شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

MineBee

  • نرخ فعلی:0.000333
  • بالاترین قیمت روز:0.00034
  • پایین ترین قیمت روز:0.00033
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:0.000333
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۹:۱۹:۱۶
  • نرخ روز گذشته:0.000334
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.3%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0

نمودار کندل استیک MineBee در روز جاری

نمودار کندل استیک MineBee در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
0.000333 ریال19:19:16
0.000334 ریال18:43:17
0.000333 ریال18:39:17
0.000335 ریال18:13:19
0.000336 ریال18:04:23
0.000335 ریال17:59:15
0.000334 ریال17:54:16
0.000335 ریال17:13:16
0.000336 ریال16:58:13
0.000337 ریال16:44:15
0.000336 ریال16:33:20
0.000335 ریال16:24:18
0.000336 ریال16:08:15
0.000335 ریال15:49:14
0.000336 ریال15:19:14
0.000335 ریال13:54:13
0.000334 ریال13:04:13
0.000335 ریال12:43:12
0.000334 ریال12:38:13
0.000335 ریال12:19:12
0.000336 ریال12:13:13
0.000335 ریال12:03:25
0.000336 ریال11:58:13
0.000335 ریال11:39:12
0.000334 ریال11:33:14
0.000335 ریال10:24:11
0.000336 ریال10:19:12
0.000335 ریال10:08:13
0.000336 ریال9:54:11
0.000335 ریال9:14:10
0.000334 ریال9:03:10
0.000335 ریال8:54:10
0.000336 ریال8:43:10
0.000335 ریال8:34:10
0.000336 ریال8:24:10
0.000335 ریال8:19:09
0.000336 ریال8:13:10
0.000337 ریال8:08:09
0.000338 ریال7:59:09
0.000337 ریال6:38:13
0.000338 ریال5:29:09
0.000337 ریال5:24:08
0.000338 ریال4:44:07
0.000339 ریال3:59:07
0.00034 ریال3:49:07
0.000339 ریال3:38:08
0.00034 ریال3:33:08
0.000339 ریال3:24:08
0.000338 ریال3:18:09
0.000334 ریال3:03:09
0.000335 ریال2:59:07
0.000334 ریال2:48:08
0.000332 ریال2:34:09
0.000331 ریال2:28:07
0.00033 ریال2:09:07
0.000331 ریال1:38:07
0.00033 ریال1:13:07
0.000331 ریال1:09:07
0.000332 ریال0:38:07
0.000334 ریال0:23:07
0.000333 ریال0:04:07
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی