شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

Membrana

  • نرخ فعلی:0.00199184
  • بالاترین قیمت روز:0.00199184
  • پایین ترین قیمت روز:0.00199184
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:0.00209318
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۰۰:۰۴:۱۱
  • نرخ روز گذشته:0.00199585
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.2%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0

نمودار کندل استیک Membrana در روز جاری

نمودار کندل استیک Membrana در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
0.00199585 ریال23:56:19
0.00198888 ریال23:36:19
0.00201852 ریال23:35:20
0.0020173 ریال23:29:17
0.00200013 ریال23:11:23
0.00199765 ریال22:59:18
0.00200127 ریال22:52:18
0.00200091 ریال22:46:19
0.00202794 ریال21:15:18
0.00202321 ریال21:05:18
0.00200266 ریال20:46:18
0.00202542 ریال20:40:19
0.00200348 ریال20:26:17
0.0020096 ریال20:14:18
0.00202462 ریال20:02:20
0.00203021 ریال19:58:18
0.00202529 ریال19:44:17
0.00203006 ریال19:28:17
0.00200963 ریال19:12:17
0.00203013 ریال19:10:18
0.00201093 ریال18:58:17
0.00201125 ریال18:49:17
0.00201009 ریال18:16:17
0.00201074 ریال17:09:16
0.00200997 ریال17:07:16
0.00203067 ریال17:03:17
0.00202934 ریال16:48:16
0.00200858 ریال16:47:16
0.00203008 ریال16:36:16
0.00200896 ریال16:35:16
0.00202955 ریال16:22:15
0.00201289 ریال16:09:16
0.00203145 ریال16:05:16
0.00203233 ریال16:00:24
0.00201127 ریال15:47:15
0.00202867 ریال15:43:15
0.00203354 ریال15:40:16
0.00200743 ریال15:39:16
0.00203354 ریال15:37:15
0.00200727 ریال15:26:15
0.00202781 ریال15:18:16
0.00200748 ریال14:48:16
0.00201229 ریال14:13:15
0.00203438 ریال14:03:17
0.00203284 ریال14:01:20
0.00203236 ریال13:45:15
0.00203165 ریال12:52:14
0.00205217 ریال12:46:15
0.00203253 ریال12:16:15
0.00203264 ریال11:56:15
0.00214817 ریال7:46:14
0.00214556 ریال7:07:13
0.00212704 ریال6:52:13
0.00214799 ریال5:18:12
0.00212866 ریال5:16:13
0.00212878 ریال5:04:11
0.00212972 ریال4:57:12
0.00212878 ریال4:56:12
0.00215264 ریال4:48:12
0.00213451 ریال4:36:12
0.00213154 ریال4:34:11
0.00213238 ریال4:32:12
0.0021238 ریال4:16:11
0.00212769 ریال4:14:11
0.00212338 ریال4:08:11
0.00214683 ریال4:04:12
0.00212338 ریال4:02:13
0.00214683 ریال4:01:15
0.00214514 ریال3:51:12
0.00212716 ریال3:43:11
0.00212282 ریال3:36:12
0.00214556 ریال3:30:13
0.00214075 ریال3:29:11
0.00214556 ریال3:28:11
0.00214075 ریال3:27:11
0.00214556 ریال3:26:11
0.00214075 ریال3:24:11
0.00212727 ریال3:20:11
0.00214075 ریال3:18:11
0.00212402 ریال3:07:11
0.00214196 ریال3:02:11
0.00212402 ریال3:01:12
0.00213013 ریال2:44:12
0.00210241 ریال2:36:12
0.00212436 ریال2:30:14
0.00208891 ریال2:17:10
0.0020686 ریال2:10:12
0.00204543 ریال2:03:11
0.00224885 ریال1:58:10
0.00215636 ریال1:50:12
0.00220324 ریال1:44:10
0.00227829 ریال1:40:11
0.00231315 ریال1:33:11
0.0022653 ریال1:27:11
0.00231919 ریال1:18:10
0.00228776 ریال1:17:09
0.00231919 ریال1:15:11
0.00228776 ریال1:13:10
0.00218392 ریال1:11:11
0.00228776 ریال1:10:11
0.00218392 ریال1:09:10
0.00216879 ریال1:05:10
0.00218392 ریال1:02:11
0.00216879 ریال0:59:10
0.00220466 ریال0:43:10
0.00213725 ریال0:38:11
0.00216286 ریال0:31:12
0.00220756 ریال0:19:09
0.00209318 ریال0:06:11
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات
قیمت خودرو
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی