شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

لیسک / Lisk

  • نرخ فعلی:0.7563
  • بالاترین قیمت روز:0.7939
  • پایین ترین قیمت روز:0.7516
  • بیشترین مقدار نوسان روز:0.02
  • درصد بیشترین نوسان روز:2.88%
  • نرخ بازگشایی بازار:0.7918
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۵:۳۲:۲۹
  • نرخ روز گذشته:0.7952
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:5.14%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0389

نمودار کندل استیک لیسک / Lisk در روز جاری

نمودار کندل استیک لیسک / Lisk در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
0.7563 ریال15:32:29
0.7564 ریال15:23:20
0.7565 ریال15:05:25
0.7558 ریال14:56:21
0.7559 ریال14:32:35
0.756 ریال13:29:20
0.7583 ریال13:20:33
0.7584 ریال12:53:19
0.7521 ریال12:44:19
0.7543 ریال12:38:21
0.7541 ریال12:32:34
0.7636 ریال11:56:27
0.764 ریال11:44:19
0.7618 ریال11:32:40
0.7556 ریال11:29:26
0.7516 ریال11:26:36
0.7593 ریال10:56:18
0.762 ریال10:44:19
0.7608 ریال10:35:24
0.7609 ریال10:32:35
0.7549 ریال10:29:18
0.7528 ریال10:08:17
0.7583 ریال9:56:18
0.7574 ریال9:44:14
0.7592 ریال9:32:21
0.7604 ریال8:56:14
0.7605 ریال8:44:11
0.7615 ریال8:32:12
0.7572 ریال8:29:12
0.7559 ریال8:02:18
0.7643 ریال7:44:10
0.7589 ریال7:35:12
0.7639 ریال7:32:12
0.7587 ریال7:29:11
0.7603 ریال6:56:13
0.7604 ریال6:47:11
0.7554 ریال6:44:12
0.7572 ریال6:32:12
0.77 ریال6:29:11
0.7737 ریال5:59:11
0.7612 ریال5:56:13
0.7684 ریال5:44:12
0.763 ریال5:32:12
0.7728 ریال5:29:11
0.778 ریال4:50:13
0.7781 ریال4:47:10
0.7614 ریال4:35:12
0.7608 ریال4:32:10
0.7853 ریال3:59:10
0.7865 ریال3:44:09
0.7854 ریال3:32:10
0.7915 ریال3:29:11
0.7838 ریال2:56:11
0.7882 ریال2:44:10
0.7886 ریال2:32:13
0.7898 ریال2:29:13
0.7938 ریال1:56:11
0.7939 ریال1:53:10
0.7864 ریال1:35:14
0.7867 ریال1:32:11
0.7925 ریال0:56:12
0.7896 ریال0:44:09
0.7918 ریال0:32:11
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات