شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

مونرو / Monero

  • نرخ فعلی:64.619
  • بالاترین قیمت روز:65.408
  • پایین ترین قیمت روز:63.578
  • بیشترین مقدار نوسان روز:1.03
  • درصد بیشترین نوسان روز:1.64%
  • نرخ بازگشایی بازار:64.111
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۰۷:۱۲:۱۲
  • نرخ روز گذشته:64.16
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.72%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.459

نمودار کندل استیک مونرو / Monero در روز جاری

نمودار کندل استیک مونرو / Monero در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
64.619 ریال7:12:12
64.599 ریال7:10:26
64.635 ریال7:08:18
64.658 ریال7:06:13
64.762 ریال7:04:13
64.558 ریال7:02:21
64.512 ریال7:00:36
64.499 ریال6:58:13
64.535 ریال6:56:15
64.561 ریال6:54:13
64.579 ریال6:52:13
64.578 ریال6:50:18
64.549 ریال6:48:13
64.546 ریال6:46:13
64.542 ریال6:44:11
64.56 ریال6:42:12
64.548 ریال6:40:15
64.56 ریال6:38:11
64.631 ریال6:36:13
64.614 ریال6:34:11
64.667 ریال6:32:13
64.646 ریال6:30:18
64.67 ریال6:28:13
64.655 ریال6:26:11
64.633 ریال6:24:16
64.654 ریال6:22:17
64.647 ریال6:20:22
64.637 ریال6:18:13
64.666 ریال6:16:12
64.657 ریال6:14:13
64.65 ریال6:12:12
64.649 ریال6:10:17
64.642 ریال6:08:12
64.627 ریال6:06:12
64.603 ریال6:04:15
64.604 ریال6:02:18
64.599 ریال6:00:29
64.594 ریال5:58:12
64.591 ریال5:56:14
64.674 ریال5:54:12
64.783 ریال5:52:12
64.807 ریال5:50:18
64.824 ریال5:48:13
64.84 ریال5:46:11
64.859 ریال5:44:12
64.872 ریال5:42:13
64.832 ریال5:40:16
64.829 ریال5:38:13
64.772 ریال5:36:13
64.717 ریال5:34:12
64.722 ریال5:32:14
64.64 ریال5:30:19
64.736 ریال5:28:13
64.764 ریال5:26:12
64.74 ریال5:24:13
64.737 ریال5:22:12
64.774 ریال5:20:17
64.938 ریال5:18:13
64.908 ریال5:16:12
64.935 ریال5:14:12
64.893 ریال5:12:12
64.91 ریال5:10:14
64.949 ریال5:08:11
64.999 ریال5:06:13
65.043 ریال5:04:10
65.009 ریال5:02:13
64.993 ریال5:00:24
64.997 ریال4:58:11
64.989 ریال4:56:12
64.993 ریال4:54:11
65.01 ریال4:52:13
65.026 ریال4:48:10
65.053 ریال4:46:10
65.016 ریال4:44:10
65.021 ریال4:42:12
65.018 ریال4:40:17
65.003 ریال4:38:10
64.987 ریال4:36:11
64.972 ریال4:34:11
64.946 ریال4:32:11
65.001 ریال4:30:17
65.006 ریال4:28:11
65 ریال4:26:10
65.022 ریال4:24:10
65.004 ریال4:22:10
65.015 ریال4:20:13
65.017 ریال4:18:11
64.963 ریال4:16:11
65.1 ریال4:14:12
65.191 ریال4:12:11
65.188 ریال4:10:16
65.162 ریال4:08:12
65.193 ریال4:06:12
65.181 ریال4:04:11
65.138 ریال4:02:14
65.19 ریال4:00:24
65.259 ریال3:58:10
65.279 ریال3:56:11
65.293 ریال3:54:12
65.273 ریال3:52:11
65.303 ریال3:50:17
65.336 ریال3:48:11
65.346 ریال3:46:10
65.302 ریال3:44:11
65.292 ریال3:42:12
65.312 ریال3:40:14
65.29 ریال3:38:11
65.408 ریال3:36:10
65.369 ریال3:34:10
65.243 ریال3:32:13
65.217 ریال3:30:18
65.206 ریال3:28:12
65.178 ریال3:26:12
65.206 ریال3:24:10
65.255 ریال3:22:11
65.211 ریال3:20:12
65.214 ریال3:18:11
65.2 ریال3:16:11
65.143 ریال3:14:11
65.093 ریال3:12:12
65.094 ریال3:10:14
65.073 ریال3:08:11
65.083 ریال3:06:11
65.057 ریال3:04:10
65.061 ریال3:02:12
65.027 ریال3:00:24
64.813 ریال2:58:12
64.788 ریال2:56:11
64.547 ریال2:54:11
64.541 ریال2:52:11
64.459 ریال2:50:17
64.411 ریال2:48:11
64.477 ریال2:46:12
64.417 ریال2:44:12
64.391 ریال2:42:13
64.374 ریال2:40:16
64.34 ریال2:38:11
64.298 ریال2:36:11
64.368 ریال2:34:11
64.327 ریال2:32:12
64.291 ریال2:30:17
64.522 ریال2:28:11
64.596 ریال2:26:10
64.59 ریال2:24:11
64.613 ریال2:22:11
64.633 ریال2:20:15
64.599 ریال2:18:10
64.602 ریال2:16:13
64.545 ریال2:14:11
64.489 ریال2:12:12
64.584 ریال2:10:13
64.595 ریال2:08:11
64.518 ریال2:06:11
64.625 ریال2:04:17
64.676 ریال2:02:20
64.499 ریال2:00:34
64.351 ریال1:58:11
64.136 ریال1:56:11
63.953 ریال1:54:10
63.792 ریال1:52:10
63.804 ریال1:50:16
63.578 ریال1:48:11
64.61 ریال1:46:11
64.994 ریال1:44:12
64.989 ریال1:42:13
65.021 ریال1:40:15
64.987 ریال1:38:11
64.949 ریال1:36:12
64.964 ریال1:34:12
64.96 ریال1:32:13
64.948 ریال1:30:17
64.919 ریال1:28:12
64.962 ریال1:26:13
64.951 ریال1:24:12
64.987 ریال1:22:11
65.004 ریال1:20:17
64.897 ریال1:18:10
64.905 ریال1:14:12
64.881 ریال1:12:10
64.878 ریال1:10:15
64.88 ریال1:08:11
64.777 ریال1:06:11
64.769 ریال1:04:11
64.768 ریال1:02:18
64.814 ریال1:00:23
64.735 ریال0:58:11
64.668 ریال0:56:12
64.605 ریال0:54:10
64.529 ریال0:52:11
64.367 ریال0:50:17
64.357 ریال0:48:12
64.344 ریال0:46:11
64.379 ریال0:44:11
64.374 ریال0:42:13
64.12 ریال0:40:13
64.089 ریال0:38:10
64.06 ریال0:36:11
64.065 ریال0:34:10
64.077 ریال0:32:11
64.093 ریال0:30:14
64.112 ریال0:28:12
64.133 ریال0:26:09
64.08 ریال0:24:11
64.064 ریال0:22:12
64.056 ریال0:20:13
64.092 ریال0:18:12
64.051 ریال0:16:10
64.055 ریال0:14:16
64.093 ریال0:12:12
64.089 ریال0:10:19
64.07 ریال0:08:10
64.072 ریال0:06:13
64.111 ریال0:04:32
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات