شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

Huobi Pool Token

  • نرخ فعلی:0.00522834
  • بالاترین قیمت روز:0.00532174
  • پایین ترین قیمت روز:0.00519828
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:0.00523824
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۰۷:۴۶:۱۱
  • نرخ روز گذشته:0.00522955
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.02%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0

نمودار کندل استیک Huobi Pool Token در روز جاری

نمودار کندل استیک Huobi Pool Token در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
0.00522834 ریال7:46:11
0.00527394 ریال7:07:11
0.00528569 ریال6:56:11
0.005305 ریال6:52:10
0.00531879 ریال5:18:10
0.00532174 ریال5:16:10
0.00529908 ریال5:04:09
0.00529395 ریال4:57:10
0.00529908 ریال4:56:10
0.00530496 ریال4:48:10
0.00531231 ریال4:36:10
0.00530918 ریال4:34:09
0.00529622 ریال4:32:10
0.00527307 ریال4:16:09
0.00527362 ریال4:14:09
0.00528127 ریال4:08:09
0.00528512 ریال4:04:10
0.00528127 ریال4:02:10
0.00528512 ریال4:01:11
0.00529448 ریال3:51:09
0.00528379 ریال3:43:09
0.0052907 ریال3:36:09
0.00528941 ریال3:30:11
0.00527999 ریال3:29:09
0.00528941 ریال3:28:09
0.00527999 ریال3:27:09
0.00528941 ریال3:26:09
0.00527999 ریال3:24:09
0.00527251 ریال3:20:09
0.00527999 ریال3:18:09
0.00526789 ریال3:07:08
0.00526817 ریال3:02:09
0.00526789 ریال3:01:10
0.00521802 ریال2:44:09
0.00520113 ریال2:36:10
0.00519932 ریال2:30:11
0.0052032 ریال2:17:08
0.00520091 ریال2:10:10
0.00519828 ریال2:03:09
0.00522826 ریال1:58:08
0.00522448 ریال1:50:09
0.00521447 ریال1:44:08
0.00521178 ریال1:40:09
0.00520508 ریال1:33:09
0.00521138 ریال1:27:08
0.00520988 ریال1:18:08
0.00521682 ریال1:17:07
0.00520988 ریال1:15:09
0.00521682 ریال1:13:08
0.00520556 ریال1:11:09
0.00521682 ریال1:10:08
0.00520556 ریال1:09:08
0.00521189 ریال1:05:08
0.00520556 ریال1:02:08
0.00521189 ریال0:59:08
0.00522105 ریال0:43:08
0.00523078 ریال0:38:09
0.00523531 ریال0:31:09
0.00522081 ریال0:19:07
0.00523824 ریال0:06:09
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات
قیمت خودرو
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی