شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

Krypton Galaxy Coin

  • نرخ فعلی:0.00027477
  • بالاترین قیمت روز:0.00029780
  • پایین ترین قیمت روز:0.00025509
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:0.00025739
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۲۰:۳۶:۱۵
  • نرخ روز گذشته:0.00025769
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:6.63%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0

نمودار کندل استیک Krypton Galaxy Coin در روز جاری

نمودار کندل استیک Krypton Galaxy Coin در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
0.00027477 ریال20:36:15
0.00027655 ریال20:22:14
0.00027458 ریال20:20:16
0.00027663 ریال20:18:12
0.00027458 ریال20:14:14
0.00027457 ریال20:12:14
0.00027458 ریال20:08:14
0.00027457 ریال20:04:16
0.00027272 ریال19:58:13
0.00027263 ریال19:50:18
0.00027478 ریال19:36:15
0.00027275 ریال19:34:14
0.00027277 ریال19:32:15
0.00027275 ریال19:28:14
0.00027280 ریال19:12:13
0.00027071 ریال19:04:16
0.00027282 ریال19:00:28
0.00027255 ریال18:58:13
0.00027282 ریال18:56:13
0.00027255 ریال18:48:14
0.00027936 ریال17:34:14
0.00027845 ریال17:30:20
0.00027853 ریال17:22:13
0.00026956 ریال17:16:14
0.00026966 ریال17:12:12
0.00026956 ریال17:10:17
0.00026966 ریال17:06:15
0.00026955 ریال17:02:17
0.00026947 ریال16:52:13
0.00026956 ریال16:46:14
0.00026672 ریال16:08:14
0.00027322 ریال15:34:15
0.00027098 ریال15:20:15
0.00027579 ریال15:14:13
0.00027569 ریال15:08:13
0.00027595 ریال15:06:14
0.00027569 ریال15:04:14
0.00027595 ریال15:00:29
0.00027680 ریال14:50:15
0.00027882 ریال14:46:13
0.00026906 ریال14:16:15
0.00026652 ریال14:02:17
0.00026661 ریال13:36:12
0.00026664 ریال13:34:15
0.00026665 ریال13:26:14
0.00026947 ریال13:20:15
0.00026958 ریال13:08:15
0.00026544 ریال12:58:14
0.00026582 ریال12:12:14
0.00026572 ریال12:03:15
0.00026545 ریال12:01:21
0.00026545 ریال12:01:20
0.00026565 ریال11:51:20
0.00026601 ریال11:48:14
0.00026570 ریال11:45:18
0.00026601 ریال11:42:18
0.00026570 ریال11:36:15
0.00026558 ریال11:24:13
0.00026604 ریال11:21:15
0.00026582 ریال11:12:17
0.00026565 ریال11:06:13
0.00026586 ریال10:57:13
0.00026545 ریال10:51:18
0.00026583 ریال10:42:14
0.00026592 ریال10:36:14
0.00026565 ریال10:27:14
0.00026554 ریال10:24:12
0.00026570 ریال10:09:13
0.00026556 ریال9:57:15
0.00026547 ریال9:51:14
0.00026571 ریال9:42:13
0.00026555 ریال9:39:14
0.00026551 ریال9:36:13
0.00026555 ریال9:33:14
0.00026564 ریال9:30:21
0.00026551 ریال9:27:13
0.00029780 ریال9:18:13
0.00028367 ریال9:12:13
0.00026693 ریال9:03:14
0.00026459 ریال9:00:22
0.00026478 ریال8:51:14
0.00026485 ریال8:42:13
0.00028194 ریال8:39:12
0.00027381 ریال8:36:13
0.00027387 ریال8:24:12
0.00027355 ریال8:18:13
0.00027381 ریال8:12:13
0.00027373 ریال8:06:15
0.00027386 ریال7:57:12
0.00027482 ریال7:51:13
0.00027382 ریال7:45:14
0.00027468 ریال7:40:20
0.00027468 ریال7:40:19
0.00027457 ریال7:30:16
0.00027851 ریال7:18:14
0.00027329 ریال7:06:14
0.00027374 ریال7:00:28
0.00027451 ریال6:48:13
0.00027684 ریال6:36:13
0.00026944 ریال6:33:12
0.00026941 ریال6:24:13
0.00026338 ریال6:18:13
0.00026343 ریال6:15:14
0.00026326 ریال6:06:16
0.00026320 ریال5:57:13
0.00027245 ریال5:48:14
0.00027208 ریال5:45:13
0.00027128 ریال5:39:13
0.00027164 ریال5:30:16
0.00026928 ریال5:24:13
0.00027179 ریال5:21:16
0.00026210 ریال4:45:13
0.00026101 ریال4:36:13
0.00026099 ریال4:33:13
0.00026088 ریال4:21:14
0.00026091 ریال4:18:11
0.00026101 ریال4:15:12
0.00026091 ریال4:12:12
0.00026123 ریال4:06:14
0.00026091 ریال4:00:24
0.00026204 ریال3:57:12
0.00026091 ریال3:54:12
0.00026077 ریال3:42:13
0.00026183 ریال3:39:12
0.00026214 ریال3:36:13
0.00026079 ریال3:24:12
0.00026098 ریال3:18:13
0.00025940 ریال3:09:13
0.00025984 ریال3:06:14
0.00025998 ریال2:42:14
0.00025960 ریال2:36:15
0.00025803 ریال2:33:12
0.00025765 ریال2:30:17
0.00025797 ریال2:27:11
0.00025765 ریال2:24:13
0.00025797 ریال2:18:13
0.00025805 ریال2:12:12
0.00025589 ریال2:03:13
0.00025601 ریال1:57:13
0.00025509 ریال1:54:11
0.00025588 ریال1:51:14
0.00025509 ریال1:45:13
0.00025654 ریال1:39:13
0.00025588 ریال1:30:18
0.00025865 ریال1:19:13
0.00025556 ریال1:12:13
0.00025672 ریال1:06:13
0.00025677 ریال1:04:13
0.00025651 ریال0:42:12
0.00025759 ریال0:36:12
0.00025794 ریال0:30:14
0.00025784 ریال0:21:12
0.00025763 ریال0:18:11
0.00025784 ریال0:15:12
0.00025763 ریال0:12:12
0.00025739 ریال0:06:13
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات
قیمت خودرو
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی