شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

Mithril

  • نرخ فعلی:0.0038
  • بالاترین قیمت روز:0.0039
  • پایین ترین قیمت روز:0.0037
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:0.0039
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۲۱:۳۸:۱۶
  • نرخ روز گذشته:0.0038
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0

نمودار کندل استیک Mithril در روز جاری

نمودار کندل استیک Mithril در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
0.0038 ریال21:38:16
0.0037 ریال21:31:17
0.0038 ریال21:14:13
0.0037 ریال20:12:14
0.0038 ریال19:58:13
0.0037 ریال19:55:15
0.0038 ریال18:48:14
0.0037 ریال17:16:12
0.0039 ریال16:19:10
0.0038 ریال14:46:14
0.0039 ریال14:45:14
0.0038 ریال14:30:17
0.0039 ریال14:28:11
0.0038 ریال14:27:12
0.0039 ریال14:19:11
0.0038 ریال14:17:11
0.0039 ریال14:11:16
0.0038 ریال14:04:15
0.0039 ریال14:01:22
0.0038 ریال13:48:13
0.0039 ریال13:47:12
0.0038 ریال13:46:13
0.0039 ریال13:45:14
0.0038 ریال13:42:14
0.0039 ریال13:25:15
0.0038 ریال13:21:16
0.0039 ریال13:15:15
0.0038 ریال13:14:15
0.0039 ریال13:07:13
0.0038 ریال13:06:15
0.0039 ریال13:00:22
0.0038 ریال12:52:14
0.0039 ریال12:51:15
0.0038 ریال12:44:15
0.0039 ریال12:19:15
0.0038 ریال12:14:14
0.0039 ریال12:10:18
0.0038 ریال12:09:16
0.0039 ریال12:07:18
0.0038 ریال12:06:19
0.0039 ریال12:05:20
0.0038 ریال12:03:19
0.0039 ریال12:01:24
0.0038 ریال11:51:20
0.0039 ریال11:33:15
0.0038 ریال11:26:15
0.0039 ریال11:22:13
0.0038 ریال11:18:14
0.0039 ریال11:16:16
0.0038 ریال11:13:14
0.0039 ریال7:31:16
0.0038 ریال7:28:13
0.0039 ریال7:13:12
0.0038 ریال7:07:13
0.0039 ریال7:02:13
0.0038 ریال6:55:12
0.0039 ریال4:45:11
0.0038 ریال4:18:10
0.0039 ریال4:13:10
0.0038 ریال4:12:10
0.0039 ریال4:11:11
0.0038 ریال4:10:11
0.0039 ریال3:56:10
0.0038 ریال3:50:11
0.0039 ریال3:42:10
0.0038 ریال3:39:11
0.0039 ریال3:29:10
0.0038 ریال3:27:10
0.0039 ریال3:25:10
0.0038 ریال3:18:10
0.0039 ریال3:11:11
0.0038 ریال3:09:10
0.0039 ریال3:07:10
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات
قیمت خودرو
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی