شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

IQ.cash

  • نرخ فعلی:0.0371542
  • بالاترین قیمت روز:0.0408434
  • پایین ترین قیمت روز:0.0358903
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:0.035908
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۰۷:۴۶:۱۲
  • نرخ روز گذشته:0.0392524
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:5.65%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0021

نمودار کندل استیک IQ.cash در روز جاری

نمودار کندل استیک IQ.cash در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
0.0371542 ریال7:46:12
0.0372151 ریال7:07:11
0.0371652 ریال6:56:11
0.0378787 ریال6:52:11
0.0371306 ریال5:18:10
0.0370795 ریال5:16:11
0.0370346 ریال5:04:09
0.0370734 ریال4:57:10
0.0370346 ریال4:56:10
0.0370607 ریال4:48:10
0.0370721 ریال4:36:10
0.0370916 ریال4:34:09
0.0370965 ریال4:32:10
0.0369227 ریال4:16:09
0.0369301 ریال4:14:10
0.036914 ریال4:08:10
0.0369398 ریال4:04:11
0.036914 ریال4:02:11
0.0369398 ریال4:01:12
0.036925 ریال3:51:10
0.0369283 ریال3:43:09
0.0369483 ریال3:36:10
0.0372233 ریال3:30:11
0.0369032 ریال3:29:09
0.0372233 ریال3:28:09
0.0369032 ریال3:27:09
0.0372233 ریال3:26:10
0.0369032 ریال3:24:09
0.0368859 ریال3:20:09
0.0369032 ریال3:18:10
0.0369169 ریال3:07:09
0.0376915 ریال3:02:09
0.0369169 ریال3:01:10
0.0369293 ریال2:44:10
0.0369501 ریال2:36:10
0.0369282 ریال2:30:12
0.03693 ریال2:17:08
0.0389998 ریال2:10:10
0.0389699 ریال2:03:09
0.0374963 ریال1:58:08
0.037472 ریال1:50:10
0.0401024 ریال1:44:08
0.0364936 ریال1:40:09
0.0364293 ریال1:33:09
0.0408151 ریال1:27:09
0.0391176 ریال1:18:08
0.0408383 ریال1:17:08
0.0391176 ریال1:15:09
0.0408383 ریال1:13:08
0.0408434 ریال1:11:09
0.0408383 ریال1:10:09
0.0408434 ریال1:09:08
0.0363697 ریال1:05:08
0.0408434 ریال1:02:09
0.0363697 ریال0:59:09
0.0385056 ریال0:43:08
0.036156 ریال0:38:09
0.0361859 ریال0:31:10
0.0358903 ریال0:19:08
0.035908 ریال0:06:09
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات
قیمت خودرو
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی