0.0252586 ریال7:44:15
0.0253213 ریال7:38:19
0.0252839 ریال7:32:32
0.0253232 ریال7:26:19
0.0252965 ریال7:20:24
0.0253152 ریال7:14:22
0.0253535 ریال7:11:26
0.0253152 ریال7:08:19
0.0253535 ریال7:05:24
0.0253839 ریال6:59:17
0.0253744 ریال6:50:25
0.0253864 ریال6:47:18
0.0253943 ریال6:35:30
0.0253803 ریال6:32:27
0.025358 ریال6:29:16
0.0253803 ریال6:23:18
0.025358 ریال6:17:16
0.0253857 ریال6:11:22
0.025388 ریال6:02:32
0.0253374 ریال5:59:18
0.0254075 ریال5:56:22
0.0254165 ریال5:53:14
0.0254075 ریال5:50:27
0.0254165 ریال5:44:17
0.0254391 ریال5:35:31
0.0254926 ریال5:26:19
0.0255388 ریال5:17:18
0.0255369 ریال5:11:19
0.0255077 ریال5:08:14
0.0254878 ریال5:05:16
0.0255077 ریال5:02:26
0.0254878 ریال4:59:13
0.0255197 ریال4:50:19
0.0254416 ریال4:41:19
0.025548 ریال4:35:24
0.0255542 ریال4:32:18
0.0255195 ریال4:26:14
0.0255339 ریال4:20:19
0.025544 ریال4:11:16
0.0255952 ریال4:05:18
0.0255386 ریال3:56:16
0.0255824 ریال3:53:11
0.0255909 ریال3:50:18
0.0255824 ریال3:47:15
0.0255909 ریال3:44:14
0.0255891 ریال3:35:22
0.025615 ریال3:32:16
0.0256416 ریال3:29:13
0.0256258 ریال3:20:16
0.0256157 ریال3:11:17
0.0254971 ریال3:08:18
0.0254604 ریال2:56:20
0.02543 ریال2:50:20
0.0254005 ریال2:41:22
0.0252896 ریال2:38:16
0.0253395 ریال2:35:30
0.0252896 ریال2:32:23
0.0253758 ریال2:23:13
0.0252246 ریال2:20:19
0.0253483 ریال2:17:14
0.0252246 ریال2:11:25
0.0251473 ریال2:08:20
0.0252019 ریال2:05:26
0.0251473 ریال1:56:23
0.0251567 ریال1:53:19
0.0251572 ریال1:41:25
0.0251931 ریال1:32:23
0.0251893 ریال1:26:16
0.0252256 ریال1:20:22
0.025232 ریال1:17:19
0.0252024 ریال1:14:17
0.025232 ریال1:11:27
0.0252024 ریال1:05:24
0.025193 ریال0:56:19
0.0252174 ریال0:53:15
0.0252058 ریال0:47:16
0.0251962 ریال0:38:15
0.0252075 ریال0:32:23
0.0251443 ریال0:23:17
0.0251264 ریال0:17:19
0.0251527 ریال0:11:33
0.0251914 ریال0:08:24
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات