شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

کو کوین شیرز / KuCoin Shares

  • نرخ فعلی:0.9521
  • بالاترین قیمت روز:0.96367
  • پایین ترین قیمت روز:0.94161
  • بیشترین مقدار نوسان روز:0.02
  • درصد بیشترین نوسان روز:1.11%
  • نرخ بازگشایی بازار:0.955
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۲:۳۰:۱۲
  • نرخ روز گذشته:0.94211
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:1.06%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.01

نمودار کندل استیک کو کوین شیرز / KuCoin Shares در روز جاری

نمودار کندل استیک کو کوین شیرز / KuCoin Shares در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
0.9521 ریال12:30:12
0.9567 ریال12:09:09
0.95732 ریال12:05:10
0.94543 ریال12:03:09
0.945 ریال11:59:09
0.94439 ریال11:54:09
0.9434 ریال11:45:10
0.94348 ریال11:42:09
0.94295 ریال11:39:09
0.94579 ریال11:30:12
0.94611 ریال11:12:08
0.94627 ریال11:09:08
0.94511 ریال11:00:15
0.94835 ریال10:51:09
0.9523 ریال10:24:08
0.95496 ریال10:12:09
0.95579 ریال10:08:08
0.9570 ریال10:06:09
0.9572 ریال10:02:09
0.95734 ریال10:00:15
0.957 ریال9:54:09
0.96324 ریال9:51:09
0.9632 ریال9:45:09
0.96325 ریال9:42:09
0.9632 ریال9:39:08
0.9633 ریال9:30:10
0.96367 ریال9:24:09
0.95144 ریال9:12:08
0.95138 ریال9:09:08
0.9515 ریال8:54:08
0.9514 ریال8:51:10
0.94882 ریال8:48:08
0.9450 ریال8:45:09
0.9439 ریال8:42:09
0.94378 ریال8:30:12
0.9431 ریال8:18:08
0.94315 ریال8:15:10
0.9431 ریال8:08:09
0.94308 ریال8:06:09
0.94315 ریال8:03:09
0.9432 ریال8:00:18
0.9421 ریال6:06:11
0.94161 ریال6:03:09
0.9610 ریال4:42:08
0.96087 ریال4:30:10
0.9528 ریال4:12:08
0.9530 ریال4:03:08
0.9499 ریال2:45:09
0.94979 ریال2:42:09
0.94996 ریال2:39:08
0.94999 ریال2:36:09
0.9544 ریال2:33:08
0.9571 ریال2:30:10
0.9572 ریال2:27:08
0.9571 ریال2:24:08
0.9607 ریال2:12:08
0.9632 ریال2:09:08
0.96271 ریال2:06:10
0.96028 ریال2:03:08
0.9597 ریال2:00:14
0.9489 ریال1:56:09
0.9472 ریال1:50:09
0.955 ریال1:12:09
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات
قیمت خودرو
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی