شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

Mithril

  • نرخ فعلی:0.0070
  • بالاترین قیمت روز:0.0073
  • پایین ترین قیمت روز:0.007
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:0.0072
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۰۴:۴۷:۱۱
  • نرخ روز گذشته:0.0074
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:5.71%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0004

نمودار کندل استیک Mithril در روز جاری

نمودار کندل استیک Mithril در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
0.0070 ریال4:47:11
0.0071 ریال4:32:11
0.0072 ریال4:29:11
0.0071 ریال4:26:12
0.007 ریال4:23:11
0.0071 ریال4:17:11
0.0070 ریال4:14:12
0.0072 ریال4:11:11
0.0071 ریال4:02:12
0.0070 ریال3:56:13
0.0071 ریال3:41:12
0.0072 ریال3:32:12
0.0071 ریال2:59:10
0.0070 ریال2:56:12
0.0071 ریال2:50:14
0.0072 ریال2:44:11
0.0071 ریال2:35:19
0.0072 ریال2:26:12
0.0070 ریال2:23:10
0.0072 ریال2:20:22
0.0071 ریال2:14:11
0.0072 ریال2:11:12
0.0071 ریال2:08:14
0.0072 ریال2:05:18
0.0070 ریال2:02:22
0.0072 ریال1:53:11
0.0071 ریال1:50:16
0.0072 ریال1:47:12
0.0071 ریال1:44:12
0.0072 ریال1:41:15
0.0071 ریال1:38:12
0.0072 ریال1:29:12
0.0071 ریال1:23:11
0.0073 ریال1:20:13
0.0071 ریال1:17:12
0.0072 ریال1:14:12
0.0071 ریال1:11:13
0.0072 ریال1:08:11
0.0071 ریال0:50:15
0.0072 ریال0:47:09
0.0071 ریال0:32:12
0.0072 ریال0:26:11
0.0071 ریال0:17:12
0.0072 ریال0:11:13
0.0071 ریال0:05:11
0.0072 ریال0:04:16
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات