شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

Morpheus Labs

  • نرخ فعلی:0.00428805
  • بالاترین قیمت روز:0.00434287
  • پایین ترین قیمت روز:0.0042673
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:0.0043236
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۰۷:۴۶:۱۳
  • نرخ روز گذشته:0.00432274
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.81%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0

نمودار کندل استیک Morpheus Labs در روز جاری

نمودار کندل استیک Morpheus Labs در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
0.00428805 ریال7:46:13
0.00428519 ریال7:07:12
0.00428217 ریال6:56:12
0.0042673 ریال6:52:12
0.00430172 ریال5:18:11
0.00430479 ریال5:16:12
0.00430296 ریال5:04:10
0.00430404 ریال4:57:11
0.00430296 ریال4:56:11
0.00430325 ریال4:48:11
0.00430115 ریال4:36:11
0.00429553 ریال4:34:10
0.00428329 ریال4:32:11
0.00428113 ریال4:16:10
0.00428862 ریال4:14:10
0.00428633 ریال4:08:10
0.00428292 ریال4:04:11
0.00428633 ریال4:02:12
0.00428292 ریال4:01:13
0.00427896 ریال3:51:11
0.00427565 ریال3:43:10
0.00427481 ریال3:36:11
0.00426987 ریال3:30:12
0.0042743 ریال3:29:10
0.00426987 ریال3:28:10
0.0042743 ریال3:27:10
0.00426987 ریال3:26:10
0.0042743 ریال3:24:10
0.00427844 ریال3:20:10
0.0042743 ریال3:18:10
0.00427596 ریال3:07:10
0.00427906 ریال3:02:10
0.00427596 ریال3:01:11
0.00428633 ریال2:44:11
0.00428493 ریال2:36:11
0.00428632 ریال2:30:13
0.00428621 ریال2:17:09
0.00429846 ریال2:10:11
0.00429731 ریال2:03:10
0.00430151 ریال1:58:09
0.00429565 ریال1:50:11
0.00430157 ریال1:44:09
0.00430905 ریال1:40:10
0.00430718 ریال1:33:10
0.00430529 ریال1:27:10
0.00430804 ریال1:18:09
0.00431029 ریال1:17:08
0.00430804 ریال1:15:10
0.00431029 ریال1:13:09
0.0043097 ریال1:11:10
0.00431029 ریال1:10:10
0.0043097 ریال1:09:09
0.00432458 ریال1:05:09
0.0043097 ریال1:02:10
0.00432458 ریال0:59:10
0.0043378 ریال0:43:09
0.00434287 ریال0:38:10
0.00434068 ریال0:31:11
0.00431555 ریال0:19:08
0.0043236 ریال0:06:10
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات
قیمت خودرو
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی