شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

Insight Chain

  • نرخ فعلی:0.7492
  • بالاترین قیمت روز:0.7678
  • پایین ترین قیمت روز:0.7492
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:0.763
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۶:۳۹:۰۸
  • نرخ روز گذشته:0.7636
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:1.92%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0144

نمودار کندل استیک Insight Chain در روز جاری

نمودار کندل استیک Insight Chain در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
0.7492 ریال16:39:08
0.7498 ریال16:36:09
0.7497 ریال16:27:08
0.7496 ریال16:24:09
0.7497 ریال16:21:09
0.7499 ریال16:18:09
0.7495 ریال16:15:09
0.7494 ریال16:12:09
0.7496 ریال16:09:09
0.7507 ریال16:06:10
0.7508 ریال16:00:15
0.7512 ریال15:54:09
0.7507 ریال15:51:10
0.7508 ریال15:45:09
0.7518 ریال15:42:09
0.752 ریال15:24:09
0.7517 ریال15:21:10
0.7523 ریال15:18:08
0.7526 ریال15:15:10
0.7528 ریال15:12:08
0.7529 ریال15:09:09
0.753 ریال15:06:10
0.7531 ریال15:03:09
0.7528 ریال15:00:14
0.7531 ریال14:57:09
0.7529 ریال14:51:10
0.753 ریال14:48:09
0.7527 ریال14:45:10
0.7529 ریال14:42:09
0.7531 ریال14:39:09
0.7527 ریال14:36:10
0.7529 ریال14:33:09
0.7526 ریال14:30:11
0.7523 ریال14:27:09
0.752 ریال14:24:09
0.7522 ریال14:21:09
0.7523 ریال14:18:09
0.7518 ریال14:15:10
0.7522 ریال14:12:09
0.7518 ریال14:09:11
0.7511 ریال14:06:10
0.7514 ریال14:03:10
0.7513 ریال14:00:14
0.7512 ریال13:42:09
0.7513 ریال13:39:09
0.7506 ریال13:30:12
0.7509 ریال13:24:09
0.75 ریال12:30:12
0.7494 ریال12:05:09
0.7501 ریال12:03:09
0.7499 ریال11:59:09
0.75 ریال11:54:09
0.7536 ریال11:45:10
0.753 ریال11:42:09
0.7535 ریال11:39:09
0.7534 ریال11:30:12
0.7538 ریال11:12:08
0.7542 ریال11:09:08
0.7583 ریال11:00:14
0.7584 ریال10:30:12
0.7582 ریال10:12:09
0.7578 ریال10:02:09
0.7583 ریال10:00:15
0.7605 ریال9:54:09
0.7608 ریال9:51:09
0.7606 ریال9:48:08
0.7603 ریال9:42:09
0.7607 ریال9:39:08
0.7604 ریال9:24:09
0.7606 ریال9:12:08
0.7602 ریال9:09:08
0.7603 ریال8:54:08
0.7636 ریال8:51:10
0.7631 ریال8:48:08
0.763 ریال8:45:09
0.7631 ریال8:42:09
0.7633 ریال8:30:12
0.7635 ریال8:24:08
0.765 ریال8:18:08
0.7651 ریال8:12:08
0.7648 ریال8:08:09
0.7645 ریال8:06:09
0.7644 ریال8:03:09
0.7645 ریال8:00:18
0.7668 ریال6:09:09
0.7672 ریال6:06:11
0.7671 ریال6:03:09
0.7678 ریال4:42:08
0.7663 ریال4:30:10
0.7659 ریال4:12:08
0.7661 ریال4:08:08
0.7663 ریال4:05:09
0.7662 ریال4:03:08
0.7632 ریال2:45:09
0.7622 ریال2:42:09
0.7614 ریال2:39:08
0.7623 ریال2:36:09
0.7622 ریال2:33:08
0.7617 ریال2:30:10
0.7633 ریال2:27:08
0.7611 ریال2:24:08
0.7637 ریال2:12:08
0.7626 ریال2:09:08
0.7632 ریال2:06:10
0.7616 ریال2:03:08
0.7638 ریال2:00:14
0.7633 ریال1:56:09
0.7619 ریال1:53:08
0.7634 ریال1:50:09
0.763 ریال1:12:08
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات
قیمت خودرو
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی