شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

MB8 Coin

  • نرخ فعلی:0.0091927
  • بالاترین قیمت روز:0.00925069
  • پایین ترین قیمت روز:0.00915638
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:0.00920809
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۰۷:۴۶:۱۳
  • نرخ روز گذشته:0.00922534
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.36%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0

نمودار کندل استیک MB8 Coin در روز جاری

نمودار کندل استیک MB8 Coin در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
0.0091927 ریال7:46:13
0.00920777 ریال7:07:12
0.00921341 ریال6:56:12
0.00921006 ریال6:52:12
0.00924099 ریال5:18:11
0.00922828 ریال5:16:12
0.0092171 ریال5:04:10
0.00922677 ریال4:57:11
0.0092171 ریال4:56:11
0.00924176 ریال4:48:11
0.0092446 ریال4:36:11
0.00924946 ریال4:34:10
0.00925069 ریال4:32:11
0.00920736 ریال4:16:10
0.0092092 ریال4:14:10
0.00920517 ریال4:08:10
0.00921162 ریال4:04:11
0.00920517 ریال4:02:12
0.00921162 ریال4:01:13
0.00920792 ریال3:51:11
0.00920874 ریال3:43:10
0.00921374 ریال3:36:11
0.00920979 ریال3:30:12
0.00920248 ریال3:29:10
0.00920979 ریال3:28:10
0.00920248 ریال3:27:10
0.00920979 ریال3:26:10
0.00920248 ریال3:24:10
0.00919816 ریال3:20:10
0.00920248 ریال3:18:10
0.0092059 ریال3:07:10
0.00921762 ریال3:02:10
0.0092059 ریال3:01:11
0.009209 ریال2:44:11
0.00921419 ریال2:36:11
0.00920871 ریال2:30:13
0.00920918 ریال2:17:09
0.0092001 ریال2:10:11
0.00919305 ریال2:03:10
0.00920542 ریال1:58:09
0.00919945 ریال1:50:11
0.00920315 ریال1:44:09
0.0091908 ریال1:40:10
0.00917462 ریال1:33:10
0.00916742 ریال1:27:10
0.00915966 ریال1:18:09
0.00915638 ریال1:17:08
0.00915966 ریال1:15:10
0.00915638 ریال1:13:09
0.00915753 ریال1:11:10
0.00915638 ریال1:10:10
0.00915753 ریال1:09:09
0.00915961 ریال1:05:09
0.00915753 ریال1:02:10
0.00915961 ریال0:59:10
0.00920349 ریال0:43:09
0.0092157 ریال0:38:10
0.00922334 ریال0:31:11
0.00920355 ریال0:19:08
0.00920809 ریال0:06:10
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات
قیمت خودرو
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی