شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

MEXC Token

  • نرخ فعلی:0.00594
  • بالاترین قیمت روز:0.005949
  • پایین ترین قیمت روز:0.005563
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:0.005563
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۶:۲۷:۰۹
  • نرخ روز گذشته:0.005665
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:4.85%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0003

نمودار کندل استیک MEXC Token در روز جاری

نمودار کندل استیک MEXC Token در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
0.00594 ریال16:27:09
0.005949 ریال16:24:09
0.005925 ریال16:18:10
0.005924 ریال16:15:09
0.005932 ریال16:09:10
0.005925 ریال16:06:11
0.005913 ریال16:00:17
0.005917 ریال15:48:09
0.005911 ریال15:45:09
0.005913 ریال15:42:10
0.005924 ریال15:27:09
0.005921 ریال15:24:09
0.005909 ریال15:18:08
0.005908 ریال15:12:09
0.005913 ریال15:06:10
0.005907 ریال15:03:10
0.005884 ریال15:00:15
0.00588 ریال14:57:09
0.005883 ریال14:51:10
0.005884 ریال14:45:10
0.005931 ریال14:39:09
0.005928 ریال14:36:10
0.005909 ریال14:33:09
0.005894 ریال14:30:12
0.005895 ریال14:27:09
0.00589 ریال14:24:10
0.005897 ریال14:21:09
0.005879 ریال14:18:10
0.005873 ریال14:12:10
0.00588 ریال14:09:11
0.00587 ریال14:06:10
0.005872 ریال14:03:10
0.005862 ریال14:00:17
0.005891 ریال13:42:09
0.00588 ریال13:39:09
0.005886 ریال13:30:13
0.005864 ریال13:24:10
0.005752 ریال12:30:12
0.005743 ریال12:09:10
0.005685 ریال12:05:10
0.005678 ریال12:03:09
0.005686 ریال11:59:09
0.005677 ریال11:54:10
0.005656 ریال11:42:10
0.005638 ریال11:39:10
0.005652 ریال11:30:13
0.005654 ریال11:12:09
0.005655 ریال11:09:09
0.005643 ریال11:00:16
0.005636 ریال10:51:09
0.005625 ریال10:30:12
0.005621 ریال10:24:09
0.005616 ریال10:12:09
0.005614 ریال10:08:09
0.005616 ریال10:06:09
0.005615 ریال10:02:09
0.005603 ریال10:00:16
0.005616 ریال9:54:09
0.005615 ریال9:51:09
0.005628 ریال9:48:08
0.005629 ریال9:45:09
0.005634 ریال9:42:09
0.005635 ریال9:39:08
0.005636 ریال9:30:11
0.005633 ریال9:24:09
0.005624 ریال9:09:09
0.005617 ریال8:54:08
0.005615 ریال8:48:08
0.005633 ریال8:42:09
0.005634 ریال8:30:12
0.005642 ریال8:24:09
0.005637 ریال8:18:09
0.00564 ریال8:12:09
0.005631 ریال8:08:09
0.005639 ریال8:03:10
0.005636 ریال8:00:20
0.00562 ریال6:09:09
0.005618 ریال6:03:11
0.005632 ریال4:42:08
0.005646 ریال4:30:11
0.00561 ریال4:12:08
0.005611 ریال4:08:09
0.005621 ریال4:05:10
0.005633 ریال4:03:09
0.00564 ریال2:42:09
0.005643 ریال2:39:09
0.005669 ریال2:36:09
0.005672 ریال2:33:09
0.005678 ریال2:30:10
0.005677 ریال2:27:09
0.005666 ریال2:24:08
0.005671 ریال2:12:08
0.00567 ریال2:09:08
0.005662 ریال2:06:11
0.005626 ریال2:00:18
0.005601 ریال1:56:09
0.005603 ریال1:53:08
0.005612 ریال1:50:10
0.005563 ریال1:12:09
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات
قیمت خودرو
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی