iwmf شبکه اطلاع رسانی طلا، سکه و ارز به عنوان برترین وب‌سایت حوزه کسب و کار و مدیریت و تجارت در دوازدهمین جشنواره وب و موبایل ایران در هر دو بخش داوران و آرای مردمی برگزیده شد
شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

Hashgard

  • نرخ فعلی:0.0000231
  • بالاترین قیمت روز:0.00002608
  • پایین ترین قیمت روز:0.0000231
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:0.00002558
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۶:۵۶:۱۴
  • نرخ روز گذشته:0.00002556
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:10.65%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0

نمودار کندل استیک Hashgard در روز جاری

نمودار کندل استیک Hashgard در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
0.0000231 ریال16:56:14
0.00002313 ریال16:54:12
0.00002317 ریال16:35:15
0.00002345 ریال16:26:12
0.0000233 ریال16:23:11
0.00002329 ریال16:14:12
0.00002333 ریال16:05:13
0.0000235 ریال15:59:11
0.0000234 ریال15:53:11
0.00002350 ریال15:47:11
0.00002342 ریال15:35:12
0.00002345 ریال15:32:12
0.00002370 ریال15:26:11
0.00002364 ریال15:17:11
0.00002371 ریال15:11:12
0.00002355 ریال15:02:12
0.00002389 ریال14:59:10
0.00002407 ریال14:53:11
0.00002387 ریال14:41:12
0.00002389 ریال14:35:11
0.00002369 ریال14:29:10
0.00002380 ریال14:26:12
0.00002369 ریال14:23:10
0.00002391 ریال14:11:12
0.00002395 ریال14:05:12
0.0000241 ریال13:59:11
0.00002397 ریال13:53:12
0.00002419 ریال13:47:11
0.00002423 ریال13:35:13
0.00002429 ریال13:32:12
0.00002438 ریال13:23:12
0.00002428 ریال13:20:13
0.00002441 ریال13:08:11
0.0000245 ریال12:53:11
0.00002430 ریال12:47:11
0.00002390 ریال12:35:12
0.00002395 ریال12:29:10
0.00002377 ریال12:23:10
0.00002389 ریال12:08:13
0.00002376 ریال12:05:11
0.00002396 ریال11:53:11
0.00002381 ریال11:47:11
0.00002385 ریال11:35:15
0.00002372 ریال11:32:11
0.00002375 ریال11:26:13
0.00002371 ریال11:20:16
0.00002379 ریال11:08:13
0.00002382 ریال11:05:12
0.00002384 ریال10:56:13
0.00002406 ریال10:50:15
0.00002425 ریال10:44:12
0.00002431 ریال10:38:14
0.00002418 ریال10:35:13
0.00002440 ریال10:32:13
0.00002418 ریال10:23:10
0.0000238 ریال10:17:10
0.00002389 ریال10:14:12
0.00002379 ریال10:11:11
0.00002389 ریال9:59:10
0.00002383 ریال9:47:10
0.00002372 ریال9:35:12
0.00002380 ریال9:26:11
0.0000237 ریال9:20:12
0.00002377 ریال9:11:11
0.00002374 ریال9:05:11
0.00002366 ریال8:56:10
0.00002351 ریال8:47:10
0.00002355 ریال8:44:10
0.00002387 ریال8:32:11
0.00002394 ریال8:23:10
0.00002389 ریال8:17:10
0.00002415 ریال8:08:10
0.00002421 ریال8:02:11
0.00002413 ریال7:53:10
0.00002423 ریال7:44:10
0.00002438 ریال7:38:10
0.00002443 ریال7:32:10
0.00002428 ریال7:23:10
0.00002454 ریال7:08:10
0.00002446 ریال7:05:11
0.00002438 ریال6:56:10
0.00002450 ریال6:47:10
0.00002438 ریال6:44:10
0.0000245 ریال6:35:16
0.00002486 ریال6:23:10
0.00002469 ریال6:17:11
0.00002475 ریال6:11:11
0.00002461 ریال6:05:11
0.00002463 ریال5:59:10
0.00002465 ریال5:53:11
0.00002477 ریال5:44:10
0.00002482 ریال5:38:10
0.00002492 ریال5:35:11
0.00002479 ریال5:26:10
0.00002486 ریال5:17:10
0.00002470 ریال5:11:11
0.00002460 ریال5:05:11
0.0000249 ریال4:59:09
0.00002456 ریال4:50:17
0.00002448 ریال4:44:10
0.00002464 ریال4:35:11
0.00002461 ریال4:29:10
0.0000243 ریال4:17:09
0.00002444 ریال4:14:10
0.00002476 ریال4:02:11
0.00002451 ریال3:59:10
0.00002437 ریال3:50:11
0.0000246 ریال3:41:10
0.00002468 ریال3:38:09
0.00002462 ریال3:32:10
0.00002464 ریال3:26:09
0.00002471 ریال3:20:11
0.00002473 ریال3:14:10
0.00002472 ریال3:02:10
0.00002474 ریال2:50:11
0.00002483 ریال2:44:10
0.00002488 ریال2:41:10
0.00002489 ریال2:35:10
0.00002514 ریال2:29:10
0.00002520 ریال2:17:09
0.00002532 ریال2:14:10
0.00002529 ریال2:05:11
0.0000255 ریال1:59:09
0.0000256 ریال1:47:10
0.00002554 ریال1:44:10
0.00002581 ریال1:38:10
0.00002565 ریال1:35:11
0.00002561 ریال1:29:09
0.0000260 ریال1:17:10
0.00002601 ریال1:11:10
0.00002593 ریال1:05:11
0.00002608 ریال0:59:10
0.00002582 ریال0:50:15
0.00002576 ریال0:41:10
0.00002581 ریال0:35:10
0.00002566 ریال0:23:09
0.00002568 ریال0:20:10
0.0000258 ریال0:17:10
0.00002558 ریال0:04:11
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات