شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

اینفنتی اکونومیکس / Infinity Economics

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 160 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 6.45 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 4.2%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 163 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 9.45 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 6.15%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 91 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 62.55 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 68.74%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 45 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 108.55 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 241.22%
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی