شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

لوپرینگ / Loopring

  • نرخ فعلی:0.02518
  • بالاترین قیمت روز:0.02559
  • پایین ترین قیمت روز:0.02515
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:0.02552
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۰۵:۱۸:۱۳
  • نرخ روز گذشته:0.0255
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:1.27%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0003

نمودار کندل استیک لوپرینگ / Loopring در روز جاری

نمودار کندل استیک لوپرینگ / Loopring در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
0.02518 ریال5:18:13
0.02524 ریال5:14:14
0.02517 ریال5:12:12
0.02518 ریال5:04:13
0.02516 ریال4:58:11
0.02515 ریال4:56:14
0.02527 ریال4:52:12
0.0253 ریال4:50:17
0.02533 ریال4:48:12
0.02532 ریال4:46:12
0.02525 ریال4:44:13
0.02537 ریال4:40:15
0.02538 ریال4:38:12
0.02537 ریال4:36:12
0.0252 ریال4:32:15
0.02519 ریال4:30:19
0.02521 ریال4:24:11
0.0252 ریال4:20:14
0.02521 ریال4:18:12
0.0252 ریال4:14:13
0.02519 ریال4:08:11
0.02518 ریال4:06:12
0.02519 ریال4:02:15
0.0252 ریال4:00:25
0.02535 ریال3:58:11
0.02537 ریال3:56:12
0.02534 ریال3:54:12
0.02536 ریال3:52:11
0.02534 ریال3:50:18
0.02537 ریال3:48:12
0.02534 ریال3:46:10
0.02537 ریال3:42:12
0.02533 ریال3:40:14
0.02537 ریال3:38:11
0.02533 ریال3:36:13
0.02542 ریال3:32:15
0.02533 ریال3:30:17
0.02536 ریال3:26:12
0.02533 ریال3:18:10
0.02535 ریال3:16:11
0.02546 ریال3:12:12
0.02539 ریال3:10:14
0.02546 ریال3:08:13
0.02539 ریال3:06:11
0.02542 ریال3:04:14
0.02543 ریال3:02:15
0.02545 ریال3:00:25
0.02542 ریال2:58:12
0.02543 ریال2:56:13
0.02538 ریال2:54:12
0.02539 ریال2:52:11
0.02538 ریال2:50:17
0.02539 ریال2:40:14
0.02536 ریال2:36:12
0.02537 ریال2:30:17
0.02538 ریال2:28:13
0.02547 ریال2:16:12
0.02546 ریال2:14:12
0.02547 ریال2:08:11
0.02544 ریال2:06:11
0.02545 ریال2:04:10
0.02544 ریال2:02:19
0.02545 ریال1:56:11
0.02546 ریال1:54:11
0.02551 ریال1:52:11
0.02557 ریال1:50:16
0.02553 ریال1:48:11
0.02552 ریال1:46:11
0.02538 ریال1:44:11
0.0254 ریال1:42:11
0.02538 ریال1:38:11
0.0254 ریال1:32:12
0.02547 ریال1:30:17
0.02538 ریال1:28:12
0.0254 ریال1:20:13
0.02538 ریال1:14:11
0.02541 ریال1:08:12
0.02543 ریال1:02:14
0.02539 ریال0:58:10
0.02549 ریال0:56:12
0.02542 ریال0:54:11
0.02549 ریال0:52:11
0.02554 ریال0:50:19
0.02553 ریال0:42:10
0.02548 ریال0:36:11
0.0255 ریال0:34:11
0.02559 ریال0:30:19
0.02558 ریال0:26:11
0.02557 ریال0:24:10
0.02549 ریال0:22:11
0.0255 ریال0:20:13
0.02548 ریال0:18:11
0.0255 ریال0:16:11
0.02548 ریال0:14:12
0.02554 ریال0:12:13
0.02549 ریال0:08:13
0.02552 ریال0:05:24
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات