iwmf شبکه اطلاع رسانی طلا، سکه و ارز به عنوان برترین وب‌سایت حوزه کسب و کار و مدیریت و تجارت در دوازدهمین جشنواره وب و موبایل ایران در هر دو بخش داوران و آرای مردمی برگزیده شد
شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

NeuroChain

  • نرخ فعلی:0.0010867
  • بالاترین قیمت روز:0.0011431
  • پایین ترین قیمت روز:0.00105305
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:0.001123
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۷:۰۵:۱۴
  • نرخ روز گذشته:0.00113067
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:4.05%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0

نمودار کندل استیک NeuroChain در روز جاری

نمودار کندل استیک NeuroChain در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
0.0010867 ریال17:05:14
0.00108938 ریال16:56:15
0.00108023 ریال16:54:13
0.00110142 ریال16:35:16
0.00108888 ریال16:26:12
0.00109276 ریال16:23:11
0.00108146 ریال16:14:12
0.00107607 ریال16:05:14
0.0010813 ریال15:59:12
0.00106898 ریال15:53:12
0.00106779 ریال15:47:13
0.00107101 ریال15:35:13
0.00106818 ریال15:32:12
0.00110443 ریال15:26:12
0.00112363 ریال15:17:12
0.00111179 ریال15:11:13
0.00110955 ریال15:02:14
0.00111131 ریال14:59:11
0.00110824 ریال14:53:12
0.00111041 ریال14:41:13
0.00111024 ریال14:35:12
0.00111682 ریال14:29:11
0.00111968 ریال14:26:13
0.00111682 ریال14:23:11
0.00112684 ریال14:11:13
0.00112319 ریال14:05:13
0.00112203 ریال13:59:12
0.0011208 ریال13:53:13
0.00111915 ریال13:47:12
0.00111908 ریال13:35:14
0.0011168 ریال13:32:12
0.0011186 ریال13:23:13
0.00112334 ریال13:20:14
0.00112359 ریال13:08:12
0.001122 ریال12:53:12
0.00112816 ریال12:47:12
0.00112656 ریال12:35:13
0.00113496 ریال12:32:21
0.00112727 ریال12:29:11
0.00113121 ریال12:23:11
0.00112766 ریال12:08:14
0.00113183 ریال12:05:12
0.00113317 ریال11:53:12
0.00113905 ریال11:47:12
0.00113266 ریال11:35:16
0.00112984 ریال11:32:12
0.00112555 ریال11:26:14
0.00112706 ریال11:20:17
0.0011269 ریال11:08:15
0.0011272 ریال11:05:13
0.00112642 ریال10:56:14
0.00113228 ریال10:50:17
0.00112898 ریال10:44:14
0.00112818 ریال10:38:15
0.00113453 ریال10:35:15
0.00113122 ریال10:32:15
0.00113453 ریال10:23:11
0.00113412 ریال10:17:11
0.0011361 ریال10:14:14
0.00113451 ریال10:11:12
0.0011361 ریال10:08:14
0.00112807 ریال9:59:11
0.00112914 ریال9:47:11
0.00113304 ریال9:35:14
0.00113089 ریال9:26:11
0.00112853 ریال9:20:12
0.0011278 ریال9:11:12
0.00113509 ریال9:05:11
0.00113224 ریال8:56:11
0.00113272 ریال8:47:10
0.00112974 ریال8:44:10
0.00113107 ریال8:32:12
0.00112981 ریال8:23:11
0.0011262 ریال8:17:11
0.00112035 ریال8:08:11
0.0011324 ریال8:02:12
0.0011113 ریال7:53:10
0.00113062 ریال7:44:11
0.00112333 ریال7:38:10
0.00112591 ریال7:32:11
0.00112992 ریال7:23:10
0.00112132 ریال7:08:11
0.00112236 ریال7:05:12
0.00112205 ریال6:56:11
0.00113074 ریال6:47:11
0.0011227 ریال6:44:11
0.0011233 ریال6:35:17
0.00111804 ریال6:23:10
0.00112053 ریال6:17:11
0.0011217 ریال6:11:12
0.00112285 ریال6:05:12
0.00112073 ریال5:59:13
0.00112061 ریال5:53:11
0.00112098 ریال5:44:10
0.00111563 ریال5:38:11
0.00111979 ریال5:35:12
0.00112306 ریال5:26:10
0.00112126 ریال5:17:11
0.00112091 ریال5:11:12
0.00112316 ریال5:05:12
0.00112032 ریال4:59:10
0.00112677 ریال4:50:18
0.00112955 ریال4:44:10
0.00112888 ریال4:35:12
0.00112997 ریال4:29:10
0.00112987 ریال4:17:10
0.00112597 ریال4:14:11
0.00112778 ریال4:02:12
0.00111484 ریال3:59:10
0.00111075 ریال3:50:12
0.00111441 ریال3:41:11
0.00109296 ریال3:38:10
0.00106625 ریال3:32:11
0.00106536 ریال3:26:10
0.00107279 ریال3:20:12
0.00107016 ریال3:14:11
0.00106665 ریال3:05:15
0.00106545 ریال3:02:11
0.00107092 ریال2:50:12
0.0010708 ریال2:44:11
0.00107328 ریال2:41:11
0.00107243 ریال2:35:11
0.0010648 ریال2:29:11
0.00106291 ریال2:17:10
0.00106179 ریال2:14:11
0.0010547 ریال2:05:12
0.0010562 ریال1:59:10
0.0010584 ریال1:47:11
0.00105305 ریال1:44:11
0.00107329 ریال1:38:11
0.00107216 ریال1:35:13
0.00108678 ریال1:29:10
0.0011431 ریال1:17:10
0.00113692 ریال1:11:11
0.00113828 ریال1:05:12
0.00113686 ریال0:59:11
0.00113767 ریال0:50:16
0.0011325 ریال0:41:11
0.00113014 ریال0:35:11
0.0011317 ریال0:23:10
0.0011338 ریال0:20:11
0.00113207 ریال0:17:10
0.001123 ریال0:04:12
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات