شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

MX Token

  • نرخ فعلی:0.0905558
  • بالاترین قیمت روز:0.0973878
  • پایین ترین قیمت روز:0.0905558
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:0.0934252
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۲۰:۵۲:۱۰
  • نرخ روز گذشته:0.0935851
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:3.35%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.003

نمودار کندل استیک MX Token در روز جاری

نمودار کندل استیک MX Token در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
0.0905558 ریال20:52:10
0.091148 ریال20:46:10
0.0919019 ریال20:36:10
0.0919767 ریال20:22:09
0.0919765 ریال20:20:11
0.091905 ریال20:18:08
0.0919765 ریال20:14:09
0.0920865 ریال20:12:09
0.0919765 ریال20:08:09
0.0920865 ریال20:04:11
0.0919983 ریال19:58:09
0.0920676 ریال19:50:11
0.0919798 ریال19:46:09
0.092185 ریال19:36:10
0.0921778 ریال19:34:09
0.092033 ریال19:32:09
0.0921778 ریال19:28:10
0.0923122 ریال19:22:10
0.0923708 ریال19:20:11
0.0923122 ریال19:18:10
0.0923708 ریال19:12:09
0.0923999 ریال19:04:11
0.092804 ریال19:00:16
0.0924359 ریال18:58:09
0.092804 ریال18:56:09
0.0924359 ریال18:48:09
0.0921139 ریال17:34:09
0.0920091 ریال17:30:12
0.0920257 ریال17:22:08
0.0917984 ریال17:16:10
0.0920063 ریال17:12:09
0.0917984 ریال17:10:11
0.0920063 ریال17:06:10
0.0919954 ریال17:02:11
0.0919806 ریال16:52:09
0.0918525 ریال16:46:09
0.0926918 ریال16:08:09
0.0938659 ریال15:38:09
0.0939 ریال15:34:10
0.0938298 ریال15:20:10
0.0939729 ریال15:14:09
0.0937686 ریال15:08:09
0.0940201 ریال15:06:10
0.0937686 ریال15:04:09
0.0940201 ریال15:00:15
0.0941535 ریال14:50:10
0.0935801 ریال14:46:09
0.0946865 ریال14:16:10
0.0942542 ریال14:02:11
0.0941895 ریال13:34:10
0.0941839 ریال13:26:09
0.0941803 ریال13:20:11
0.0943387 ریال13:08:10
0.0941231 ریال12:58:09
0.0945692 ریال12:12:09
0.0944755 ریال12:03:10
0.0938843 ریال12:00:27
0.0940254 ریال11:51:11
0.0943865 ریال11:48:09
0.0944488 ریال11:45:10
0.0943865 ریال11:42:10
0.0944488 ریال11:36:10
0.0941603 ریال11:24:09
0.0943648 ریال11:21:10
0.0943733 ریال11:12:09
0.0943162 ریال11:06:09
0.094433 ریال10:57:08
0.0945989 ریال10:51:10
0.09476 ریال10:42:09
0.0945583 ریال10:36:09
0.0948972 ریال10:27:09
0.0949441 ریال10:24:08
0.0949303 ریال10:09:08
0.0947321 ریال9:57:10
0.0942273 ریال9:51:09
0.0942469 ریال9:42:09
0.094034 ریال9:39:09
0.0937665 ریال9:36:09
0.094034 ریال9:33:09
0.0938567 ریال9:30:12
0.0937665 ریال9:27:09
0.0936919 ریال9:18:08
0.0936703 ریال9:12:08
0.0939556 ریال9:03:09
0.0939729 ریال9:00:13
0.0940693 ریال8:51:09
0.0941407 ریال8:42:08
0.095272 ریال8:39:08
0.0950885 ریال8:36:08
0.0952886 ریال8:24:08
0.0950612 ریال8:18:09
0.0954242 ریال8:12:08
0.0951463 ریال8:06:10
0.0952255 ریال7:57:08
0.0946898 ریال7:51:09
0.0947563 ریال7:45:09
0.0946878 ریال7:39:34
0.094734 ریال7:30:10
0.0946289 ریال7:18:09
0.0952192 ریال7:06:09
0.0953209 ریال7:00:15
0.0950993 ریال6:48:08
0.0953069 ریال6:36:08
0.0947222 ریال6:33:08
0.0950131 ریال6:24:09
0.0930476 ریال6:18:09
0.0918334 ریال6:15:09
0.0923786 ریال6:06:10
0.0942856 ریال5:57:09
0.0968657 ریال5:48:09
0.0966371 ریال5:45:09
0.096733 ریال5:39:08
0.0973878 ریال5:30:10
0.0970036 ریال5:24:08
0.0965244 ریال5:21:10
0.093958 ریال4:45:08
0.0940171 ریال4:36:08
0.093982 ریال4:33:08
0.0939143 ریال4:21:09
0.09391 ریال4:18:08
0.0938741 ریال4:15:08
0.09391 ریال4:12:08
0.0938515 ریال4:06:09
0.0936017 ریال4:00:16
0.093537 ریال3:57:08
0.0936017 ریال3:54:08
0.0934065 ریال3:42:09
0.0935206 ریال3:39:08
0.0934311 ریال3:36:08
0.093457 ریال3:24:08
0.0936875 ریال3:18:08
0.0932561 ریال3:09:09
0.0932808 ریال3:06:09
0.0936475 ریال2:42:09
0.0936983 ریال2:36:10
0.0935759 ریال2:33:09
0.093754 ریال2:30:11
0.093477 ریال2:27:08
0.093754 ریال2:24:08
0.093477 ریال2:18:08
0.0937729 ریال2:12:08
0.0936054 ریال2:03:08
0.0935503 ریال1:57:08
0.093373 ریال1:54:08
0.0935437 ریال1:51:09
0.093373 ریال1:45:09
0.0934388 ریال1:39:08
0.0929831 ریال1:30:11
0.0940681 ریال1:19:08
0.0932938 ریال1:12:08
0.0935275 ریال1:06:09
0.0937327 ریال1:04:08
0.0933495 ریال0:42:08
0.093308 ریال0:36:08
0.0935414 ریال0:33:08
0.0936049 ریال0:30:09
0.093549 ریال0:21:09
0.0932959 ریال0:18:08
0.093549 ریال0:15:08
0.0932959 ریال0:12:08
0.0934252 ریال0:06:09
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات
قیمت خودرو
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی