شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

لیسک / Lisk

  • نرخ فعلی:0.6992
  • بالاترین قیمت روز:0.702
  • پایین ترین قیمت روز:0.6772
  • بیشترین مقدار نوسان روز:0.02
  • درصد بیشترین نوسان روز:2.24%
  • نرخ بازگشایی بازار:0.6923
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۰۵:۳۲:۱۵
  • نرخ روز گذشته:0.6968
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.34%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0024

نمودار کندل استیک لیسک / Lisk در روز جاری

نمودار کندل استیک لیسک / Lisk در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
0.6992 ریال5:32:15
0.6993 ریال4:54:11
0.6989 ریال4:32:12
0.702 ریال4:06:13
0.6952 ریال3:58:10
0.6956 ریال3:36:11
0.6959 ریال3:32:13
0.6898 ریال3:28:12
0.6839 ریال3:20:13
0.7014 ریال2:44:12
0.6945 ریال2:32:12
0.69 ریال2:30:18
0.6837 ریال2:26:10
0.6967 ریال1:32:13
0.6828 ریال1:30:18
0.6962 ریال0:54:10
0.6965 ریال0:44:12
0.6772 ریال0:42:13
0.6923 ریال0:32:11
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات