iwmf شبکه اطلاع رسانی طلا، سکه و ارز به عنوان برترین وب‌سایت حوزه کسب و کار و مدیریت و تجارت در دوازدهمین جشنواره وب و موبایل ایران در هر دو بخش داوران و آرای مردمی برگزیده شد
شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

Iridium

  • نرخ فعلی:0.00140055
  • بالاترین قیمت روز:0.00164351
  • پایین ترین قیمت روز:0.00061009
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:0.00163893
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۱:۲۰:۲۱
  • نرخ روز گذشته:0.00163503
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:16.74%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0002

نمودار کندل استیک Iridium در روز جاری

نمودار کندل استیک Iridium در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
0.00140055 ریال11:20:21
0.00131091 ریال11:08:17
0.00131173 ریال11:05:15
0.00130865 ریال10:56:17
0.00131117 ریال10:50:19
0.00130983 ریال10:44:16
0.00130988 ریال10:38:17
0.001398 ریال10:35:16
0.00139658 ریال10:32:17
0.001398 ریال10:23:12
0.00139751 ریال10:17:12
0.00139614 ریال10:14:15
0.00139655 ریال10:11:13
0.00139614 ریال10:08:16
0.00139966 ریال9:59:12
0.00140375 ریال9:47:13
0.0014016 ریال9:35:15
0.00139984 ریال9:26:13
0.00139965 ریال9:20:14
0.00140063 ریال9:11:13
0.00140113 ریال9:05:13
0.00140096 ریال8:56:13
0.0014008 ریال8:47:12
0.00139848 ریال8:44:12
0.00139946 ریال8:32:13
0.00139934 ریال8:23:12
0.00139733 ریال8:17:12
0.00139787 ریال8:08:12
0.00148501 ریال8:02:13
0.00148459 ریال7:53:12
0.00148416 ریال7:44:12
0.00147794 ریال7:38:12
0.00148143 ریال7:32:12
0.00148069 ریال7:23:12
0.0014807 ریال7:08:12
0.0014812 ریال7:05:13
0.00148307 ریال6:56:13
0.00148419 ریال6:47:12
0.00148332 ریال6:44:12
0.00148211 ریال6:35:18
0.00148058 ریال6:23:12
0.00148165 ریال6:17:13
0.00148102 ریال6:11:14
0.00148333 ریال6:05:13
0.00148093 ریال5:59:14
0.00148231 ریال5:53:15
0.0014827 ریال5:44:11
0.00147947 ریال5:38:13
0.00147955 ریال5:35:14
0.00139666 ریال5:26:11
0.0013947 ریال5:17:13
0.00139268 ریال5:11:14
0.00139566 ریال5:05:13
0.00139609 ریال4:59:11
0.00139771 ریال4:50:19
0.00139832 ریال4:44:12
0.0013979 ریال4:35:14
0.0014003 ریال4:29:11
0.0014008 ریال4:17:11
0.00140113 ریال4:14:12
0.00140085 ریال4:02:13
0.00138982 ریال3:59:12
0.00138798 ریال3:50:14
0.00138743 ریال3:41:13
0.00138394 ریال3:38:11
0.00138798 ریال3:32:12
0.00138936 ریال3:26:11
0.00139129 ریال3:20:14
0.00139214 ریال3:14:13
0.00121865 ریال3:05:16
0.00121793 ریال3:02:13
0.00147824 ریال2:50:14
0.00148055 ریال2:44:12
0.00147869 ریال2:41:13
0.00147733 ریال2:35:13
0.00061278 ریال2:29:12
0.00061137 ریال2:17:12
0.00061009 ریال2:14:13
0.00164351 ریال2:05:13
0.00164282 ریال1:59:11
0.00163968 ریال1:47:12
0.00164292 ریال1:44:12
0.00164063 ریال1:38:12
0.00163702 ریال1:35:14
0.0016415 ریال1:29:11
0.00163738 ریال1:17:12
0.00163942 ریال1:11:13
0.00164116 ریال1:05:13
0.00163861 ریال0:59:12
0.00163935 ریال0:50:17
0.00163697 ریال0:41:12
0.0016337 ریال0:35:13
0.00163447 ریال0:23:11
0.001635 ریال0:20:12
0.00163538 ریال0:17:12
0.00163893 ریال0:04:14
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات