شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

KNOW

  • نرخ فعلی:0.00111943
  • بالاترین قیمت روز:0.00117357
  • پایین ترین قیمت روز:0.00110025
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:0.00117296
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۲۳:۱۱:۲۶
  • نرخ روز گذشته:0.00116001
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:3.63%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0

نمودار کندل استیک KNOW در روز جاری

نمودار کندل استیک KNOW در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
0.00111943 ریال23:11:26
0.00111714 ریال22:59:20
0.00111831 ریال22:52:19
0.00110524 ریال22:46:21
0.00110481 ریال21:15:20
0.00111967 ریال21:05:20
0.00110025 ریال20:46:19
0.00110166 ریال20:40:21
0.00111258 ریال20:26:19
0.00111455 ریال20:14:20
0.00111556 ریال20:02:22
0.0011166 ریال19:58:20
0.00111815 ریال19:44:19
0.00111886 ریال19:28:19
0.0011191 ریال19:12:18
0.00110425 ریال19:10:20
0.00110619 ریال18:58:19
0.0011218 ریال18:49:19
0.00112111 ریال18:16:19
0.00110717 ریال17:09:17
0.00110685 ریال17:07:18
0.00110624 ریال17:03:19
0.00111983 ریال16:48:17
0.00111876 ریال16:47:17
0.00110454 ریال16:36:18
0.00110538 ریال16:35:18
0.00110439 ریال16:22:17
0.00112032 ریال16:09:18
0.00112067 ریال16:05:18
0.00110707 ریال16:00:26
0.00112263 ریال15:47:17
0.00112292 ریال15:43:17
0.00112554 ریال15:40:17
0.00112516 ریال15:39:17
0.00112554 ریال15:37:17
0.00112478 ریال15:26:17
0.00110917 ریال15:18:17
0.00110762 ریال14:48:18
0.00112401 ریال14:13:17
0.00111008 ریال14:03:19
0.00112358 ریال14:01:22
0.00112331 ریال13:45:17
0.00111194 ریال12:52:16
0.00111364 ریال12:46:17
0.00112684 ریال12:16:17
0.00112961 ریال11:56:17
0.00116015 ریال7:46:16
0.00116313 ریال7:07:15
0.00116298 ریال6:56:15
0.00114737 ریال6:52:14
0.00115604 ریال5:18:13
0.00115568 ریال5:16:14
0.00115498 ریال5:04:13
0.00115551 ریال4:57:13
0.00115498 ریال4:56:14
0.00117022 ریال4:48:14
0.00117306 ریال4:36:13
0.00117357 ریال4:34:13
0.00117241 ریال4:32:14
0.00116946 ریال4:16:12
0.00115577 ریال4:14:12
0.00115595 ریال4:08:13
0.00116953 ریال4:04:14
0.00115595 ریال4:02:15
0.00116953 ریال4:01:17
0.0011564 ریال3:51:13
0.0011554 ریال3:43:12
0.00115751 ریال3:36:13
0.0011576 ریال3:30:15
0.00117136 ریال3:29:12
0.0011576 ریال3:28:12
0.00117136 ریال3:27:12
0.0011576 ریال3:26:13
0.00117136 ریال3:24:12
0.00117179 ریال3:20:12
0.00117136 ریال3:18:13
0.00117154 ریال3:07:12
0.00115735 ریال3:02:13
0.00117154 ریال3:01:14
0.00115708 ریال2:44:13
0.00115663 ریال2:36:14
0.00115687 ریال2:30:16
0.00115578 ریال2:17:11
0.00116839 ریال2:10:14
0.00116716 ریال2:03:12
0.00115545 ریال1:58:12
0.00115439 ریال1:50:13
0.00116827 ریال1:44:11
0.00116807 ریال1:40:12
0.0011672 ریال1:33:12
0.00115236 ریال1:27:13
0.00115331 ریال1:18:11
0.00115239 ریال1:17:10
0.00115331 ریال1:15:13
0.00115239 ریال1:13:11
0.00116604 ریال1:11:13
0.00115239 ریال1:10:12
0.00116604 ریال1:09:11
0.00117082 ریال1:05:11
0.00116604 ریال1:02:12
0.00117082 ریال0:59:12
0.00115869 ریال0:43:12
0.00116278 ریال0:38:13
0.00116236 ریال0:31:13
0.00117295 ریال0:19:11
0.00117296 ریال0:06:13
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات
قیمت خودرو
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی