شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

نبولاس / Nebulas

  • نرخ فعلی:0.4460
  • بالاترین قیمت روز:0.4550
  • پایین ترین قیمت روز:0.4292
  • بیشترین مقدار نوسان روز:45,613.99
  • درصد بیشترین نوسان روز:10227254.26%
  • نرخ بازگشایی بازار:0.4360
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۹:۰۵:۱۷
  • نرخ روز گذشته:0.4318
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:3.29%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0142

نمودار کندل استیک نبولاس / Nebulas در روز جاری

نمودار کندل استیک نبولاس / Nebulas در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
109.08 ریال19:05:10
1,132.77 ریال19:03:39
266.9 ریال19:03:23
17,735 ریال18:56:31
1,381.6 ریال18:54:15
0.00003550 ریال18:50:34
5.585 ریال18:49:22
45,614 ریال18:44:16
0.006054 ریال18:41:30
135.35 ریال18:38:46
0.00084 ریال18:35:23
17,169 ریال18:32:58
109.27 ریال18:29:29
7.5219 ریال18:21:39
750 ریال18:20:18
0.22098 ریال18:11:22
526.75 ریال18:07:32
29.21 ریال18:03:51
0.019845 ریال18:02:37
0.003266 ریال17:59:21
0.041507 ریال17:56:20
170 ریال17:52:17
0.00005547 ریال17:47:27
40.21 ریال17:42:32
37.41 ریال17:36:15
16,280 ریال17:34:12
0.002492 ریال17:29:14
0.00015036 ریال17:23:24
0.00164169 ریال17:17:20
237.3 ریال17:11:27
1,029.47 ریال17:04:48
18.7541 ریال16:57:16
0.00010180 ریال16:56:29
53.76 ریال16:54:06
0.00345202 ریال16:47:21
0.4501 ریال16:44:17
0.4470 ریال16:38:15
0.4528 ریال16:35:26
0.4447 ریال16:32:21
0.4458 ریال16:29:13
0.4453 ریال16:26:17
0.4451 ریال16:23:13
0.4454 ریال16:20:19
0.4438 ریال16:17:15
0.4528 ریال16:14:16
0.4521 ریال16:11:17
0.4532 ریال16:08:20
0.452 ریال16:05:16
0.4516 ریال16:02:30
0.4517 ریال15:59:14
0.4481 ریال15:56:20
0.4469 ریال15:53:14
0.4486 ریال15:50:24
0.4469 ریال15:47:16
0.4461 ریال15:44:15
0.4460 ریال15:41:16
0.4459 ریال15:38:15
0.4466 ریال15:35:18
0.4424 ریال15:26:13
0.4457 ریال15:23:12
0.4458 ریال15:20:19
0.4451 ریال15:17:13
0.4466 ریال15:14:15
0.4465 ریال15:11:18
0.4457 ریال15:08:13
0.4456 ریال15:05:17
0.4457 ریال15:02:25
0.4467 ریال14:59:13
0.4454 ریال14:56:15
0.4476 ریال14:53:13
0.4473 ریال14:50:21
0.4499 ریال14:47:13
0.4512 ریال14:44:14
0.4550 ریال14:41:17
0.4547 ریال14:38:15
0.453 ریال14:32:23
0.4512 ریال14:29:13
0.4490 ریال14:26:13
0.4476 ریال14:23:14
0.4472 ریال14:20:17
0.4450 ریال14:14:16
0.4399 ریال14:08:15
0.4401 ریال14:05:17
0.4395 ریال14:02:28
0.4389 ریال13:59:14
0.4390 ریال13:53:13
0.4387 ریال13:50:21
0.4390 ریال13:44:17
0.4386 ریال13:41:18
0.4401 ریال13:38:18
0.4446 ریال13:35:22
0.4453 ریال13:29:13
0.4449 ریال13:23:13
0.4442 ریال13:20:20
0.4444 ریال13:17:15
0.4459 ریال13:14:14
0.4458 ریال13:11:18
0.4462 ریال13:08:12
0.4470 ریال13:02:22
0.4477 ریال12:59:14
0.4461 ریال12:56:15
0.4469 ریال12:53:15
0.4461 ریال12:50:21
0.4482 ریال12:47:14
0.4477 ریال12:44:12
0.4472 ریال12:41:19
0.4489 ریال12:38:14
0.4491 ریال12:33:17
0.4479 ریال12:29:11
0.4481 ریال12:24:12
0.4491 ریال12:17:13
0.4492 ریال12:14:15
0.4489 ریال12:11:18
0.4488 ریال12:05:19
0.4489 ریال12:02:26
0.4487 ریال11:59:14
0.4472 ریال11:56:14
0.4481 ریال11:53:12
0.4476 ریال11:50:19
0.4471 ریال11:47:13
0.4469 ریال11:44:13
0.4462 ریال11:41:16
0.4453 ریال11:35:17
0.4486 ریال11:32:20
0.4451 ریال11:29:12
0.4450 ریال11:26:13
0.4467 ریال11:20:17
0.4469 ریال11:18:13
0.4470 ریال11:15:19
0.4477 ریال11:10:16
0.4462 ریال11:07:19
0.4459 ریال10:59:11
0.4467 ریال10:56:14
0.4448 ریال10:50:25
0.4457 ریال10:48:11
0.4467 ریال10:45:16
0.4466 ریال10:42:13
0.4467 ریال10:36:12
0.4455 ریال10:32:20
0.4471 ریال10:29:12
0.447 ریال10:26:12
0.4476 ریال10:23:12
0.4477 ریال10:17:13
0.4489 ریال10:14:14
0.4485 ریال10:11:15
0.4491 ریال10:05:14
0.4488 ریال9:59:11
0.4463 ریال9:56:13
0.4508 ریال9:53:13
0.4454 ریال9:50:20
0.4447 ریال9:47:12
0.4441 ریال9:44:12
0.4436 ریال9:38:11
0.4381 ریال9:32:17
0.4396 ریال9:29:11
0.4398 ریال9:23:11
0.4397 ریال9:20:16
0.4381 ریال9:17:12
0.4388 ریال9:14:12
0.4379 ریال9:08:11
0.4380 ریال9:02:19
0.4379 ریال8:59:12
0.4387 ریال8:56:12
0.4381 ریال8:53:12
0.4380 ریال8:50:14
0.4379 ریال8:47:13
0.4381 ریال8:44:11
0.4380 ریال8:41:16
0.4374 ریال8:38:12
0.4372 ریال8:32:16
0.4371 ریال8:23:11
0.4379 ریال8:17:13
0.4371 ریال8:14:13
0.4379 ریال8:11:13
0.4373 ریال8:08:11
0.4408 ریال8:02:14
0.4400 ریال7:56:14
0.4399 ریال7:53:12
0.4391 ریال7:50:16
0.4397 ریال7:47:11
0.4396 ریال7:41:12
0.4379 ریال7:35:15
0.4377 ریال7:32:18
0.437 ریال7:29:12
0.4378 ریال7:26:11
0.4370 ریال7:23:11
0.4378 ریال7:20:13
0.4371 ریال7:17:12
0.4377 ریال7:11:16
0.4375 ریال7:05:14
0.4367 ریال7:02:16
0.4377 ریال6:59:12
0.4376 ریال6:56:13
0.4377 ریال6:53:12
0.4368 ریال6:50:16
0.4367 ریال6:47:13
0.4380 ریال6:44:15
0.4372 ریال6:41:13
0.4373 ریال6:35:16
0.4369 ریال6:29:13
0.4376 ریال6:23:19
0.4375 ریال6:20:27
0.4369 ریال6:17:13
0.4371 ریال6:14:13
0.4379 ریال6:05:14
0.4380 ریال6:02:22
0.438 ریال5:59:13
0.4380 ریال5:56:14
0.4372 ریال5:53:15
0.4380 ریال5:47:17
0.4372 ریال5:41:15
0.4388 ریال5:38:12
0.4397 ریال5:32:15
0.4385 ریال5:29:12
0.4384 ریال5:23:11
0.4377 ریال5:20:17
0.4396 ریال5:14:14
0.4391 ریال5:11:16
0.4398 ریال5:08:11
0.4390 ریال5:05:13
0.4391 ریال4:53:11
0.4388 ریال4:50:18
0.4389 ریال4:47:11
0.4387 ریال4:44:12
0.4370 ریال4:41:13
0.4379 ریال4:35:12
0.4389 ریال4:32:14
0.4408 ریال4:29:11
0.4409 ریال4:23:12
0.4370 ریال4:20:13
0.4371 ریال4:17:11
0.4391 ریال4:14:11
0.4395 ریال4:08:11
0.4401 ریال4:05:11
0.4422 ریال3:59:10
0.44 ریال3:56:11
0.4396 ریال3:53:10
0.4405 ریال3:50:14
0.4389 ریال3:47:11
0.4402 ریال3:44:12
0.4350 ریال3:38:10
0.4360 ریال3:35:14
0.4369 ریال3:29:10
0.4341 ریال3:26:10
0.4360 ریال3:23:11
0.4334 ریال3:20:12
0.4340 ریال3:17:12
0.4354 ریال3:08:10
0.4343 ریال3:05:12
0.4328 ریال3:02:13
0.4325 ریال2:59:11
0.4328 ریال2:56:12
0.4317 ریال2:50:14
0.4299 ریال2:44:10
0.4309 ریال2:41:11
0.4311 ریال2:38:10
0.4312 ریال2:35:13
0.4329 ریال2:29:11
0.4320 ریال2:26:11
0.4327 ریال2:23:10
0.4311 ریال2:20:13
0.4326 ریال2:17:10
0.4317 ریال2:14:11
0.4309 ریال2:11:13
0.4308 ریال2:05:13
0.4315 ریال2:02:22
0.43 ریال1:56:11
0.4307 ریال1:53:10
0.4316 ریال1:47:11
0.4300 ریال1:44:11
0.4292 ریال1:41:13
0.4301 ریال1:38:11
0.4293 ریال1:32:14
0.4318 ریال1:29:10
0.4310 ریال1:20:14
0.4318 ریال1:17:11
0.4302 ریال1:14:12
0.4311 ریال1:11:12
0.4319 ریال1:08:11
0.4311 ریال1:05:12
0.4313 ریال0:59:10
0.4328 ریال0:53:10
0.4317 ریال0:50:14
0.4302 ریال0:47:10
0.4310 ریال0:41:11
0.431 ریال0:35:14
0.4310 ریال0:29:10
0.4309 ریال0:26:11
0.4318 ریال0:20:14
0.4317 ریال0:17:13
0.4318 ریال0:14:11
0.4310 ریال0:08:10
0.4309 ریال0:07:18
0.4381 ریال18:02:55
0.4360 ریال17:59:26
0.4363 ریال17:56:27
0.4368 ریال17:53:22
0.4360 ریال17:50:44
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات