شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

INO COIN

  • نرخ فعلی:1.6198
  • بالاترین قیمت روز:1.772
  • پایین ترین قیمت روز:1.523
  • بیشترین مقدار نوسان روز:0.23
  • درصد بیشترین نوسان روز:9.4%
  • نرخ بازگشایی بازار:1.5721
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۶:۰۶:۱۰
  • نرخ روز گذشته:1.5511
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:4.43%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0687

نمودار کندل استیک INO COIN در روز جاری

نمودار کندل استیک INO COIN در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
1.6198 ریال16:06:10
1.6217 ریال15:54:09
1.5721 ریال15:51:10
1.5716 ریال15:42:09
1.5737 ریال15:27:09
1.6301 ریال15:24:09
1.5785 ریال15:15:10
1.5753 ریال15:12:08
1.6177 ریال15:06:09
1.6081 ریال15:00:14
1.6182 ریال14:51:10
1.6211 ریال14:42:09
1.5753 ریال14:39:09
1.5857 ریال14:30:11
1.6116 ریال14:27:09
1.6372 ریال14:24:09
1.5692 ریال14:18:09
1.5727 ریال14:09:10
1.5643 ریال14:00:14
1.5677 ریال13:39:09
1.6186 ریال13:24:09
1.5615 ریال12:30:12
1.6292 ریال12:09:09
1.5558 ریال12:05:09
1.5975 ریال11:59:09
1.5901 ریال11:54:09
1.5527 ریال11:42:09
1.523 ریال11:39:09
1.5867 ریال11:30:12
1.5983 ریال11:12:08
1.541 ریال11:09:08
1.5458 ریال11:00:14
1.6128 ریال10:51:09
1.5364 ریال10:30:11
1.5408 ریال10:24:08
1.5365 ریال10:12:09
1.5366 ریال10:08:08
1.5359 ریال10:06:09
1.5836 ریال10:02:09
1.772 ریال10:00:14
1.5392 ریال9:48:08
1.5363 ریال9:45:09
1.5878 ریال9:39:08
1.541 ریال9:30:10
1.544 ریال9:24:09
1.5332 ریال9:12:08
1.5273 ریال9:09:08
1.5696 ریال8:51:10
1.5953 ریال8:45:09
1.5468 ریال8:42:09
1.5437 ریال8:24:08
1.5405 ریال8:15:10
1.5249 ریال8:12:08
1.5412 ریال8:08:09
1.5506 ریال8:00:17
1.5303 ریال6:09:09
1.5757 ریال6:06:11
1.5295 ریال6:03:09
1.5742 ریال4:42:08
1.5427 ریال4:30:10
1.5818 ریال4:05:09
1.5403 ریال4:03:08
1.5903 ریال2:45:09
1.5349 ریال2:39:08
1.5341 ریال2:33:08
1.5595 ریال2:30:10
1.5323 ریال2:24:08
1.5384 ریال2:12:08
1.5466 ریال2:09:08
1.5293 ریال2:06:10
1.587 ریال2:00:14
1.5714 ریال1:50:09
1.5721 ریال1:12:08
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات
قیمت خودرو
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی