شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

Maximine Coin

  • نرخ فعلی:0.00022
  • بالاترین قیمت روز:0.00023
  • پایین ترین قیمت روز:0.00021
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:0.00022
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۷:۱۳:۱۶
  • نرخ روز گذشته:0.00021
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:4.76%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0

نمودار کندل استیک Maximine Coin در روز جاری

نمودار کندل استیک Maximine Coin در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
0.00022 ریال17:13:16
0.00023 ریال16:08:15
0.00022 ریال13:44:13
0.00021 ریال13:13:14
0.00022 ریال12:53:14
0.00021 ریال12:38:13
0.00022 ریال12:34:13
0.00021 ریال12:28:16
0.00022 ریال12:13:13
0.00021 ریال11:19:12
0.00022 ریال11:04:11
0.00021 ریال10:49:11
0.00022 ریال10:24:11
0.00021 ریال9:08:09
0.00022 ریال8:54:10
0.00021 ریال8:43:10
0.00022 ریال8:34:10
0.00021 ریال8:28:10
0.00022 ریال8:24:10
0.00021 ریال8:13:10
0.00022 ریال7:34:10
0.00021 ریال7:28:10
0.00022 ریال7:23:09
0.00021 ریال7:19:09
0.00022 ریال7:13:09
0.00021 ریال7:09:09
0.00022 ریال7:03:10
0.00021 ریال6:53:09
0.00022 ریال6:48:09
0.00021 ریال6:44:08
0.00022 ریال6:38:13
0.00021 ریال6:28:09
0.00022 ریال6:23:09
0.00021 ریال6:19:08
0.00022 ریال6:09:08
0.00021 ریال5:59:09
0.00022 ریال5:54:09
0.00021 ریال5:49:09
0.00022 ریال5:24:08
0.00021 ریال5:19:08
0.00022 ریال5:08:09
0.00021 ریال4:44:07
0.00022 ریال4:28:09
0.00021 ریال4:14:09
0.00022 ریال4:09:08
0.00021 ریال3:59:07
0.00022 ریال3:49:07
0.00021 ریال3:38:08
0.00022 ریال3:33:08
0.00021 ریال3:28:08
0.00022 ریال3:24:08
0.00021 ریال3:18:09
0.00022 ریال3:13:08
0.00021 ریال2:59:07
0.00022 ریال2:28:07
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی