iwmf شبکه اطلاع رسانی طلا، سکه و ارز به عنوان برترین وب‌سایت حوزه کسب و کار و مدیریت و تجارت در دوازدهمین جشنواره وب و موبایل ایران در هر دو بخش داوران و آرای مردمی برگزیده شد
شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

NIX

  • نرخ فعلی:0.0883383
  • بالاترین قیمت روز:0.107895
  • پایین ترین قیمت روز:0.0867831
  • بیشترین مقدار نوسان روز:0.01
  • درصد بیشترین نوسان روز:0.58%
  • نرخ بازگشایی بازار:0.107895
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۳:۴۴:۲۸
  • نرخ روز گذشته:0.107041
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:21.17%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0187

نمودار کندل استیک NIX در روز جاری

نمودار کندل استیک NIX در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
0.0883383 ریال13:44:28
0.0884462 ریال13:39:21
0.0883091 ریال13:36:31
0.0883355 ریال13:27:21
0.0881864 ریال13:20:38
0.0882389 ریال13:18:25
0.0881864 ریال13:14:24
0.0882247 ریال13:02:43
0.088243 ریال12:59:20
0.0882693 ریال12:50:32
0.0897747 ریال12:47:24
0.0894294 ریال12:44:19
0.0897747 ریال12:41:28
0.0894294 ریال12:38:18
0.0887441 ریال12:32:38
0.0886406 ریال12:26:21
0.0889188 ریال12:20:25
0.0888836 ریال12:14:23
0.089115 ریال12:05:35
0.0890755 ریال11:56:31
0.0892013 ریال11:50:37
0.0890327 ریال11:44:28
0.0885205 ریال11:41:31
0.0885674 ریال11:32:28
0.0885376 ریال11:23:30
0.0887084 ریال11:11:54
0.0887644 ریال11:05:47
0.0887782 ریال10:59:18
0.0877144 ریال10:50:30
0.087562 ریال10:44:19
0.0883147 ریال10:35:25
0.0881563 ریال10:32:30
0.0880817 ریال10:23:15
0.0881232 ریال10:21:08
0.0878981 ریال10:17:19
0.087827 ریال10:14:23
0.0878981 ریال10:11:29
0.087827 ریال10:05:22
0.0942271 ریال10:02:33
0.0942093 ریال9:50:21
0.0869979 ریال9:44:17
0.0870586 ریال9:38:15
0.0867831 ریال9:35:22
0.0867855 ریال9:32:19
0.0867831 ریال9:23:17
0.0871895 ریال9:20:23
0.087213 ریال9:11:28
0.0872725 ریال9:05:20
0.087419 ریال8:59:15
0.0872512 ریال8:50:20
0.0878581 ریال8:47:15
0.0949004 ریال8:44:13
0.0878581 ریال8:41:21
0.0949004 ریال8:38:14
0.0946758 ریال8:32:22
0.0952702 ریال8:29:15
0.0955231 ریال8:23:17
0.0955351 ریال8:14:17
0.0953591 ریال8:05:21
0.0957094 ریال7:56:18
0.095862 ریال7:50:19
0.0956146 ریال7:41:21
0.0889965 ریال7:35:23
0.0891165 ریال7:32:25
0.0889757 ریال7:29:14
0.0890828 ریال7:18:14
0.0891469 ریال7:14:15
0.0890962 ریال7:09:13
0.0890671 ریال6:56:20
0.089061 ریال6:47:17
0.094541 ریال6:41:20
0.0944913 ریال6:39:14
0.0945832 ریال6:33:21
0.0944846 ریال6:29:14
0.0942663 ریال6:20:16
0.091218 ریال6:11:21
0.0909452 ریال6:02:31
0.0911512 ریال5:56:19
0.0913416 ریال5:50:18
0.0912627 ریال5:41:20
0.090992 ریال5:38:12
0.0910189 ریال5:32:25
0.0910402 ریال5:26:14
0.0910829 ریال5:20:15
0.0909489 ریال5:11:24
0.0910086 ریال5:08:15
0.0910294 ریال5:05:18
0.0910086 ریال5:02:33
0.0910294 ریال4:59:13
0.0902423 ریال4:50:20
0.0904691 ریال4:44:13
0.0908618 ریال4:35:19
0.0907224 ریال4:32:21
0.0907532 ریال4:23:14
0.0945324 ریال4:17:11
0.094304 ریال4:14:12
0.0945396 ریال4:02:31
0.0944779 ریال3:56:20
0.0944918 ریال3:50:18
0.0944853 ریال3:47:14
0.0945347 ریال3:44:12
0.0944853 ریال3:35:20
0.0947819 ریال3:32:17
0.0948002 ریال3:26:15
0.0948782 ریال3:20:16
0.0952584 ریال3:17:13
0.0948782 ریال3:15:16
0.0950485 ریال3:02:18
0.0953071 ریال2:56:15
0.0954108 ریال2:50:15
0.0953876 ریال2:45:13
0.0941168 ریال2:38:14
0.0941314 ریال2:32:16
0.0940085 ریال2:26:14
0.0940554 ریال2:21:19
0.094026 ریال2:15:17
0.0937447 ریال2:05:18
0.0966522 ریال1:59:11
0.0963205 ریال1:50:19
0.0964483 ریال1:41:20
0.0990063 ریال1:38:14
0.0999029 ریال1:32:18
0.101984 ریال1:23:12
0.0955116 ریال1:17:13
0.0963072 ریال1:14:12
0.0960149 ریال1:11:13
0.0963072 ریال1:08:15
0.0969223 ریال0:56:14
0.0970186 ریال0:53:12
0.0970013 ریال0:50:19
0.0970186 ریال0:47:12
0.0970013 ریال0:44:24
0.0970255 ریال0:38:11
0.096915 ریال0:35:17
0.101741 ریال0:26:15
0.101869 ریال0:20:15
0.107895 ریال0:14:15
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات