شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

میکر / Maker

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 385 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 38.01 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 9.87%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 357 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 66.01 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 18.49%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 340 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 83.01 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 24.41%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 429 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 5.99 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 1.42%
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی