شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

نبولاس / Nebulas

  • نرخ فعلی:0.2751
  • بالاترین قیمت روز:0.2848
  • پایین ترین قیمت روز:0.2709
  • بیشترین مقدار نوسان روز:0.01
  • درصد بیشترین نوسان روز:1.13%
  • نرخ بازگشایی بازار:0.2721
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۵:۳۴:۱۰
  • نرخ روز گذشته:0.2720
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:1.14%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0031

نمودار کندل استیک نبولاس / Nebulas در روز جاری

نمودار کندل استیک نبولاس / Nebulas در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
0.2751 ریال15:34:10
0.2742 ریال15:20:10
0.2740 ریال15:14:09
0.2738 ریال15:08:09
0.2739 ریال15:06:10
0.2730 ریال15:04:10
0.2731 ریال14:54:10
0.2730 ریال14:46:09
0.2726 ریال14:16:10
0.2731 ریال14:02:11
0.2718 ریال13:38:09
0.2719 ریال13:34:10
0.2718 ریال13:32:09
0.2719 ریال13:26:09
0.2728 ریال13:24:10
0.2729 ریال13:20:11
0.2721 ریال13:16:10
0.2737 ریال13:14:08
0.2722 ریال13:08:10
0.2730 ریال12:58:09
0.2731 ریال12:15:12
0.2738 ریال12:12:09
0.2739 ریال12:09:10
0.2731 ریال12:06:11
0.2737 ریال12:03:10
0.2738 ریال12:00:29
0.2724 ریال11:54:09
0.2730 ریال11:51:11
0.272 ریال11:48:09
0.2720 ریال11:42:10
0.2729 ریال11:36:10
0.2737 ریال11:33:09
0.2740 ریال11:27:09
0.2741 ریال11:24:09
0.2740 ریال11:21:10
0.2739 ریال11:12:09
0.2749 ریال11:09:09
0.2748 ریال11:06:09
0.2750 ریال10:57:08
0.2733 ریال10:54:08
0.2739 ریال10:51:10
0.274 ریال10:48:09
0.2743 ریال10:42:09
0.2748 ریال10:36:09
0.2749 ریال10:33:09
0.2750 ریال10:27:09
0.2758 ریال10:21:10
0.2757 ریال10:18:10
0.2759 ریال10:09:09
0.2757 ریال10:00:17
0.2752 ریال9:51:09
0.2751 ریال9:48:09
0.2757 ریال9:45:10
0.2750 ریال9:42:09
0.2741 ریال9:39:09
0.2750 ریال9:36:09
0.2748 ریال9:33:09
0.2751 ریال9:30:12
0.2749 ریال9:24:08
0.2743 ریال9:21:10
0.2741 ریال9:18:08
0.2740 ریال9:15:09
0.2741 ریال9:12:08
0.2738 ریال9:09:08
0.2731 ریال9:06:08
0.2750 ریال9:00:13
0.275 ریال8:54:09
0.2750 ریال8:51:09
0.2758 ریال8:48:08
0.2751 ریال8:42:08
0.2758 ریال8:39:08
0.2751 ریال8:30:11
0.275 ریال8:27:08
0.2750 ریال8:24:08
0.2758 ریال8:21:09
0.2762 ریال8:18:09
0.2770 ریال8:15:09
0.2780 ریال8:12:08
0.278 ریال8:09:08
0.2780 ریال8:06:10
0.2772 ریال8:00:12
0.2760 ریال7:54:08
0.2761 ریال7:42:09
0.2770 ریال7:39:42
0.2769 ریال7:36:09
0.2764 ریال7:30:10
0.2748 ریال7:18:09
0.2751 ریال7:06:09
0.2748 ریال7:00:15
0.2749 ریال6:54:08
0.2769 ریال6:48:08
0.2773 ریال6:42:08
0.2771 ریال6:36:09
0.2779 ریال6:33:09
0.2782 ریال6:30:11
0.2779 ریال6:27:08
0.2780 ریال6:24:09
0.278 ریال6:21:10
0.2786 ریال6:18:09
0.2787 ریال6:15:10
0.2789 ریال6:12:09
0.2791 ریال6:06:10
0.2782 ریال6:03:10
0.2783 ریال6:00:16
0.2782 ریال5:54:09
0.2773 ریال5:48:09
0.2789 ریال5:39:08
0.2771 ریال5:36:09
0.2772 ریال5:30:10
0.2759 ریال5:27:08
0.2766 ریال5:24:09
0.2782 ریال5:21:10
0.2848 ریال4:45:08
0.2831 ریال4:42:08
0.2829 ریال4:39:08
0.2811 ریال4:36:08
0.2802 ریال4:33:08
0.2791 ریال4:30:11
0.2789 ریال4:24:08
0.2782 ریال4:21:09
0.2781 ریال4:15:08
0.2782 ریال4:12:08
0.2780 ریال4:06:09
0.2789 ریال4:00:16
0.2783 ریال3:57:08
0.2784 ریال3:54:08
0.2783 ریال3:48:08
0.2782 ریال3:45:09
0.2788 ریال3:42:09
0.2779 ریال3:39:08
0.2782 ریال3:36:08
0.2781 ریال3:33:08
0.2782 ریال3:30:11
0.2783 ریال3:24:08
0.2769 ریال3:18:08
0.2771 ریال3:09:09
0.2769 ریال3:06:09
0.2752 ریال2:42:09
0.2750 ریال2:36:10
0.2749 ریال2:27:08
0.2748 ریال2:18:09
0.2740 ریال2:12:08
0.2739 ریال2:09:09
0.2749 ریال2:06:09
0.2741 ریال2:03:09
0.2740 ریال2:00:14
0.274 ریال1:57:08
0.2739 ریال1:54:08
0.2740 ریال1:51:09
0.2741 ریال1:48:09
0.274 ریال1:45:09
0.2750 ریال1:39:09
0.2740 ریال1:30:11
0.2721 ریال1:19:08
0.2735 ریال1:12:08
0.272 ریال1:09:08
0.2766 ریال1:06:09
0.2769 ریال1:04:08
0.2720 ریال0:45:08
0.2719 ریال0:42:08
0.2720 ریال0:36:08
0.2709 ریال0:33:08
0.2710 ریال0:30:09
0.2711 ریال0:27:08
0.2712 ریال0:24:08
0.273 ریال0:21:09
0.2729 ریال0:18:08
0.2722 ریال0:15:08
0.2721 ریال0:12:09
0.2722 ریال0:06:09
0.2721 ریال0:03:13
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات
قیمت خودرو
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی