شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

Mocrow

بازگشایی کمترین بیشترین پایانی تاریخ / میلادی تاریخ / شمسی
0.0031 0.0031 0.0031 0.0031 2019/11/23 1398/09/02 1398-09-02
0.0032 0.0028 0.0033 0.0030 2019/11/22 1398/09/01 1398-09-01
0.0035 0.0032 0.0035 0.0032 2019/11/21 1398/08/30 1398-08-30
0.0035 0.0035 0.0036 0.0035 2019/11/20 1398/08/29 1398-08-29
0.0037 0.0036 0.0037 0.0036 2019/11/18 1398/08/27 1398-08-27
0.0036 0.0036 0.0037 0.0037 2019/11/17 1398/08/26 1398-08-26
0.0036 0.0036 0.0036 0.0036 2019/11/16 1398/08/25 1398-08-25
0.0037 0.0036 0.0037 0.0036 2019/11/15 1398/08/24 1398-08-24
0.0199 0.0191 0.0200 0.0191 2019/10/02 1398/07/10 1398-07-10
0.0192 0.0191 0.0200 0.0196 2019/10/01 1398/07/09 1398-07-09

نمودار جامع تحولات سالانه شاخص Mocrow

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی