شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

ناگا / NAGA

  • نرخ فعلی:0.0107
  • بالاترین قیمت روز:0.0112
  • پایین ترین قیمت روز:0.00978
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:0.00979
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۱:۱۲:۱۲
  • نرخ روز گذشته:0.00976
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:9.63%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0009

نمودار کندل استیک ناگا / NAGA در روز جاری

نمودار کندل استیک ناگا / NAGA در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
0.0107 ریال11:12:12
0.01072 ریال11:09:10
0.01071 ریال11:06:10
0.01072 ریال10:57:10
0.01071 ریال10:54:08
0.01068 ریال10:51:12
0.01072 ریال10:48:09
0.01071 ریال10:42:10
0.01067 ریال10:36:11
0.01073 ریال10:30:13
0.01074 ریال10:27:10
0.01075 ریال10:24:10
0.01078 ریال10:18:11
0.01079 ریال10:15:11
0.0108 ریال10:09:10
0.01076 ریال9:57:12
0.01075 ریال9:54:10
0.01074 ریال9:51:10
0.0107 ریال9:48:09
0.01071 ریال9:45:11
0.0107 ریال9:42:10
0.01069 ریال9:39:11
0.01072 ریال9:36:10
0.01071 ریال9:33:11
0.01072 ریال9:30:15
0.01071 ریال9:24:09
0.01072 ریال9:18:10
0.01071 ریال9:15:10
0.0107 ریال9:12:10
0.01071 ریال9:09:09
0.0107 ریال9:06:09
0.01069 ریال8:54:09
0.01071 ریال8:51:10
0.01072 ریال8:42:09
0.01073 ریال8:39:09
0.01072 ریال8:36:10
0.01075 ریال8:27:09
0.01076 ریال8:24:09
0.01075 ریال8:21:09
0.01071 ریال8:18:10
0.01079 ریال8:15:09
0.01076 ریال8:12:10
0.01074 ریال8:09:09
0.01075 ریال8:06:12
0.01078 ریال8:00:13
0.01075 ریال7:57:09
0.01077 ریال7:54:09
0.01078 ریال7:45:10
0.01079 ریال7:42:09
0.01081 ریال7:40:17
0.01081 ریال7:40:16
0.0108 ریال7:24:09
0.01081 ریال7:21:11
0.0108 ریال7:18:10
0.01078 ریال7:06:11
0.0108 ریال7:00:21
0.01079 ریال6:48:10
0.01078 ریال6:42:09
0.01076 ریال6:36:10
0.01081 ریال6:27:08
0.01083 ریال6:24:10
0.01079 ریال6:18:10
0.0108 ریال6:15:11
0.01081 ریال6:12:09
0.0108 ریال6:06:12
0.01081 ریال6:00:20
0.0108 ریال5:54:09
0.01081 ریال5:51:09
0.0108 ریال5:48:10
0.01082 ریال5:39:09
0.0108 ریال5:36:09
0.01081 ریال5:30:12
0.01071 ریال5:27:09
0.01083 ریال5:24:10
0.01085 ریال5:21:12
0.01074 ریال4:45:10
0.01071 ریال4:39:08
0.01082 ریال4:36:10
0.01085 ریال4:33:10
0.01076 ریال4:30:11
0.01069 ریال4:24:08
0.01079 ریال4:21:11
0.01072 ریال4:18:09
0.01079 ریال4:15:10
0.01076 ریال4:06:11
0.01071 ریال4:00:19
0.01068 ریال3:57:09
0.01067 ریال3:54:09
0.01068 ریال3:48:08
0.01069 ریال3:45:10
0.0107 ریال3:42:10
0.01069 ریال3:33:08
0.01068 ریال3:30:12
0.01083 ریال3:24:09
0.01081 ریال3:18:10
0.01079 ریال3:15:09
0.01077 ریال3:12:09
0.01075 ریال3:09:10
0.01074 ریال3:06:10
0.01057 ریال2:45:09
0.01053 ریال2:42:10
0.01061 ریال2:36:12
0.01064 ریال2:30:12
0.01051 ریال2:27:09
0.01092 ریال2:24:09
0.01073 ریال2:21:11
0.01104 ریال2:18:10
0.01053 ریال2:12:09
0.01086 ریال2:09:09
0.01112 ریال2:06:10
0.01072 ریال2:03:10
0.01084 ریال2:00:17
0.01104 ریال1:57:10
0.01115 ریال1:54:09
0.01071 ریال1:51:10
0.01067 ریال1:48:09
0.0112 ریال1:45:10
0.01117 ریال1:39:10
0.00992 ریال1:30:13
0.00985 ریال1:19:10
0.00988 ریال1:12:10
0.00981 ریال1:09:09
0.01002 ریال1:06:10
0.00987 ریال1:04:10
0.00981 ریال0:39:08
0.0098 ریال0:36:09
0.00978 ریال0:24:09
0.00979 ریال0:15:09
0.00978 ریال0:12:10
0.00979 ریال0:09:08
0.0098 ریال0:06:11
0.00979 ریال0:03:14
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات
قیمت خودرو
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی