شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

مونا کوین / MonaCoin

  • نرخ فعلی:1.2067
  • بالاترین قیمت روز:1.2298
  • پایین ترین قیمت روز:1.2032
  • بیشترین مقدار نوسان روز:0.01
  • درصد بیشترین نوسان روز:0.56%
  • نرخ بازگشایی بازار:1.2251
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۰۲:۳۸:۱۰
  • نرخ روز گذشته:1.2223
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:1.29%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0156

نمودار کندل استیک مونا کوین / MonaCoin در روز جاری

نمودار کندل استیک مونا کوین / MonaCoin در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
1.2067 ریال2:38:10
1.2063 ریال2:36:11
1.2056 ریال2:34:10
1.2047 ریال2:32:12
1.2032 ریال2:30:15
1.2042 ریال2:28:11
1.2036 ریال2:26:10
1.2075 ریال2:24:10
1.20912 ریال2:22:10
1.21145 ریال2:20:12
1.2129 ریال2:18:11
1.21339 ریال2:16:10
1.2124 ریال2:14:11
1.21169 ریال2:12:12
1.2157 ریال2:10:12
1.2171 ریال2:08:10
1.2170 ریال2:06:10
1.2171 ریال2:04:10
1.2169 ریال2:02:19
1.2172 ریال2:00:26
1.2178 ریال1:58:10
1.2176 ریال1:56:11
1.2157 ریال1:54:10
1.2135 ریال1:52:11
1.2251 ریال1:50:14
1.2250 ریال1:48:11
1.22495 ریال1:46:10
1.2242 ریال1:44:10
1.2260 ریال1:42:11
1.2213 ریال1:40:13
1.2235 ریال1:38:11
1.22337 ریال1:36:11
1.2215 ریال1:34:10
1.2241 ریال1:32:12
1.2248 ریال1:30:19
1.2252 ریال1:28:11
1.2236 ریال1:26:10
1.22252 ریال1:24:11
1.2249 ریال1:22:10
1.22487 ریال1:20:13
1.2247 ریال1:18:10
1.2248 ریال1:16:10
1.22491 ریال1:14:11
1.2261 ریال1:12:10
1.2260 ریال1:10:13
1.2261 ریال1:08:11
1.2265 ریال1:06:11
1.22648 ریال1:04:11
1.2261 ریال1:00:25
1.22659 ریال0:58:10
1.2260 ریال0:56:11
1.2257 ریال0:54:10
1.2258 ریال0:52:10
1.2260 ریال0:50:14
1.226 ریال0:48:10
1.22598 ریال0:46:11
1.2298 ریال0:44:10
1.2263 ریال0:42:11
1.2260 ریال0:40:12
1.2246 ریال0:38:09
1.226 ریال0:36:10
1.2262 ریال0:32:11
1.22621 ریال0:30:15
1.2266 ریال0:28:10
1.22653 ریال0:26:14
1.2257 ریال0:24:10
1.22553 ریال0:22:10
1.2259 ریال0:20:14
1.2265 ریال0:18:10
1.2262 ریال0:16:10
1.2261 ریال0:14:11
1.2251 ریال0:12:11
1.22488 ریال0:10:16
1.2245 ریال0:08:10
1.2251 ریال0:06:18
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات