شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

نئو / NEO

  • نرخ فعلی:7.095
  • بالاترین قیمت روز:7.095
  • پایین ترین قیمت روز:6.844
  • بیشترین مقدار نوسان روز:0.08
  • درصد بیشترین نوسان روز:2.53%
  • نرخ بازگشایی بازار:6.844
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۲:۳۰:۱۱
  • نرخ روز گذشته:6.997
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:1.4%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.098

نمودار کندل استیک نئو / NEO در روز جاری

نمودار کندل استیک نئو / NEO در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
7.095 ریال12:30:11
7.0823 ریال12:09:09
7.0766 ریال12:05:09
7.0395 ریال12:03:09
7.0289 ریال11:59:09
7.021 ریال11:54:09
6.993 ریال11:45:10
6.9971 ریال11:42:09
7.006 ریال11:39:09
7.009 ریال11:30:12
6.996 ریال11:12:08
7.021 ریال11:09:08
7.004 ریال11:00:14
6.981 ریال10:51:09
6.9805 ریال10:30:11
6.981 ریال10:24:08
6.977 ریال10:12:09
6.9727 ریال10:08:08
6.9719 ریال10:06:09
6.9718 ریال10:02:09
6.967 ریال10:00:14
6.983 ریال9:51:09
6.989 ریال9:48:08
6.9907 ریال9:45:09
6.993 ریال9:42:09
6.995 ریال9:39:08
6.991 ریال9:30:10
7.006 ریال9:24:09
6.9807 ریال9:12:08
6.977 ریال9:09:08
6.993 ریال8:54:08
6.990 ریال8:51:10
6.9845 ریال8:48:08
6.991 ریال8:45:09
7.010 ریال8:42:09
7.0197 ریال8:30:11
7.0231 ریال8:24:08
7.0416 ریال8:18:08
7.035 ریال8:15:10
7.0234 ریال8:12:08
7.0031 ریال8:08:09
7.0136 ریال8:06:08
7.0133 ریال8:03:09
7.0154 ریال8:00:17
6.9812 ریال6:09:09
6.9816 ریال6:06:11
6.9723 ریال6:03:09
6.992 ریال4:42:08
6.995 ریال4:30:10
6.968 ریال4:12:08
6.9616 ریال4:08:08
6.9691 ریال4:05:09
7.0022 ریال4:03:08
6.996 ریال2:45:09
6.978 ریال2:42:09
7.0032 ریال2:39:08
6.979 ریال2:36:09
7.012 ریال2:33:08
7.011 ریال2:30:10
7.034 ریال2:27:08
7.0139 ریال2:24:08
6.996 ریال2:12:08
7.008 ریال2:09:08
7.0133 ریال2:06:10
6.9817 ریال2:03:08
6.9636 ریال2:00:14
6.9384 ریال1:56:09
6.9278 ریال1:53:08
6.9199 ریال1:50:09
6.844 ریال1:12:08
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات
قیمت خودرو
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی