iwmf شبکه اطلاع رسانی طلا، سکه و ارز به عنوان برترین وب‌سایت حوزه کسب و کار و مدیریت و تجارت در دوازدهمین جشنواره وب و موبایل ایران در هر دو بخش داوران و آرای مردمی برگزیده شد
شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

LINA

  • نرخ فعلی:0.0215035
  • بالاترین قیمت روز:0.0220461
  • پایین ترین قیمت روز:0.0189578
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:0.0189998
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۱:۲۰:۱۴
  • نرخ روز گذشته:0.0189786
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:13.3%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0025

نمودار کندل استیک LINA در روز جاری

نمودار کندل استیک LINA در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
0.0215035 ریال11:20:14
0.0214971 ریال11:08:11
0.0215237 ریال11:05:11
0.0215245 ریال10:56:11
0.0215471 ریال10:50:13
0.021546 ریال10:44:11
0.0215111 ریال10:38:12
0.021583 ریال10:35:12
0.0215225 ریال10:32:12
0.021583 ریال10:23:09
0.0215676 ریال10:17:10
0.0215561 ریال10:14:11
0.0215912 ریال10:11:10
0.0215561 ریال10:08:11
0.0216416 ریال9:59:10
0.0217185 ریال9:47:09
0.021669 ریال9:35:11
0.0216514 ریال9:26:10
0.0216634 ریال9:20:11
0.0216673 ریال9:11:10
0.0216772 ریال9:05:10
0.0217034 ریال8:56:09
0.0217178 ریال8:47:09
0.0216904 ریال8:44:09
0.0216782 ریال8:32:10
0.0216556 ریال8:23:09
0.0215999 ریال8:17:09
0.0216142 ریال8:08:09
0.0218389 ریال8:02:10
0.0220461 ریال7:53:09
0.0220308 ریال7:44:09
0.0219638 ریال7:38:09
0.0219794 ریال7:32:09
0.0219549 ریال7:23:09
0.0219457 ریال7:08:09
0.0219519 ریال7:05:10
0.0219879 ریال6:56:09
0.0219901 ریال6:47:09
0.0219768 ریال6:44:09
0.0219518 ریال6:35:15
0.021946 ریال6:23:09
0.0219781 ریال6:17:10
0.0192704 ریال6:11:10
0.0192759 ریال6:05:10
0.0192522 ریال5:59:09
0.0192472 ریال5:53:10
0.0192526 ریال5:44:09
0.0192331 ریال5:38:10
0.0192403 ریال5:35:10
0.0192755 ریال5:26:09
0.0192462 ریال5:17:09
0.0192391 ریال5:11:10
0.0192766 ریال5:05:10
0.0192887 ریال4:59:08
0.0193153 ریال4:50:16
0.0193239 ریال4:44:09
0.0193142 ریال4:35:10
0.0193462 ریال4:29:09
0.0193521 ریال4:17:08
0.019332 ریال4:14:09
0.0193024 ریال4:02:10
0.0191624 ریال3:59:09
0.0191334 ریال3:50:10
0.0191169 ریال3:41:10
0.0190882 ریال3:38:09
0.0191163 ریال3:32:09
0.0191468 ریال3:26:08
0.0191727 ریال3:20:10
0.0191637 ریال3:14:09
0.0191303 ریال3:05:14
0.0191215 ریال3:02:09
0.0191426 ریال2:50:10
0.0191695 ریال2:44:09
0.0191472 ریال2:41:09
0.0191309 ریال2:35:09
0.0191322 ریال2:29:09
0.0190874 ریال2:17:09
0.0190644 ریال2:14:09
0.0190624 ریال2:05:10
0.0190526 ریال1:59:08
0.0190279 ریال1:47:09
0.0190514 ریال1:44:09
0.0190475 ریال1:38:09
0.0189923 ریال1:35:11
0.0190361 ریال1:29:09
0.0190052 ریال1:17:09
0.0190232 ریال1:11:10
0.019034 ریال1:05:10
0.0190161 ریال0:59:09
0.0190128 ریال0:50:14
0.0189789 ریال0:41:09
0.0189578 ریال0:35:10
0.0189812 ریال0:23:09
0.0189964 ریال0:20:10
0.0189894 ریال0:17:09
0.0189998 ریال0:04:10
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات