شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

Invictus Hyperion Fund

  • نرخ فعلی:0.0535783
  • بالاترین قیمت روز:0.053665
  • پایین ترین قیمت روز:0.0506322
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:0.0524907
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۰:۵۱:۱۱
  • نرخ روز گذشته:0.0516446
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:3.74%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0019

نمودار کندل استیک Invictus Hyperion Fund در روز جاری

نمودار کندل استیک Invictus Hyperion Fund در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
0.0535783 ریال10:51:11
0.053608 ریال10:36:10
0.0536309 ریال10:33:09
0.053665 ریال10:27:09
0.0519933 ریال10:21:11
0.052008 ریال10:12:09
0.0519763 ریال10:06:10
0.0519274 ریال10:00:17
0.0518809 ریال9:57:08
0.0519274 ریال9:54:08
0.0518809 ریال9:51:10
0.0518613 ریال9:48:09
0.0518869 ریال9:45:11
0.0518613 ریال9:42:09
0.0519315 ریال9:36:09
0.0525795 ریال9:27:08
0.0525113 ریال9:18:09
0.0506322 ریال9:09:09
0.052978 ریال9:06:10
0.0529574 ریال9:00:15
0.0525084 ریال8:57:09
0.0529574 ریال8:54:09
0.0525084 ریال8:51:09
0.052482 ریال8:45:09
0.0525585 ریال8:39:08
0.0525514 ریال8:33:09
0.0525407 ریال8:27:08
0.05247 ریال8:21:10
0.0524497 ریال8:12:09
0.0524181 ریال8:03:10
0.0524597 ریال8:00:14
0.0525138 ریال7:51:08
0.0525246 ریال7:45:09
0.052623 ریال7:37:02
0.0527728 ریال7:27:09
0.0528056 ریال7:18:09
0.0528796 ریال6:54:09
0.0528776 ریال6:51:10
0.0529452 ریال6:45:09
0.0529952 ریال6:39:09
0.053044 ریال6:33:09
0.0530429 ریال6:27:09
0.0529674 ریال6:18:10
0.0530203 ریال6:12:08
0.0531138 ریال6:03:11
0.0530802 ریال6:00:18
0.0531353 ریال5:57:09
0.0531056 ریال5:54:09
0.0531353 ریال5:48:09
0.0531056 ریال5:42:09
0.0529356 ریال5:39:09
0.0529244 ریال5:30:10
0.0529793 ریال5:24:09
0.0529688 ریال5:21:09
0.052904 ریال5:18:09
0.0511991 ریال5:00:12
0.0512428 ریال4:51:09
0.0512048 ریال4:48:08
0.0512933 ریال4:33:09
0.0523994 ریال4:24:08
0.0524598 ریال4:21:10
0.0525952 ریال4:09:08
0.0525976 ریال4:06:09
0.0525207 ریال3:54:08
0.0525166 ریال3:42:08
0.0524633 ریال3:33:09
0.0523317 ریال3:24:08
0.0523522 ریال3:18:08
0.0523109 ریال3:12:08
0.0524016 ریال2:48:09
0.0524033 ریال2:45:09
0.0522989 ریال2:39:08
0.052311 ریال2:33:08
0.0524579 ریال2:21:09
0.0523074 ریال2:18:08
0.0524186 ریال2:15:09
0.0522019 ریال2:03:10
0.0522303 ریال1:57:08
0.0522426 ریال1:48:08
0.0521538 ریال1:42:09
0.0521448 ریال1:36:10
0.0525542 ریال1:27:08
0.0526184 ریال1:21:09
0.0527511 ریال1:15:09
0.0527549 ریال1:12:08
0.0527511 ریال1:09:09
0.0526939 ریال0:57:09
0.0527216 ریال0:45:08
0.0526269 ریال0:39:09
0.0525446 ریال0:36:10
0.052623 ریال0:33:08
0.0525446 ریال0:27:08
0.052539 ریال0:18:08
0.0525665 ریال0:09:09
0.0516446 ریال0:06:09
0.0524907 ریال0:05:11
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات
قیمت خودرو
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی