iwmf شبکه اطلاع رسانی طلا، سکه و ارز به عنوان برترین وب‌سایت حوزه کسب و کار و مدیریت و تجارت در دوازدهمین جشنواره وب و موبایل ایران در هر دو بخش داوران و آرای مردمی برگزیده شد
شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

Maximine Coin

  • نرخ فعلی:0.00182
  • بالاترین قیمت روز:0.00185
  • پایین ترین قیمت روز:0.00177
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:0.00182
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۱:۱۴:۱۰
  • نرخ روز گذشته:0.00183
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.55%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0

نمودار کندل استیک Maximine Coin در روز جاری

نمودار کندل استیک Maximine Coin در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
0.00182 ریال11:14:10
0.00181 ریال11:08:10
0.00179 ریال10:50:11
0.00181 ریال10:47:09
0.00185 ریال10:44:09
0.00179 ریال10:41:10
0.00181 ریال10:35:11
0.00185 ریال10:32:10
0.00181 ریال10:29:09
0.0018 ریال10:26:10
0.00184 ریال10:23:08
0.00183 ریال10:20:11
0.0018 ریال10:14:09
0.00181 ریال10:11:09
0.00182 ریال10:08:09
0.00183 ریال10:05:10
0.00185 ریال10:02:10
0.00184 ریال9:56:09
0.00183 ریال9:53:08
0.0018 ریال9:50:11
0.00181 ریال9:47:08
0.00184 ریال9:44:10
0.00182 ریال9:41:09
0.00179 ریال9:38:09
0.00184 ریال9:35:10
0.00181 ریال9:32:08
0.00184 ریال9:29:08
0.00185 ریال9:26:09
0.00182 ریال9:20:10
0.00179 ریال9:17:08
0.00184 ریال9:11:09
0.00183 ریال9:08:09
0.00184 ریال9:05:09
0.0018 ریال9:02:09
0.00182 ریال8:56:09
0.00183 ریال8:53:08
0.00181 ریال8:50:09
0.00185 ریال8:47:08
0.0018 ریال8:44:08
0.00183 ریال8:41:09
0.00182 ریال8:38:08
0.00181 ریال8:35:10
0.00184 ریال8:32:09
0.00181 ریال8:29:08
0.0018 ریال8:26:08
0.00185 ریال8:23:08
0.00183 ریال8:20:09
0.0018 ریال8:17:08
0.00182 ریال8:11:09
0.00181 ریال8:08:08
0.00182 ریال8:05:09
0.00184 ریال8:02:09
0.00183 ریال7:56:08
0.00184 ریال7:50:09
0.00183 ریال7:47:08
0.00182 ریال7:41:08
0.00185 ریال7:38:08
0.00182 ریال7:35:10
0.00183 ریال7:32:08
0.00184 ریال7:29:08
0.00182 ریال7:26:08
0.00184 ریال7:20:09
0.00185 ریال7:17:13
0.00184 ریال7:08:09
0.00182 ریال7:05:09
0.00184 ریال7:02:09
0.00182 ریال6:59:09
0.00184 ریال6:53:08
0.00183 ریال6:50:10
0.0018 ریال6:47:09
0.00183 ریال6:41:09
0.00181 ریال6:38:09
0.00179 ریال6:35:14
0.00183 ریال6:32:09
0.00177 ریال6:29:09
0.00185 ریال6:26:08
0.00181 ریال6:23:08
0.00183 ریال6:17:09
0.00179 ریال6:14:09
0.00183 ریال6:11:09
0.00178 ریال6:08:09
0.00177 ریال6:05:09
0.00182 ریال6:02:09
0.00183 ریال5:59:08
0.00178 ریال5:56:08
0.00184 ریال5:53:09
0.00177 ریال5:50:10
0.00185 ریال5:47:08
0.00183 ریال5:44:09
0.00179 ریال5:41:09
0.00177 ریال5:38:09
0.0018 ریال5:35:09
0.00182 ریال5:32:09
0.00183 ریال5:29:09
0.00185 ریال5:26:09
0.00179 ریال5:23:08
0.00184 ریال5:17:08
0.00181 ریال5:08:08
0.00182 ریال5:05:09
0.0018 ریال5:02:08
0.00184 ریال4:59:07
0.00177 ریال4:56:08
0.00179 ریال4:53:08
0.0018 ریال4:50:15
0.00177 ریال4:47:08
0.00181 ریال4:44:08
0.00184 ریال4:41:09
0.00179 ریال4:35:09
0.00184 ریال4:29:08
0.00179 ریال4:26:08
0.00184 ریال4:23:08
0.00181 ریال4:20:09
0.0018 ریال4:17:08
0.00178 ریال4:14:09
0.00181 ریال4:11:10
0.0018 ریال4:08:07
0.00185 ریال4:05:09
0.00177 ریال4:02:09
0.00185 ریال3:59:08
0.00183 ریال3:56:08
0.00178 ریال3:53:08
0.00185 ریال3:50:10
0.00178 ریال3:47:08
0.0018 ریال3:41:09
0.00178 ریال3:38:08
0.0018 ریال3:35:09
0.00181 ریال3:32:08
0.00182 ریال3:29:08
0.00183 ریال3:26:07
0.00184 ریال3:23:08
0.00179 ریال3:20:09
0.00184 ریال3:17:08
0.00179 ریال3:11:09
0.00181 ریال3:08:07
0.0018 ریال3:05:13
0.00183 ریال3:02:09
0.00181 ریال2:59:08
0.00185 ریال2:56:08
0.00184 ریال2:53:08
0.00178 ریال2:50:09
0.00182 ریال2:47:07
0.00185 ریال2:44:08
0.00179 ریال2:41:08
0.0018 ریال2:38:08
0.00178 ریال2:35:08
0.0018 ریال2:32:08
0.00181 ریال2:29:08
0.00183 ریال2:23:08
0.00184 ریال2:20:08
0.00181 ریال2:17:08
0.00183 ریال2:14:08
0.00184 ریال2:11:09
0.0018 ریال2:08:08
0.00182 ریال2:05:09
0.00179 ریال2:02:10
0.00184 ریال1:59:08
0.0018 ریال1:56:09
0.00179 ریال1:53:08
0.0018 ریال1:50:10
0.00179 ریال1:47:08
0.00181 ریال1:44:08
0.00184 ریال1:41:09
0.00182 ریال1:38:08
0.00183 ریال1:32:13
0.00179 ریال1:29:08
0.00183 ریال1:26:08
0.00185 ریال1:23:08
0.00183 ریال1:20:09
0.00181 ریال1:17:08
0.00179 ریال1:14:08
0.00178 ریال1:11:09
0.00179 ریال1:08:08
0.0018 ریال1:05:09
0.00179 ریال1:02:09
0.00183 ریال0:59:08
0.00185 ریال0:56:09
0.00183 ریال0:53:08
0.0018 ریال0:50:13
0.00183 ریال0:47:08
0.00179 ریال0:44:08
0.00181 ریال0:41:08
0.0018 ریال0:38:08
0.00183 ریال0:32:09
0.00182 ریال0:29:08
0.00179 ریال0:26:09
0.0018 ریال0:23:08
0.00183 ریال0:20:09
0.00181 ریال0:17:08
0.00179 ریال0:14:09
0.00182 ریال0:11:09
0.00183 ریال0:08:08
0.00181 ریال0:05:09
0.00182 ریال0:04:09
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات