شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

لایت کوین / Litecoin

  • نرخ فعلی:56.876
  • بالاترین قیمت روز:57.889
  • پایین ترین قیمت روز:56.237
  • بیشترین مقدار نوسان روز:0.36
  • درصد بیشترین نوسان روز:1.48%
  • نرخ بازگشایی بازار:56.382
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۰۶:۳۶:۱۳
  • نرخ روز گذشته:56.338
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.95%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.538

نمودار کندل استیک لایت کوین / Litecoin در روز جاری

نمودار کندل استیک لایت کوین / Litecoin در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
56.876 ریال6:36:13
56.836 ریال6:32:13
56.825 ریال6:30:18
56.801 ریال6:28:13
56.788 ریال6:26:11
56.806 ریال6:24:16
56.826 ریال6:22:17
56.833 ریال6:20:22
56.796 ریال6:18:13
56.855 ریال6:16:12
56.872 ریال6:12:12
56.902 ریال6:10:17
56.959 ریال6:08:11
56.95 ریال6:06:12
56.985 ریال6:04:15
56.966 ریال6:02:18
56.897 ریال6:00:29
56.916 ریال5:58:12
56.901 ریال5:56:14
56.951 ریال5:54:12
56.926 ریال5:52:12
56.989 ریال5:50:18
56.979 ریال5:48:13
57.037 ریال5:46:11
57.14 ریال5:44:12
57.109 ریال5:42:13
56.978 ریال5:40:15
57.013 ریال5:38:13
56.943 ریال5:36:13
56.753 ریال5:34:12
56.743 ریال5:32:14
56.753 ریال5:30:19
56.806 ریال5:28:13
56.892 ریال5:26:12
56.82 ریال5:24:13
56.782 ریال5:22:12
56.74 ریال5:20:17
56.91 ریال5:18:13
56.924 ریال5:16:11
56.915 ریال5:14:12
56.906 ریال5:12:12
56.83 ریال5:10:14
56.945 ریال5:08:11
57.035 ریال5:06:13
57.086 ریال5:04:10
57.066 ریال5:02:13
57.052 ریال5:00:24
57.079 ریال4:58:11
56.954 ریال4:56:12
57.02 ریال4:54:11
56.993 ریال4:52:13
57.089 ریال4:50:17
57.161 ریال4:48:10
57.275 ریال4:46:10
57.244 ریال4:44:10
57.239 ریال4:42:12
57.328 ریال4:40:16
57.219 ریال4:38:10
57.087 ریال4:36:11
56.975 ریال4:34:11
56.868 ریال4:32:11
57.219 ریال4:30:17
57.217 ریال4:28:11
57.238 ریال4:26:10
57.19 ریال4:24:10
57.078 ریال4:22:10
57.017 ریال4:20:13
57.258 ریال4:18:11
57.347 ریال4:16:11
57.341 ریال4:14:12
57.535 ریال4:12:11
57.565 ریال4:10:16
57.583 ریال4:08:12
57.656 ریال4:06:12
57.664 ریال4:04:11
57.511 ریال4:02:14
57.345 ریال4:00:24
57.439 ریال3:58:10
57.557 ریال3:56:11
57.669 ریال3:54:12
57.634 ریال3:52:11
57.626 ریال3:50:17
57.759 ریال3:48:11
57.843 ریال3:46:10
57.889 ریال3:44:11
57.883 ریال3:42:12
57.878 ریال3:40:14
57.769 ریال3:38:11
57.782 ریال3:36:10
57.759 ریال3:34:10
57.726 ریال3:32:13
57.72 ریال3:30:18
57.753 ریال3:28:12
57.713 ریال3:26:12
57.708 ریال3:24:10
57.812 ریال3:22:11
57.797 ریال3:20:12
57.837 ریال3:18:11
57.854 ریال3:16:11
57.771 ریال3:14:11
57.645 ریال3:12:12
57.741 ریال3:10:14
57.59 ریال3:08:11
57.595 ریال3:06:11
57.739 ریال3:04:10
57.615 ریال3:02:12
57.719 ریال3:00:24
57.355 ریال2:58:12
57.308 ریال2:56:11
57.244 ریال2:54:11
57.25 ریال2:52:11
57.171 ریال2:50:17
57.211 ریال2:48:11
57.392 ریال2:46:12
57.288 ریال2:44:12
57.31 ریال2:42:13
57.281 ریال2:40:16
57.216 ریال2:38:11
57.087 ریال2:36:11
57.257 ریال2:34:11
57.358 ریال2:32:12
57.276 ریال2:30:17
57.33 ریال2:28:11
57.365 ریال2:26:10
57.287 ریال2:24:11
57.445 ریال2:22:11
57.473 ریال2:20:14
57.521 ریال2:18:10
57.329 ریال2:16:13
57.189 ریال2:14:11
57.258 ریال2:12:12
57.308 ریال2:10:13
57.274 ریال2:08:11
57.247 ریال2:06:11
57.225 ریال2:04:17
57.189 ریال2:02:20
57.195 ریال2:00:34
57.068 ریال1:58:11
57.035 ریال1:56:11
56.918 ریال1:54:10
56.599 ریال1:52:10
56.541 ریال1:50:16
56.444 ریال1:48:11
56.729 ریال1:46:11
57.03 ریال1:44:12
57.137 ریال1:42:13
57.164 ریال1:40:15
57.187 ریال1:38:11
57.082 ریال1:36:12
56.996 ریال1:34:12
56.966 ریال1:32:13
56.931 ریال1:30:17
56.893 ریال1:28:12
56.858 ریال1:26:13
56.844 ریال1:24:12
56.85 ریال1:22:11
57.008 ریال1:20:17
57.107 ریال1:18:10
57.09 ریال1:16:10
57.081 ریال1:14:12
57.003 ریال1:12:10
56.988 ریال1:10:15
57.071 ریال1:08:11
56.962 ریال1:06:11
56.956 ریال1:04:11
57.079 ریال1:02:17
57.082 ریال1:00:23
56.954 ریال0:58:11
57.025 ریال0:56:12
57.043 ریال0:54:10
56.948 ریال0:52:11
56.799 ریال0:50:17
56.64 ریال0:48:12
56.621 ریال0:46:11
56.627 ریال0:44:11
56.69 ریال0:42:13
56.367 ریال0:40:13
56.323 ریال0:38:10
56.329 ریال0:36:11
56.354 ریال0:34:10
56.349 ریال0:32:11
56.443 ریال0:30:14
56.419 ریال0:28:12
56.416 ریال0:26:09
56.243 ریال0:24:11
56.287 ریال0:22:12
56.237 ریال0:20:13
56.294 ریال0:18:12
56.313 ریال0:16:10
56.334 ریال0:14:16
56.348 ریال0:12:12
56.377 ریال0:10:19
56.415 ریال0:08:10
56.391 ریال0:06:13
56.382 ریال0:04:32
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات