شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

Hedera Hashgraph

  • نرخ فعلی:0.0369
  • بالاترین قیمت روز:0.0381
  • پایین ترین قیمت روز:0.0344
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:0.0348
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۰۵:۵۴:۰۶
  • نرخ روز گذشته:0.0345
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:6.96%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0024

نمودار کندل استیک Hedera Hashgraph در روز جاری

نمودار کندل استیک Hedera Hashgraph در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
0.0369 ریال5:54:06
0.037 ریال5:53:05
0.0366 ریال5:52:05
0.0367 ریال5:51:05
0.0368 ریال5:50:06
0.0369 ریال5:48:05
0.037 ریال5:47:04
0.0371 ریال5:43:05
0.0374 ریال5:41:06
0.0375 ریال5:39:06
0.0376 ریال5:37:05
0.0377 ریال5:36:06
0.0375 ریال5:34:05
0.0373 ریال5:33:05
0.0374 ریال5:30:07
0.0373 ریال5:29:04
0.0371 ریال5:28:05
0.0375 ریال5:26:05
0.0376 ریال5:25:05
0.0374 ریال5:24:05
0.0371 ریال5:23:04
0.0367 ریال5:22:05
0.0368 ریال5:15:05
0.0367 ریال5:14:05
0.0366 ریال5:13:05
0.0371 ریال5:08:04
0.037 ریال5:06:05
0.0371 ریال5:05:05
0.0375 ریال5:04:09
0.0377 ریال5:01:05
0.0375 ریال5:00:07
0.0373 ریال4:59:04
0.0377 ریال4:57:10
0.0376 ریال4:56:10
0.0374 ریال4:55:05
0.0377 ریال4:53:05
0.0371 ریال4:50:05
0.0368 ریال4:49:09
0.037 ریال4:47:05
0.0372 ریال4:45:05
0.0374 ریال4:44:04
0.0376 ریال4:43:04
0.0375 ریال4:40:05
0.0374 ریال4:39:04
0.0377 ریال4:37:04
0.0381 ریال4:36:09
0.0376 ریال4:35:05
0.0374 ریال4:34:09
0.0368 ریال4:33:05
0.0366 ریال4:25:05
0.0364 ریال4:22:04
0.0366 ریال4:21:10
0.0365 ریال4:18:09
0.0363 ریال4:17:04
0.0366 ریال4:13:04
0.0367 ریال4:07:04
0.0365 ریال4:06:04
0.0362 ریال4:04:10
0.0361 ریال4:02:10
0.036 ریال4:00:08
0.0364 ریال3:54:04
0.0363 ریال3:53:04
0.0365 ریال3:49:04
0.0364 ریال3:48:04
0.0362 ریال3:47:03
0.0364 ریال3:46:10
0.0366 ریال3:44:04
0.036 ریال3:42:04
0.0357 ریال3:40:04
0.0355 ریال3:38:04
0.0354 ریال3:32:04
0.0353 ریال3:31:04
0.035 ریال3:29:09
0.0351 ریال3:28:09
0.035 ریال3:21:04
0.0349 ریال3:12:04
0.035 ریال3:11:03
0.0349 ریال3:08:08
0.035 ریال3:07:08
0.0349 ریال3:06:03
0.035 ریال3:03:03
0.0349 ریال2:20:04
0.035 ریال2:19:03
0.0349 ریال2:17:08
0.035 ریال2:16:03
0.0349 ریال2:15:03
0.035 ریال2:14:03
0.0349 ریال2:13:03
0.0347 ریال2:12:08
0.0348 ریال2:10:10
0.0347 ریال2:08:09
0.0349 ریال2:07:09
0.0348 ریال2:04:08
0.0349 ریال1:49:03
0.035 ریال1:44:08
0.0348 ریال1:42:08
0.0347 ریال1:41:08
0.0348 ریال1:39:03
0.0347 ریال1:38:03
0.0348 ریال1:37:03
0.0349 ریال1:36:04
0.035 ریال1:35:09
0.0348 ریال1:33:09
0.0347 ریال1:11:09
0.0348 ریال1:02:08
0.0347 ریال1:00:03
0.0348 ریال0:55:03
0.0349 ریال0:51:03
0.0347 ریال0:50:04
0.0346 ریال0:49:03
0.0345 ریال0:46:03
0.0344 ریال0:45:08
0.0346 ریال0:42:03
0.0345 ریال0:41:03
0.0346 ریال0:39:03
0.0348 ریال0:28:03
0.035 ریال0:26:03
0.0348 ریال0:25:02
0.0346 ریال0:24:03
0.0347 ریال0:23:03
0.0352 ریال0:20:03
0.0351 ریال0:13:03
0.035 ریال0:09:03
0.0348 ریال0:05:03
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات
قیمت خودرو
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی