شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

لیسک / Lisk

  • نرخ فعلی:1.0163
  • بالاترین قیمت روز:1.0219
  • پایین ترین قیمت روز:0.9823
  • بیشترین مقدار نوسان روز:0.01
  • درصد بیشترین نوسان روز:0.45%
  • نرخ بازگشایی بازار:0.9911
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۶:۳۹:۰۸
  • نرخ روز گذشته:0.9865
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:3.02%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0298

نمودار کندل استیک لیسک / Lisk در روز جاری

نمودار کندل استیک لیسک / Lisk در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
1.0163 ریال16:39:08
1.0161 ریال16:36:09
1.0162 ریال16:33:08
1.021 ریال16:27:08
1.0209 ریال16:24:09
1.0115 ریال16:12:09
1.0177 ریال16:00:15
1.0181 ریال15:54:09
1.0091 ریال15:45:09
1.0092 ریال15:42:09
1.0164 ریال15:21:10
1.0081 ریال15:12:08
1.0133 ریال15:06:10
1.0099 ریال14:54:09
1.0181 ریال14:48:09
1.0187 ریال14:42:09
1.0219 ریال14:33:09
1.017 ریال14:30:11
1.0198 ریال14:18:09
1.0193 ریال14:15:10
1.0184 ریال14:03:10
1.0117 ریال14:00:14
1.0215 ریال13:42:09
1.0174 ریال13:39:09
1.0121 ریال13:30:12
1.0096 ریال13:24:09
1.0191 ریال12:30:12
1.018 ریال12:05:09
1.0131 ریال11:59:09
1.0119 ریال11:54:09
1.0045 ریال11:45:10
1.0043 ریال11:42:09
1.0042 ریال11:39:09
1.0043 ریال11:30:12
0.997 ریال11:12:08
0.9971 ریال11:09:08
0.9963 ریال10:51:09
0.992 ریال10:30:12
0.9917 ریال10:06:09
0.9922 ریال10:02:09
0.9921 ریال10:00:15
0.993 ریال9:51:09
0.9929 ریال9:48:08
0.9947 ریال9:45:09
0.9941 ریال9:42:09
0.9942 ریال9:39:08
0.9963 ریال9:30:10
0.9947 ریال9:24:09
0.9914 ریال9:09:08
0.9918 ریال8:48:08
0.9922 ریال8:42:09
0.9907 ریال8:30:12
0.9915 ریال8:24:08
0.9913 ریال8:08:09
0.9914 ریال8:06:09
0.9867 ریال8:00:18
0.9829 ریال6:03:09
0.9908 ریال4:42:08
0.9877 ریال4:30:10
0.9823 ریال4:08:08
0.9834 ریال4:03:08
0.9912 ریال2:42:09
0.9913 ریال2:39:08
0.9912 ریال2:30:10
0.9916 ریال2:24:08
0.9914 ریال2:12:08
0.9917 ریال2:09:08
0.9916 ریال2:06:10
0.9917 ریال2:00:14
0.9914 ریال1:56:09
0.9907 ریال1:53:08
0.991 ریال1:50:09
0.9911 ریال1:12:08
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات
قیمت خودرو
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی