iwmf شبکه اطلاع رسانی طلا، سکه و ارز به عنوان برترین وب‌سایت حوزه کسب و کار و مدیریت و تجارت در دوازدهمین جشنواره وب و موبایل ایران در هر دو بخش داوران و آرای مردمی برگزیده شد
شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

MASTERNET

  • نرخ فعلی:0.00020040
  • بالاترین قیمت روز:0.00022177
  • پایین ترین قیمت روز:0.00018075
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:0.00020210
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۶:۲۰:۴۲
  • نرخ روز گذشته:0.00018677
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:7.3%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0

نمودار کندل استیک MASTERNET در روز جاری

نمودار کندل استیک MASTERNET در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
0.00020040 ریال16:20:42
0.00020034 ریال16:14:33
0.00020028 ریال16:08:27
0.00019001 ریال15:56:55
0.00019015 ریال15:51:00
0.00018951 ریال15:44:31
0.00018392 ریال15:41:50
0.00018399 ریال15:38:30
0.00018392 ریال15:36:01
0.00018235 ریال15:23:30
0.00018224 ریال15:17:35
0.00018241 ریال15:14:26
0.00018132 ریال15:08:33
0.00018159 ریال14:56:33
0.00020426 ریال14:50:52
0.00020026 ریال14:41:40
0.00019852 ریال14:38:23
0.0002011 ریال14:35:31
0.00018673 ریال14:32:50
0.00020095 ریال14:29:28
0.00018673 ریال14:27:00
0.00019169 ریال14:14:39
0.00019095 ریال14:05:48
0.00019175 ریال14:03:30
0.00019175 ریال14:03:29
0.00019247 ریال13:50:55
0.00019362 ریال13:47:37
0.00019281 ریال13:41:55
0.00019362 ریال13:35:54
0.00019916 ریال13:29:30
0.00019865 ریال13:26:35
0.00018075 ریال13:20:52
0.00018606 ریال13:11:37
0.00018629 ریال13:03:01
0.00018692 ریال12:56:41
0.00018694 ریال12:50:57
0.00018702 ریال12:44:29
0.00018637 ریال12:41:43
0.00018587 ریال12:33:59
0.00018587 ریال12:33:58
0.00018523 ریال12:26:51
0.00018533 ریال12:23:34
0.00018535 ریال12:21:38
0.00018535 ریال12:21:36
0.00018533 ریال12:17:39
0.00018535 ریال12:14:49
0.00018475 ریال12:05:48
0.00018445 ریال11:56:52
0.00018426 ریال11:51:07
0.00018524 ریال11:44:42
0.00018428 ریال11:35:58
0.00018291 ریال11:32:59
0.00018200 ریال11:29:38
0.00018291 ریال11:26:53
0.00018306 ریال11:21:01
0.00019075 ریال11:11:52
0.00019137 ریال11:08:47
0.00019155 ریال10:59:32
0.00019075 ریال10:51:01
0.00018996 ریال10:44:38
0.00019003 ریال10:35:39
0.00019022 ریال10:32:53
0.00019133 ریال10:29:27
0.00019117 ریال10:17:27
0.0001922 ریال10:02:57
0.00019158 ریال9:56:43
0.00018965 ریال9:50:46
0.00018934 ریال9:44:29
0.00018952 ریال9:38:24
0.00018745 ریال9:32:39
0.00020856 ریال9:23:25
0.00020821 ریال9:17:22
0.00020755 ریال9:14:24
0.00020744 ریال9:11:34
0.00020755 ریال9:05:35
0.00020770 ریال8:59:19
0.00019867 ریال8:53:20
0.00019857 ریال8:50:32
0.00019867 ریال8:47:24
0.00019623 ریال8:38:19
0.00019663 ریال8:29:19
0.00019674 ریال8:20:30
0.00019745 ریال8:14:26
0.00019795 ریال8:11:25
0.00019745 ریال8:08:19
0.00019679 ریال8:05:24
0.00019795 ریال8:02:30
0.00019679 ریال7:53:21
0.00019707 ریال7:50:24
0.00019861 ریال7:44:17
0.00020989 ریال7:38:23
0.00020944 ریال7:32:36
0.00020949 ریال7:26:23
0.00020875 ریال7:20:28
0.00020995 ریال7:14:25
0.00019368 ریال7:11:33
0.00020995 ریال7:08:23
0.00019368 ریال7:05:28
0.00020679 ریال6:59:19
0.00020726 ریال6:50:28
0.00020763 ریال6:47:21
0.00019420 ریال6:35:35
0.00019408 ریال6:32:31
0.00019403 ریال6:29:18
0.00019408 ریال6:23:21
0.00019403 ریال6:17:19
0.00019487 ریال6:11:27
0.00021244 ریال6:02:37
0.00019709 ریال5:59:22
0.00019824 ریال5:56:24
0.00019830 ریال5:53:16
0.00019824 ریال5:50:30
0.00019830 ریال5:44:19
0.00021190 ریال5:35:34
0.00021350 ریال5:26:21
0.00021393 ریال5:17:21
0.00021402 ریال5:11:23
0.00021302 ریال5:08:16
0.00019507 ریال5:05:18
0.00021302 ریال5:02:29
0.00019507 ریال4:59:16
0.00020531 ریال4:50:23
0.0002046 ریال4:41:22
0.00020488 ریال4:35:26
0.00019520 ریال4:32:21
0.00021287 ریال4:26:17
0.00021398 ریال4:20:22
0.00020198 ریال4:11:18
0.00020266 ریال4:05:22
0.00020214 ریال3:56:19
0.00020218 ریال3:53:13
0.00020249 ریال3:50:21
0.00020218 ریال3:47:18
0.00020249 ریال3:44:17
0.00020271 ریال3:35:26
0.00020090 ریال3:32:20
0.00022177 ریال3:29:15
0.00022103 ریال3:20:19
0.00022112 ریال3:11:20
0.00022046 ریال3:08:21
0.00021177 ریال2:56:22
0.00021054 ریال2:50:25
0.00020963 ریال2:41:27
0.00019531 ریال2:38:19
0.00019551 ریال2:35:34
0.00019531 ریال2:32:26
0.00021324 ریال2:23:15
0.00021248 ریال2:20:23
0.00021346 ریال2:17:17
0.00021248 ریال2:11:32
0.00021160 ریال2:08:23
0.00021220 ریال2:05:30
0.00021160 ریال1:56:26
0.00021132 ریال1:53:21
0.00020099 ریال1:41:28
0.00019993 ریال1:32:26
0.00020046 ریال1:26:19
0.00020038 ریال1:20:26
0.00020035 ریال1:17:21
0.00019974 ریال1:14:20
0.00020035 ریال1:11:32
0.00019974 ریال1:05:27
0.00019967 ریال0:56:22
0.00019993 ریال0:53:18
0.00019924 ریال0:47:20
0.00019907 ریال0:38:18
0.00018126 ریال0:32:26
0.00020074 ریال0:23:19
0.00020111 ریال0:17:22
0.00020175 ریال0:11:37
0.00020210 ریال0:08:29
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات