iwmf شبکه اطلاع رسانی طلا، سکه و ارز به عنوان برترین وب‌سایت حوزه کسب و کار و مدیریت و تجارت در دوازدهمین جشنواره وب و موبایل ایران در هر دو بخش داوران و آرای مردمی برگزیده شد
شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

میکر / Maker

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 612 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 16.5 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 2.7%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 565 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 63.5 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 11.24%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 513 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 115.5 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 22.51%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 511 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 117.5 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 22.99%