شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

کومودو / Komodo

  • نرخ فعلی:0.43311
  • بالاترین قیمت روز:0.43766
  • پایین ترین قیمت روز:0.40323
  • بیشترین مقدار نوسان روز:0.02
  • درصد بیشترین نوسان روز:1.05%
  • نرخ بازگشایی بازار:0.40659
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۲۳:۰۴:۲۵
  • نرخ روز گذشته:0.41244
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:5.01%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0207

نمودار کندل استیک کومودو / Komodo در روز جاری

نمودار کندل استیک کومودو / Komodo در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
0.43311 ریال23:04:25
0.43366 ریال22:52:20
0.43766 ریال22:02:26
0.4203 ریال20:04:22
0.42012 ریال20:02:25
0.42217 ریال19:52:21
0.4187 ریال19:18:18
0.41865 ریال19:12:19
0.41947 ریال19:10:21
0.4187 ریال19:02:24
0.41767 ریال18:56:19
0.41906 ریال18:48:18
0.42465 ریال14:18:15
0.42438 ریال14:16:15
0.42517 ریال14:07:11
0.42472 ریال14:06:11
0.42538 ریال14:05:13
0.42517 ریال14:04:16
0.41105 ریال12:01:18
0.41163 ریال12:00:21
0.41149 ریال11:59:09
0.41068 ریال11:58:08
0.41054 ریال11:56:09
0.41019 ریال11:54:08
0.40921 ریال11:53:08
0.41164 ریال11:01:10
0.41098 ریال11:00:14
0.41109 ریال10:59:07
0.41072 ریال10:57:06
0.41104 ریال10:56:07
0.4115 ریال10:55:08
0.41158 ریال10:54:07
0.41176 ریال10:53:06
0.41415 ریال10:52:06
0.41447 ریال10:51:08
0.41471 ریال10:50:08
0.41387 ریال10:49:07
0.41329 ریال10:48:07
0.41298 ریال10:47:07
0.41312 ریال10:46:08
0.41341 ریال10:45:07
0.41352 ریال10:44:07
0.41396 ریال10:43:07
0.41292 ریال10:42:07
0.4128 ریال10:41:07
0.41269 ریال10:40:08
0.41298 ریال10:39:07
0.41217 ریال10:38:07
0.41203 ریال10:37:07
0.4122 ریال10:36:07
0.41226 ریال10:35:07
0.412 ریال10:34:07
0.41283 ریال10:33:08
0.41381 ریال10:32:07
0.41358 ریال10:31:08
0.41326 ریال10:30:12
0.41384 ریال10:29:06
0.41381 ریال10:28:07
0.41404 ریال10:27:07
0.41315 ریال10:26:07
0.41286 ریال10:25:07
0.41168 ریال10:24:06
0.41166 ریال10:23:07
0.41174 ریال10:22:05
0.41183 ریال10:21:08
0.41131 ریال10:20:08
0.4118 ریال10:19:06
0.41188 ریال10:18:07
0.41168 ریال10:17:06
0.4116 ریال10:16:07
0.41195 ریال10:15:07
0.41215 ریال10:13:06
0.41264 ریال10:12:07
0.41235 ریال10:11:08
0.41123 ریال10:10:09
0.41106 ریال10:09:07
0.41094 ریال10:08:07
0.41114 ریال10:07:06
0.41051 ریال10:06:07
0.41036 ریال10:05:07
0.41022 ریال10:04:07
0.41002 ریال10:03:07
0.41017 ریال10:02:09
0.40982 ریال10:01:11
0.40977 ریال10:00:15
0.40968 ریال9:59:06
0.40982 ریال9:58:07
0.41032 ریال9:57:06
0.41012 ریال9:56:07
0.41101 ریال9:55:08
0.41216 ریال9:54:06
0.41158 ریال9:53:06
0.41077 ریال9:52:07
0.41176 ریال9:51:09
0.41167 ریال9:50:09
0.41176 ریال9:49:06
0.41124 ریال9:48:06
0.41116 ریال9:47:07
0.41041 ریال9:46:07
0.41087 ریال9:45:07
0.41185 ریال9:44:07
0.41193 ریال9:43:06
0.41236 ریال9:42:07
0.41202 ریال9:41:07
0.41156 ریال9:40:08
0.41147 ریال9:39:06
0.41198 ریال9:38:06
0.41319 ریال9:37:07
0.41612 ریال9:36:07
0.41641 ریال9:35:06
0.41635 ریال9:34:06
0.41588 ریال9:33:07
0.41528 ریال9:32:07
0.41441 ریال9:30:11
0.41395 ریال9:29:06
0.4138 ریال9:28:07
0.41234 ریال9:27:06
0.41194 ریال9:26:06
0.41211 ریال9:25:06
0.41225 ریال9:24:06
0.41228 ریال9:23:06
0.41236 ریال9:22:05
0.41194 ریال9:21:07
0.41179 ریال9:20:07
0.41148 ریال9:19:06
0.41191 ریال9:18:06
0.41188 ریال9:17:06
0.41277 ریال9:16:06
0.41326 ریال9:15:07
0.41309 ریال9:14:07
0.41263 ریال9:13:05
0.41309 ریال9:12:06
0.41306 ریال9:11:07
0.41398 ریال9:10:07
0.41363 ریال9:09:06
0.41331 ریال9:08:07
0.41341 ریال9:07:05
0.41312 ریال9:06:06
0.41326 ریال9:05:06
0.41412 ریال9:04:06
0.41278 ریال9:03:06
0.41195 ریال9:02:05
0.41181 ریال9:01:06
0.4113 ریال9:00:10
0.41192 ریال8:59:05
0.41178 ریال8:58:06
0.41173 ریال8:57:05
0.41104 ریال8:56:05
0.41067 ریال8:55:06
0.41087 ریال8:54:05
0.41076 ریال8:53:05
0.41116 ریال8:52:06
0.4111 ریال8:51:07
0.41155 ریال8:50:07
0.41099 ریال8:49:05
0.41178 ریال8:48:05
0.41255 ریال8:47:05
0.41199 ریال8:46:06
0.41182 ریال8:45:05
0.41127 ریال8:43:05
0.41108 ریال8:42:06
0.41046 ریال8:40:07
0.40754 ریال8:12:05
0.40776 ریال8:11:06
0.40774 ریال8:10:07
0.40782 ریال8:08:05
0.40796 ریال8:07:05
0.4076 ریال8:00:09
0.40749 ریال7:59:05
0.4078 ریال7:58:05
0.40766 ریال7:57:04
0.40763 ریال7:55:06
0.40777 ریال7:52:05
0.40609 ریال7:39:23
0.40578 ریال7:38:05
0.40595 ریال7:37:05
0.40626 ریال7:36:05
0.40587 ریال7:35:05
0.40595 ریال7:34:06
0.40584 ریال7:33:05
0.4052 ریال7:32:06
0.40492 ریال7:31:07
0.40523 ریال7:30:08
0.40463 ریال7:29:05
0.40512 ریال7:28:05
0.4058 ریال7:26:05
0.40606 ریال7:24:05
0.40683 ریال7:22:05
0.40656 ریال7:20:06
0.40686 ریال7:19:05
0.40661 ریال7:18:05
0.40672 ریال7:17:04
0.40631 ریال7:14:10
0.40697 ریال7:08:09
0.40725 ریال7:06:06
0.40717 ریال7:04:05
0.40754 ریال7:01:07
0.40751 ریال7:00:18
0.4084 ریال6:52:10
0.40855 ریال6:44:05
0.40869 ریال6:42:06
0.40899 ریال6:40:06
0.40897 ریال6:38:04
0.40916 ریال6:37:04
0.40899 ریال6:36:05
0.40911 ریال6:35:06
0.40919 ریال6:34:05
0.40933 ریال6:33:06
0.40919 ریال6:32:05
0.4088 ریال6:31:05
0.4086 ریال6:30:08
0.40857 ریال6:29:05
0.40784 ریال6:28:04
0.40747 ریال6:27:05
0.40789 ریال6:26:05
0.40806 ریال6:25:06
0.40809 ریال6:24:10
0.4069 ریال5:47:05
0.40582 ریال5:46:05
0.40555 ریال5:45:06
0.40553 ریال5:44:05
0.4065 ریال5:43:04
0.40518 ریال5:42:04
0.40786 ریال5:41:05
0.40744 ریال5:40:06
0.40696 ریال5:39:05
0.40682 ریال5:38:05
0.40699 ریال5:37:04
0.40891 ریال5:36:05
0.4102 ریال5:35:05
0.40944 ریال5:34:05
0.40981 ریال5:33:04
0.41096 ریال5:32:05
0.4102 ریال5:31:05
0.41003 ریال5:30:07
0.40927 ریال5:29:04
0.40905 ریال5:28:04
0.40925 ریال5:22:04
0.40927 ریال5:21:05
0.4097 ریال5:20:06
0.40889 ریال5:18:04
0.40929 ریال5:17:05
0.40994 ریال5:16:05
0.40997 ریال5:14:04
0.40915 ریال5:12:05
0.4094 ریال5:11:05
0.40835 ریال5:09:05
0.40966 ریال5:08:04
0.40943 ریال5:07:04
0.40836 ریال5:06:04
0.4089 ریال5:05:05
0.40882 ریال5:04:04
0.41127 ریال5:02:03
0.4124 ریال5:00:08
0.41225 ریال4:59:03
0.41188 ریال4:58:04
0.41403 ریال4:57:03
0.41213 ریال4:56:04
0.41106 ریال4:55:04
0.41162 ریال4:54:03
0.40354 ریال4:47:04
0.40323 ریال4:46:04
0.40353 ریال4:43:04
0.40381 ریال4:42:04
0.40419 ریال4:41:04
0.40421 ریال4:40:04
0.40578 ریال4:04:11
0.40477 ریال4:02:10
0.40514 ریال3:18:09
0.40476 ریال1:29:03
0.40583 ریال1:27:03
0.40536 ریال1:26:04
0.40599 ریال1:25:03
0.40583 ریال1:24:03
0.40626 ریال1:23:03
0.4061 ریال1:22:03
0.40579 ریال1:21:03
0.40573 ریال1:20:04
0.40498 ریال1:19:03
0.4044 ریال1:18:03
0.40406 ریال1:17:03
0.40659 ریال0:52:08
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات
قیمت خودرو
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی