iwmf شبکه اطلاع رسانی طلا، سکه و ارز به عنوان برترین وب‌سایت حوزه کسب و کار و مدیریت و تجارت در دوازدهمین جشنواره وب و موبایل ایران در هر دو بخش داوران و آرای مردمی برگزیده شد
شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

Italo

  • نرخ فعلی:0.00716471
  • بالاترین قیمت روز:0.00869745
  • پایین ترین قیمت روز:0.00715564
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:0.00859909
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۶:۲۰:۳۹
  • نرخ روز گذشته:0.0085922
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:19.92%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0014

نمودار کندل استیک Italo در روز جاری

نمودار کندل استیک Italo در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
0.00716471 ریال16:20:39
0.00715564 ریال16:14:32
0.00716994 ریال16:08:26
0.00822278 ریال15:56:53
0.00819553 ریال15:51:00
0.00821499 ریال15:44:29
0.00820677 ریال15:41:49
0.00819663 ریال15:38:29
0.00820677 ریال15:36:00
0.00817647 ریال15:23:29
0.00822997 ریال15:17:34
0.00824833 ریال15:14:25
0.00820928 ریال15:08:32
0.00823346 ریال14:56:32
0.008261 ریال14:50:50
0.00827125 ریال14:41:39
0.00828298 ریال14:38:22
0.00828955 ریال14:35:30
0.00829825 ریال14:32:49
0.00828296 ریال14:29:28
0.00829825 ریال14:26:59
0.00829535 ریال14:14:38
0.00829665 ریال14:05:46
0.00829275 ریال14:03:29
0.00829275 ریال14:03:27
0.00831704 ریال13:50:53
0.00832047 ریال13:47:37
0.00831432 ریال13:41:54
0.00832047 ریال13:35:52
0.00835038 ریال13:29:30
0.00834222 ریال13:26:34
0.0083383 ریال13:20:51
0.00833746 ریال13:11:36
0.00833577 ریال13:02:59
0.0083512 ریال12:56:40
0.00834533 ریال12:50:55
0.00835013 ریال12:44:28
0.00833747 ریال12:41:41
0.00833242 ریال12:33:58
0.00833242 ریال12:33:56
0.00831569 ریال12:26:50
0.0083195 ریال12:23:33
0.00831806 ریال12:21:36
0.00831806 ریال12:21:32
0.0083195 ریال12:17:38
0.00831806 ریال12:14:48
0.00831321 ریال12:05:46
0.00869745 ریال11:56:51
0.00820192 ریال11:51:01
0.00821583 ریال11:44:41
0.00820469 ریال11:35:57
0.0082214 ریال11:32:59
0.00820535 ریال11:29:37
0.0082214 ریال11:26:51
0.00821894 ریال11:21:00
0.00822629 ریال11:11:51
0.00823314 ریال11:08:45
0.00824399 ریال10:59:31
0.00822976 ریال10:51:00
0.00822631 ریال10:44:37
0.00822244 ریال10:35:38
0.00823404 ریال10:32:52
0.00823413 ریال10:29:27
0.00824361 ریال10:17:27
0.00825494 ریال10:02:57
0.0082425 ریال9:56:42
0.00822739 ریال9:50:45
0.00822717 ریال9:44:27
0.00820297 ریال9:38:24
0.0082101 ریال9:32:38
0.00822729 ریال9:23:24
0.00822747 ریال9:17:22
0.00820665 ریال9:14:24
0.00821248 ریال9:11:33
0.00820665 ریال9:05:34
0.00823344 ریال8:59:19
0.00821638 ریال8:53:19
0.00822315 ریال8:50:31
0.00821638 ریال8:47:23
0.00817922 ریال8:38:19
0.00819735 ریال8:29:19
0.00820554 ریال8:20:30
0.00821379 ریال8:14:25
0.00821039 ریال8:11:24
0.00821379 ریال8:08:19
0.00820846 ریال8:05:23
0.00821039 ریال8:02:29
0.00820846 ریال7:53:20
0.00822135 ریال7:50:24
0.00823012 ریال7:44:17
0.00825052 ریال7:38:22
0.00823834 ریال7:32:35
0.00825115 ریال7:26:22
0.00824245 ریال7:20:28
0.00824856 ریال7:14:25
0.00826103 ریال7:11:31
0.00824856 ریال7:08:22
0.00826103 ریال7:05:27
0.00827092 ریال6:59:19
0.00826785 ریال6:50:27
0.00827174 ریال6:47:21
0.00827432 ریال6:35:34
0.00826977 ریال6:32:30
0.00826251 ریال6:29:18
0.00826977 ریال6:23:20
0.00826251 ریال6:17:19
0.00837 ریال6:11:25
0.00837075 ریال6:02:37
0.00835407 ریال5:59:21
0.00837717 ریال5:56:24
0.00838014 ریال5:53:16
0.00837717 ریال5:50:30
0.00838014 ریال5:44:18
0.0083876 ریال5:35:34
0.00840522 ریال5:26:21
0.00842047 ریال5:17:21
0.00841984 ریال5:11:22
0.00841022 ریال5:08:16
0.00840365 ریال5:05:18
0.00841022 ریال5:02:28
0.00840365 ریال4:59:15
0.00841416 ریال4:50:22
0.00838843 ریال4:41:21
0.00842352 ریال4:35:26
0.00842554 ریال4:32:21
0.00841412 ریال4:26:16
0.00841886 ریال4:20:21
0.0084222 ریال4:11:18
0.00843909 ریال4:05:21
0.0084204 ریال3:56:18
0.00843486 ریال3:53:12
0.00843765 ریال3:50:21
0.00843486 ریال3:47:17
0.00843765 ریال3:44:16
0.00843707 ریال3:35:25
0.00844559 ریال3:32:19
0.00845437 ریال3:29:14
0.00844915 ریال3:20:18
0.00844584 ریال3:11:19
0.00840673 ریال3:08:21
0.00839464 ریال2:56:22
0.0083846 ریال2:50:23
0.00837488 ریال2:41:26
0.0083383 ریال2:38:18
0.00835477 ریال2:35:32
0.0083383 ریال2:32:26
0.00836674 ریال2:23:14
0.00831688 ریال2:20:22
0.00835765 ریال2:17:16
0.00831688 ریال2:11:30
0.00838895 ریال2:08:22
0.00830939 ریال2:05:29
0.00838895 ریال1:56:26
0.00839208 ریال1:53:21
0.00839224 ریال1:41:27
0.00859965 ریال1:32:25
0.00859835 ریال1:26:18
0.00861075 ریال1:20:25
0.00861293 ریال1:17:21
0.00860283 ریال1:14:19
0.00861293 ریال1:11:31
0.00860283 ریال1:05:26
0.00859964 ریال0:56:21
0.00860796 ریال0:53:17
0.008604 ریال0:47:19
0.00860072 ریال0:38:17
0.00860456 ریال0:32:25
0.008583 ریال0:23:19
0.00857689 ریال0:17:21
0.00858587 ریال0:11:36
0.00859909 ریال0:08:28
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات