شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

کو کوین شیرز / KuCoin Shares

  • نرخ فعلی:1.03527
  • بالاترین قیمت روز:1.046
  • پایین ترین قیمت روز:1.01847
  • بیشترین مقدار نوسان روز:0.01
  • درصد بیشترین نوسان روز:0.73%
  • نرخ بازگشایی بازار:1.01848
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۰۶:۱۴:۱۵
  • نرخ روز گذشته:1.0184
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:1.66%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0169

نمودار کندل استیک کو کوین شیرز / KuCoin Shares در روز جاری

نمودار کندل استیک کو کوین شیرز / KuCoin Shares در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
1.03527 ریال6:14:15
1.035 ریال6:10:17
1.03536 ریال6:08:14
1.0364 ریال6:04:14
1.03694 ریال6:02:22
1.0370 ریال6:00:32
1.0377 ریال5:58:13
1.0383 ریال5:54:13
1.0385 ریال5:46:13
1.03892 ریال5:44:13
1.0390 ریال5:42:14
1.0384 ریال5:38:14
1.0386 ریال5:36:14
1.0387 ریال5:34:13
1.03941 ریال5:32:17
1.0394 ریال5:28:14
1.0391 ریال5:26:13
1.03901 ریال5:24:15
1.03858 ریال5:22:13
1.0384 ریال5:18:13
1.0385 ریال5:10:15
1.0386 ریال5:08:11
1.0388 ریال5:06:12
1.0394 ریال5:04:13
1.03912 ریال5:02:16
1.0386 ریال5:00:26
1.03933 ریال4:58:11
1.0385 ریال4:56:13
1.0388 ریال4:54:11
1.0385 ریال4:52:12
1.03842 ریال4:46:12
1.0384 ریال4:42:12
1.03851 ریال4:40:15
1.0389 ریال4:38:12
1.03916 ریال4:36:12
1.0383 ریال4:30:19
1.0389 ریال4:28:13
1.0392 ریال4:26:12
1.0391 ریال4:24:11
1.0381 ریال4:22:10
1.03767 ریال4:20:14
1.0365 ریال4:14:12
1.0364 ریال4:08:11
1.0372 ریال4:06:11
1.0369 ریال4:04:12
1.0370 ریال4:02:15
1.0379 ریال4:00:24
1.0376 ریال3:58:11
1.0373 ریال3:56:11
1.0369 ریال3:54:12
1.03684 ریال3:52:11
1.03695 ریال3:50:16
1.0371 ریال3:48:12
1.0364 ریال3:46:10
1.0371 ریال3:44:10
1.03796 ریال3:42:11
1.0370 ریال3:40:13
1.03782 ریال3:38:10
1.0392 ریال3:36:13
1.03924 ریال3:34:11
1.04204 ریال3:32:14
1.0428 ریال3:30:17
1.0372 ریال3:28:12
1.03791 ریال3:26:12
1.03787 ریال3:24:10
1.04001 ریال3:22:10
1.04 ریال3:20:12
1.04042 ریال3:18:10
1.04144 ریال3:16:11
1.042 ریال3:14:12
1.0415 ریال3:12:11
1.04404 ریال3:10:14
1.0451 ریال3:08:12
1.0441 ریال3:06:11
1.0436 ریال3:04:13
1.046 ریال3:00:24
1.04497 ریال2:58:12
1.0457 ریال2:56:13
1.0453 ریال2:54:11
1.0437 ریال2:48:13
1.04179 ریال2:46:11
1.0422 ریال2:44:10
1.04273 ریال2:42:11
1.0367 ریال2:40:14
1.03156 ریال2:38:11
1.0303 ریال2:36:11
1.03039 ریال2:34:10
1.03 ریال2:32:15
1.03151 ریال2:30:17
1.0315 ریال2:28:12
1.0319 ریال2:26:11
1.0341 ریال2:24:10
1.0323 ریال2:22:10
1.0342 ریال2:20:14
1.03309 ریال2:18:11
1.03304 ریال2:16:12
1.0326 ریال2:14:11
1.032 ریال2:12:12
1.0325 ریال2:10:13
1.03277 ریال2:08:10
1.0337 ریال2:06:11
1.03439 ریال2:04:10
1.0233 ریال2:02:19
1.0222 ریال2:00:30
1.02224 ریال1:58:11
1.02217 ریال1:56:10
1.023 ریال1:54:11
1.0231 ریال1:52:11
1.02312 ریال1:50:15
1.0231 ریال1:48:11
1.02313 ریال1:46:10
1.0231 ریال1:44:10
1.024 ریال1:42:11
1.0240 ریال1:40:14
1.026 ریال1:38:10
1.0267 ریال1:36:10
1.02603 ریال1:34:10
1.0262 ریال1:32:12
1.0261 ریال1:30:16
1.0263 ریال1:26:11
1.0261 ریال1:24:10
1.02607 ریال1:22:11
1.0262 ریال1:20:13
1.02643 ریال1:18:12
1.0260 ریال1:16:10
1.02722 ریال1:14:11
1.02904 ریال1:12:10
1.0291 ریال1:10:15
1.02907 ریال1:08:12
1.0292 ریال1:06:10
1.0288 ریال1:02:14
1.0289 ریال1:00:22
1.02889 ریال0:58:10
1.0296 ریال0:54:11
1.02959 ریال0:52:11
1.0287 ریال0:50:18
1.0289 ریال0:48:11
1.0310 ریال0:46:14
1.0312 ریال0:44:09
1.025 ریال0:42:10
1.0222 ریال0:40:13
1.01994 ریال0:38:10
1.0186 ریال0:36:11
1.0187 ریال0:34:11
1.01887 ریال0:32:14
1.0186 ریال0:30:19
1.01876 ریال0:28:13
1.0188 ریال0:20:12
1.01875 ریال0:18:10
1.0185 ریال0:16:11
1.01847 ریال0:12:13
1.0189 ریال0:10:20
1.01849 ریال0:08:12
1.01848 ریال0:06:23
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات