شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

مونا کوین / MonaCoin

  • نرخ فعلی:1.2039
  • بالاترین قیمت روز:1.2148
  • پایین ترین قیمت روز:1.1464
  • بیشترین مقدار نوسان روز:0.02
  • درصد بیشترین نوسان روز:0.39%
  • نرخ بازگشایی بازار:1.1472
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۷:۰۵:۱۰
  • نرخ روز گذشته:1.1480
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:4.87%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0559

نمودار کندل استیک مونا کوین / MonaCoin در روز جاری

نمودار کندل استیک مونا کوین / MonaCoin در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
1.2039 ریال17:05:10
1.2098 ریال16:45:10
1.2148 ریال16:42:11
1.2006 ریال16:39:09
1.1999 ریال16:36:10
1.20195 ریال16:24:10
1.2003 ریال16:00:15
1.2022 ریال15:54:09
1.2023 ریال15:51:10
1.2035 ریال15:48:09
1.2030 ریال15:45:10
1.2025 ریال15:12:09
1.2027 ریال15:09:09
1.2005 ریال15:06:10
1.2023 ریال15:04:10
1.2041 ریال14:09:09
1.1987 ریال14:06:11
1.1979 ریال14:03:11
1.1974 ریال14:00:15
1.1970 ریال13:57:09
1.1953 ریال13:54:09
1.1960 ریال13:51:10
1.1967 ریال13:45:10
1.195 ریال13:42:09
1.1952 ریال13:39:09
1.1964 ریال13:36:09
1.1976 ریال13:33:09
1.1963 ریال13:30:12
1.1952 ریال13:27:10
1.1978 ریال13:24:10
1.1950 ریال13:21:10
1.1944 ریال13:01:12
1.1941 ریال12:55:09
1.2001 ریال12:36:10
1.1990 ریال12:24:09
1.1985 ریال12:20:10
1.2012 ریال12:14:09
1.1982 ریال12:12:09
1.1994 ریال12:08:29
1.1990 ریال12:06:10
1.2004 ریال12:03:10
1.1996 ریال12:00:18
1.2009 ریال11:57:09
1.1957 ریال11:53:09
1.1945 ریال11:50:11
1.1939 ریال11:48:09
1.1938 ریال11:45:10
1.1936 ریال11:41:10
1.1948 ریال11:39:09
1.1958 ریال11:36:10
1.1951 ریال11:32:09
1.1958 ریال11:29:08
1.1948 ریال11:27:09
1.1936 ریال11:23:08
1.1934 ریال11:20:10
1.1939 ریال11:18:09
1.1899 ریال11:02:09
1.1888 ریال11:00:17
1.1872 ریال10:57:08
1.1859 ریال10:53:08
1.1876 ریال10:50:09
1.1878 ریال10:47:08
1.1889 ریال10:44:09
1.1892 ریال10:41:09
1.1893 ریال10:38:08
1.1898 ریال10:35:10
1.1907 ریال10:29:08
1.1916 ریال10:27:09
1.1910 ریال10:23:08
1.1922 ریال10:21:09
1.1933 ریال10:18:08
1.1935 ریال10:14:09
1.1940 ریال10:12:09
1.1929 ریال10:09:08
1.1922 ریال10:05:09
1.1936 ریال10:03:09
1.1894 ریال10:00:15
1.1929 ریال9:36:08
1.1900 ریال9:33:08
1.1897 ریال9:24:08
1.1907 ریال9:21:09
1.1914 ریال9:18:09
1.1908 ریال9:15:09
1.1912 ریال9:09:08
1.1917 ریال9:06:08
1.1913 ریال9:03:08
1.1907 ریال9:00:12
1.1911 ریال8:57:08
1.1914 ریال8:54:09
1.1931 ریال8:50:10
1.1923 ریال8:48:08
1.1914 ریال8:44:08
1.1928 ریال8:42:08
1.1934 ریال8:39:08
1.1921 ریال8:36:09
1.1916 ریال8:33:08
1.1918 ریال8:30:11
1.1921 ریال8:27:08
1.1904 ریال8:23:08
1.1908 ریال8:21:10
1.1915 ریال8:18:08
1.1925 ریال8:14:08
1.1921 ریال8:09:08
1.1897 ریال8:05:09
1.1865 ریال8:03:09
1.1890 ریال7:57:09
1.1882 ریال7:53:08
1.1880 ریال7:50:09
1.1865 ریال7:48:08
1.1907 ریال7:44:08
1.1884 ریال7:41:18
1.1885 ریال7:39:21
1.1871 ریال7:36:09
1.1897 ریال7:33:08
1.1883 ریال7:30:11
1.1891 ریال7:27:09
1.1895 ریال7:24:08
1.1865 ریال7:21:10
1.1883 ریال7:18:09
1.1914 ریال7:15:10
1.1901 ریال7:11:09
1.1904 ریال7:09:09
1.1880 ریال7:06:09
1.1894 ریال7:03:08
1.1905 ریال7:00:14
1.1897 ریال6:54:09
1.1912 ریال6:51:09
1.1905 ریال6:48:08
1.1909 ریال6:45:09
1.1889 ریال6:42:09
1.1865 ریال6:39:09
1.1873 ریال6:36:08
1.1879 ریال6:33:09
1.1904 ریال6:29:08
1.1927 ریال6:27:08
1.1928 ریال6:24:09
1.1925 ریال6:20:09
1.1941 ریال6:18:09
1.1921 ریال6:14:08
1.1938 ریال6:11:09
1.1897 ریال6:09:08
1.1923 ریال6:06:10
1.1895 ریال6:03:10
1.1910 ریال6:00:18
1.1925 ریال5:57:08
1.1905 ریال5:53:09
1.1907 ریال5:47:09
1.1933 ریال5:44:08
1.1902 ریال5:41:10
1.1895 ریال5:39:08
1.1927 ریال5:36:09
1.1947 ریال5:33:09
1.1903 ریال5:29:08
1.1918 ریال5:27:08
1.1903 ریال5:24:08
1.1901 ریال5:21:10
1.1937 ریال5:18:08
1.1911 ریال5:14:10
1.1917 ریال5:11:09
1.1956 ریال5:08:09
1.1979 ریال5:06:09
1.2034 ریال5:03:08
1.1979 ریال5:00:13
1.2029 ریال4:57:09
1.1915 ریال4:53:08
1.2005 ریال4:50:09
1.2002 ریال4:48:08
1.2026 ریال4:45:18
1.2079 ریال4:42:11
1.2007 ریال4:39:14
1.2031 ریال4:36:08
1.2043 ریال4:33:12
1.2004 ریال4:30:11
1.2051 ریال4:27:11
1.2086 ریال4:24:08
1.1919 ریال4:21:09
1.1937 ریال4:18:09
1.1955 ریال4:15:08
1.2005 ریال4:12:08
1.1929 ریال4:09:08
1.2058 ریال4:06:11
1.1872 ریال4:03:09
1.1843 ریال4:00:26
1.1807 ریال3:57:11
1.1792 ریال3:53:09
1.1767 ریال3:50:11
1.1772 ریال3:47:08
1.1774 ریال3:44:09
1.18 ریال3:41:13
1.1743 ریال3:39:09
1.1781 ریال3:35:09
1.1792 ریال3:32:08
1.1763 ریال3:30:18
1.1810 ریال3:27:09
1.1803 ریال3:24:08
1.1794 ریال3:20:08
1.1821 ریال3:18:10
1.1847 ریال3:14:13
1.1895 ریال3:12:09
1.1740 ریال3:08:09
1.1798 ریال3:05:08
1.1773 ریال3:03:08
1.1775 ریال3:00:15
1.1842 ریال2:57:10
1.1762 ریال2:53:08
1.1710 ریال2:51:09
1.1674 ریال2:47:09
1.1692 ریال2:44:09
1.1699 ریال2:38:17
1.1716 ریال2:35:13
1.1721 ریال2:32:09
1.1648 ریال2:29:03
1.1641 ریال2:26:15
1.1638 ریال2:24:09
1.1655 ریال2:18:09
1.1642 ریال2:15:11
1.1639 ریال2:11:11
1.1615 ریال2:08:10
1.1643 ریال2:06:13
1.1622 ریال2:03:12
1.1637 ریال1:59:09
1.1636 ریال1:57:07
1.1664 ریال1:53:09
1.1621 ریال1:50:13
1.1653 ریال1:47:08
1.1661 ریال1:44:08
1.1677 ریال1:42:09
1.1693 ریال1:39:10
1.1627 ریال1:35:09
1.1653 ریال1:33:09
1.1632 ریال1:29:08
1.1631 ریال1:27:08
1.1635 ریال1:24:08
1.1631 ریال1:20:08
1.1615 ریال1:18:10
1.1579 ریال1:14:09
1.1559 ریال1:12:08
1.1634 ریال1:08:09
1.1594 ریال1:05:12
1.1543 ریال1:03:09
1.1540 ریال1:00:13
1.1515 ریال0:57:09
1.1494 ریال0:53:14
1.1490 ریال0:51:10
1.1475 ریال0:45:09
1.1484 ریال0:42:08
1.1486 ریال0:39:09
1.1477 ریال0:36:10
1.1469 ریال0:33:09
1.1499 ریال0:30:09
1.1504 ریال0:27:09
1.1479 ریال0:24:08
1.1504 ریال0:21:10
1.1516 ریال0:18:08
1.1464 ریال0:15:08
1.1484 ریال0:12:09
1.1503 ریال0:06:08
1.1472 ریال0:04:03
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات
قیمت خودرو
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی