iwmf شبکه اطلاع رسانی طلا، سکه و ارز به عنوان برترین وب‌سایت حوزه کسب و کار و مدیریت و تجارت در دوازدهمین جشنواره وب و موبایل ایران در هر دو بخش داوران و آرای مردمی برگزیده شد
شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

Hxro

  • نرخ فعلی:0.0715154
  • بالاترین قیمت روز:0.0780831
  • پایین ترین قیمت روز:0.0695593
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:0.0772398
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۵:۱۸:۱۸
  • نرخ روز گذشته:0.0790993
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:10.6%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0076

نمودار کندل استیک Hxro در روز جاری

نمودار کندل استیک Hxro در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
0.0715154 ریال15:18:18
0.0715329 ریال15:14:23
0.0715154 ریال15:11:31
0.0715329 ریال15:03:28
0.0715238 ریال14:59:17
0.0717018 ریال14:56:23
0.0715238 ریال14:53:17
0.0715147 ریال14:47:23
0.0715561 ریال14:35:27
0.0714892 ریال14:32:31
0.0716 ریال14:23:23
0.071575 ریال14:20:33
0.0715911 ریال14:14:23
0.0715703 ریال14:02:38
0.071581 ریال13:56:30
0.0714259 ریال13:51:33
0.0715197 ریال13:44:26
0.0715344 ریال13:39:21
0.0714338 ریال13:36:29
0.0714492 ریال13:27:20
0.0713358 ریال13:20:37
0.0709271 ریال13:18:24
0.0713358 ریال13:14:23
0.0709293 ریال13:02:41
0.0708818 ریال12:59:19
0.0708901 ریال12:50:31
0.0709256 ریال12:47:23
0.0706692 ریال12:44:18
0.0709256 ریال12:41:26
0.0706692 ریال12:38:17
0.0708279 ریال12:32:36
0.0707629 ریال12:26:20
0.0710095 ریال12:20:24
0.0708724 ریال12:14:22
0.0710809 ریال12:05:33
0.0709406 ریال11:56:30
0.0710371 ریال11:50:35
0.0709853 ریال11:44:27
0.071751 ریال11:41:30
0.0717828 ریال11:32:28
0.0717858 ریال11:23:28
0.0718096 ریال11:11:49
0.0717843 ریال11:05:41
0.0718345 ریال10:59:16
0.0695593 ریال10:50:28
0.0719873 ریال10:44:17
0.0721287 ریال10:35:23
0.0719931 ریال10:32:26
0.0719068 ریال10:23:13
0.0719592 ریال10:21:03
0.0717524 ریال10:17:18
0.0717494 ریال10:14:22
0.0717524 ریال10:11:28
0.0717494 ریال10:05:21
0.0717988 ریال10:02:31
0.0717892 ریال9:50:20
0.0717526 ریال9:44:16
0.0717715 ریال9:38:14
0.0717476 ریال9:35:21
0.0717345 ریال9:32:18
0.0717476 ریال9:23:16
0.0718243 ریال9:20:23
0.0718002 ریال9:11:26
0.0718294 ریال9:05:19
0.0719579 ریال8:59:15
0.0719451 ریال8:50:19
0.071897 ریال8:47:15
0.0719641 ریال8:44:13
0.071897 ریال8:41:20
0.0719641 ریال8:38:13
0.0717755 ریال8:32:21
0.0717541 ریال8:29:14
0.0719612 ریال8:23:16
0.0719522 ریال8:14:16
0.0718647 ریال8:05:20
0.0720739 ریال7:56:18
0.0721244 ریال7:50:18
0.0720916 ریال7:41:20
0.0718552 ریال7:35:22
0.07196 ریال7:32:25
0.0729048 ریال7:29:13
0.0729239 ریال7:18:13
0.0729882 ریال7:14:14
0.0728917 ریال7:09:13
0.0728282 ریال6:56:20
0.0728547 ریال6:47:16
0.0729211 ریال6:41:19
0.0728811 ریال6:39:13
0.0729588 ریال6:33:20
0.0728802 ریال6:29:13
0.0726302 ریال6:20:15
0.072736 ریال6:11:19
0.0727546 ریال6:02:30
0.0728556 ریال5:56:18
0.0730128 ریال5:50:17
0.0730405 ریال5:41:18
0.0730993 ریال5:38:11
0.0731185 ریال5:32:25
0.0731441 ریال5:26:14
0.073173 ریال5:20:14
0.0731492 ریال5:11:22
0.0731313 ریال5:08:15
0.0731178 ریال5:05:17
0.0731313 ریال5:02:31
0.0731178 ریال4:59:13
0.0731636 ریال4:50:19
0.0732411 ریال4:44:12
0.0732441 ریال4:35:18
0.073233 ریال4:32:21
0.0732286 ریال4:23:13
0.0732363 ریال4:17:11
0.0731207 ریال4:14:12
0.0731385 ریال4:02:30
0.0730607 ریال3:56:19
0.0730804 ریال3:50:17
0.0730938 ریال3:47:13
0.0731316 ریال3:44:11
0.0730938 ریال3:35:19
0.0733014 ریال3:32:16
0.0733075 ریال3:26:14
0.0732973 ریال3:20:16
0.0736044 ریال3:17:13
0.0732973 ریال3:15:16
0.0734008 ریال3:02:17
0.0734598 ریال2:56:14
0.0733515 ریال2:50:14
0.0716003 ریال2:45:12
0.0716446 ریال2:38:13
0.0716203 ریال2:32:16
0.0715653 ریال2:26:13
0.0716305 ریال2:21:18
0.0716335 ریال2:15:16
0.0733584 ریال2:05:18
0.0732096 ریال1:59:11
0.0743382 ریال1:50:18
0.0744618 ریال1:41:19
0.0747948 ریال1:38:14
0.0755037 ریال1:32:17
0.077115 ریال1:23:12
0.0776531 ریال1:17:12
0.077876 ریال1:14:11
0.0780831 ریال1:11:12
0.077876 ریال1:08:14
0.0779061 ریال0:56:14
0.0780454 ریال0:53:12
0.0780557 ریال0:50:18
0.0780454 ریال0:47:12
0.0780557 ریال0:44:24
0.0780666 ریال0:38:11
0.0779425 ریال0:35:17
0.0770123 ریال0:26:14
0.0770818 ریال0:20:14
0.0772398 ریال0:14:14
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات