iwmf شبکه اطلاع رسانی طلا، سکه و ارز به عنوان برترین وب‌سایت حوزه کسب و کار و مدیریت و تجارت در دوازدهمین جشنواره وب و موبایل ایران در هر دو بخش داوران و آرای مردمی برگزیده شد
شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

Masari

  • نرخ فعلی:0.0230998
  • بالاترین قیمت روز:0.0248243
  • پایین ترین قیمت روز:0.0229803
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:0.0248243
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۳:۴۴:۳۲
  • نرخ روز گذشته:0.0247932
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:7.33%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0017

نمودار کندل استیک Masari در روز جاری

نمودار کندل استیک Masari در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
0.0230998 ریال13:44:32
0.0231047 ریال13:39:26
0.0230721 ریال13:36:35
0.023077 ریال13:27:25
0.0230407 ریال13:20:47
0.023064 ریال13:18:30
0.0230407 ریال13:14:29
0.0230651 ریال13:02:56
0.0230496 ریال12:59:25
0.023052 ریال12:50:39
0.0230633 ریال12:47:28
0.0229803 ریال12:44:23
0.0230633 ریال12:41:34
0.0229803 ریال12:38:22
0.023032 ریال12:32:44
0.0230106 ریال12:26:25
0.0230906 ریال12:20:33
0.0230453 ریال12:14:27
0.0231135 ریال12:05:44
0.0230674 ریال11:56:38
0.023268 ریال11:50:47
0.0232508 ریال11:44:35
0.0232501 ریال11:41:36
0.0232622 ریال11:32:33
0.0232647 ریال11:23:42
0.0233659 ریال11:12:16
0.0233574 ریال11:06:32
0.0233574 ریال11:06:27
0.023374 ریال10:59:22
0.0233821 ریال10:50:39
0.0233277 ریال10:44:23
0.0233737 ریال10:35:33
0.0233301 ریال10:32:37
0.0233021 ریال10:23:18
0.023413 ریال10:21:33
0.023413 ریال10:21:26
0.0233456 ریال10:17:22
0.0233447 ریال10:14:28
0.0233456 ریال10:11:35
0.0233447 ریال10:05:32
0.0233607 ریال10:02:40
0.0233577 ریال9:50:25
0.0233456 ریال9:44:20
0.0233518 ریال9:38:18
0.0233443 ریال9:35:28
0.0233397 ریال9:32:23
0.0233443 ریال9:23:22
0.0233694 ریال9:20:28
0.0233615 ریال9:11:35
0.0233706 ریال9:05:24
0.0234127 ریال8:59:18
0.0234081 ریال8:50:23
0.0233932 ریال8:47:19
0.0234214 ریال8:44:16
0.0233932 ریال8:41:26
0.0234214 ریال8:38:17
0.0233595 ریال8:32:25
0.0233527 ریال8:29:17
0.0234226 ریال8:23:20
0.0234192 ریال8:14:22
0.0233907 ریال8:05:26
0.0234594 ریال7:56:22
0.0234754 ریال7:50:22
0.0234648 ریال7:41:25
0.0233871 ریال7:35:27
0.0234214 ریال7:32:30
0.0233868 ریال7:29:16
0.023393 ریال7:18:17
0.0234138 ریال7:14:18
0.0233825 ریال7:09:16
0.0233621 ریال6:56:25
0.0233708 ریال6:47:21
0.0233924 ریال6:41:25
0.0233795 ریال6:39:16
0.0234046 ریال6:33:25
0.0233794 ریال6:29:17
0.0232994 ریال6:20:18
0.0233331 ریال6:11:27
0.0233393 ریال6:02:38
0.0233725 ریال5:56:26
0.023423 ریال5:50:22
0.0234315 ریال5:41:25
0.0234502 ریال5:38:14
0.0234564 ریال5:32:28
0.0234644 ریال5:26:19
0.0234735 ریال5:20:18
0.0234661 ریال5:11:31
0.0234604 ریال5:08:18
0.0234562 ریال5:05:22
0.0234604 ریال5:02:38
0.0234562 ریال4:59:16
0.0234709 ریال4:50:23
0.0234955 ریال4:44:15
0.0234966 ریال4:35:24
0.0234928 ریال4:32:25
0.023492 ریال4:23:16
0.0234936 ریال4:17:13
0.0234569 ریال4:14:14
0.0234558 ریال4:02:34
0.0234311 ریال3:56:24
0.0234383 ریال3:50:22
0.0234433 ریال3:47:17
0.0234552 ریال3:44:15
0.0234433 ریال3:35:26
0.0235104 ریال3:32:22
0.0235117 ریال3:26:18
0.0235078 ریال3:20:20
0.0236065 ریال3:17:17
0.0235078 ریال3:15:20
0.0235449 ریال3:02:22
0.0235677 ریال2:56:18
0.0236331 ریال2:50:18
0.0236552 ریال2:45:17
0.0236757 ریال2:38:17
0.0236675 ریال2:32:20
0.0236529 ریال2:26:17
0.0236767 ریال2:21:25
0.0236732 ریال2:15:20
0.0235919 ریال2:05:24
0.0235668 ریال1:59:13
0.0234957 ریال1:50:22
0.0235429 ریال1:41:25
0.0236259 ریال1:38:18
0.023863 ریال1:32:23
0.0243855 ریال1:23:15
0.0245628 ریال1:17:16
0.0247375 ریال1:14:14
0.0246964 ریال1:11:16
0.0247375 ریال1:08:18
0.0247508 ریال0:56:19
0.0247878 ریال0:53:15
0.0247888 ریال0:50:22
0.0247878 ریال0:47:15
0.0247888 ریال0:44:26
0.0247902 ریال0:38:14
0.0247546 ریال0:35:22
0.0247635 ریال0:26:18
0.0247826 ریال0:20:18
0.0248243 ریال0:14:19
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات