شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

MEXC Token

  • نرخ فعلی:0.005975
  • بالاترین قیمت روز:0.006027
  • پایین ترین قیمت روز:0.005971
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:0.005984
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۰۷:۵۱:۴۳
  • نرخ روز گذشته:0.005986
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.18%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0

نمودار کندل استیک MEXC Token در روز جاری

نمودار کندل استیک MEXC Token در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
0.005975 ریال7:51:43
0.005981 ریال7:46:11
0.005971 ریال7:10:11
0.00598 ریال7:07:11
0.00599 ریال6:56:11
0.005996 ریال6:52:10
0.006009 ریال5:18:10
0.006013 ریال5:16:10
0.005999 ریال5:04:09
0.005991 ریال4:57:10
0.006 ریال4:56:10
0.005985 ریال4:48:10
0.006007 ریال4:36:10
0.00601 ریال4:34:09
0.006014 ریال4:32:10
0.006009 ریال4:23:09
0.006012 ریال4:21:10
0.006013 ریال4:20:10
0.006009 ریال4:19:09
0.006014 ریال4:18:09
0.006013 ریال4:16:09
0.006014 ریال4:14:09
0.006018 ریال4:09:10
0.006016 ریال4:08:09
0.006012 ریال4:04:10
0.006015 ریال4:02:10
0.006012 ریال4:01:12
0.006017 ریال3:51:10
0.006013 ریال3:46:10
0.006016 ریال3:43:09
0.006022 ریال3:36:10
0.006025 ریال3:28:09
0.00602 ریال3:26:09
0.006025 ریال3:19:09
0.006024 ریال3:18:09
0.006014 ریال3:10:09
0.006011 ریال3:09:09
0.006014 ریال3:08:08
0.00601 ریال3:07:08
0.006022 ریال3:02:09
0.006019 ریال3:01:10
0.006022 ریال2:54:08
0.006026 ریال2:44:10
0.006018 ریال2:36:10
0.006026 ریال2:34:09
0.006027 ریال2:32:09
0.006026 ریال2:30:11
0.006023 ریال2:25:09
0.006015 ریال2:18:08
0.00601 ریال2:17:08
0.006012 ریال2:10:10
0.006018 ریال2:07:09
0.006017 ریال2:05:10
0.006011 ریال2:04:08
0.006016 ریال2:03:09
0.006017 ریال1:58:08
0.006009 ریال1:50:10
0.00602 ریال1:46:08
0.006019 ریال1:44:08
0.006016 ریال1:42:08
0.006005 ریال1:41:08
0.006016 ریال1:40:09
0.006015 ریال1:35:09
0.006018 ریال1:33:09
0.006022 ریال1:29:08
0.006003 ریال1:28:09
0.006012 ریال1:27:09
0.006 ریال1:26:08
0.005998 ریال1:21:09
0.005999 ریال1:19:08
0.006003 ریال1:18:08
0.005991 ریال1:17:07
0.005996 ریال1:15:09
0.005991 ریال1:13:08
0.00599 ریال1:11:09
0.005993 ریال1:10:09
0.005986 ریال1:09:08
0.005988 ریال1:05:08
0.005987 ریال1:02:09
0.005982 ریال0:59:09
0.005985 ریال0:53:08
0.00598 ریال0:47:09
0.005983 ریال0:45:08
0.00598 ریال0:44:08
0.005981 ریال0:43:08
0.005975 ریال0:38:09
0.005991 ریال0:36:09
0.00598 ریال0:35:09
0.00599 ریال0:34:08
0.00598 ریال0:33:08
0.005991 ریال0:32:08
0.00599 ریال0:31:10
0.005991 ریال0:19:07
0.005978 ریال0:08:09
0.005977 ریال0:07:09
0.005984 ریال0:06:09
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات
قیمت خودرو
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی