iwmf شبکه اطلاع رسانی طلا، سکه و ارز به عنوان برترین وب‌سایت حوزه کسب و کار و مدیریت و تجارت در دوازدهمین جشنواره وب و موبایل ایران در هر دو بخش داوران و آرای مردمی برگزیده شد
شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

Halo Platform

  • نرخ فعلی:0.00010612
  • بالاترین قیمت روز:0.00011301
  • پایین ترین قیمت روز:0.00010547
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:0.00011301
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۳:۴۴:۳۱
  • نرخ روز گذشته:0.00016404
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:54.58%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0001

نمودار کندل استیک Halo Platform در روز جاری

نمودار کندل استیک Halo Platform در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
0.00010612 ریال13:44:31
0.00010623 ریال13:39:24
0.00010611 ریال13:36:34
0.00010622 ریال13:27:24
0.00010595 ریال13:20:45
0.00010589 ریال13:18:29
0.00010595 ریال13:14:28
0.00010563 ریال13:02:52
0.00010559 ریال12:59:23
0.00010577 ریال12:50:37
0.00010605 ریال12:47:26
0.00010547 ریال12:44:22
0.00010605 ریال12:41:32
0.00010547 ریال12:38:21
0.00010563 ریال12:32:43
0.00010572 ریال12:26:23
0.00010649 ریال12:20:31
0.00010673 ریال12:14:26
0.00010679 ریال12:05:42
0.00010692 ریال11:56:36
0.00010712 ریال11:50:46
0.00010714 ریال11:44:32
0.00010720 ریال11:41:35
0.00010727 ریال11:32:32
0.00010702 ریال11:23:38
0.00010713 ریال11:12:07
0.00010731 ریال11:06:10
0.00010722 ریال10:59:21
0.00010725 ریال10:50:37
0.00010750 ریال10:44:22
0.00010741 ریال10:35:32
0.00010716 ریال10:32:35
0.00010699 ریال10:23:18
0.00010682 ریال10:21:30
0.00010682 ریال10:21:22
0.00010656 ریال10:17:22
0.00010655 ریال10:14:27
0.00010656 ریال10:11:34
0.00010655 ریال10:05:29
0.00010665 ریال10:02:37
0.00010658 ریال9:50:25
0.00010661 ریال9:44:19
0.00010665 ریال9:38:17
0.00010641 ریال9:35:27
0.00010658 ریال9:32:22
0.00010641 ریال9:23:21
0.00010646 ریال9:20:27
0.00010642 ریال9:11:33
0.00010671 ریال9:05:23
0.00010674 ریال8:59:17
0.00010696 ریال8:50:22
0.00010699 ریال8:47:18
0.00010701 ریال8:44:15
0.00010699 ریال8:41:25
0.00010701 ریال8:32:24
0.00010690 ریال8:29:17
0.00010696 ریال8:23:19
0.00010719 ریال8:14:21
0.00010708 ریال7:56:21
0.00010737 ریال7:50:22
0.00010732 ریال7:41:24
0.00010736 ریال7:35:26
0.00010742 ریال7:32:29
0.00010746 ریال7:29:16
0.00010748 ریال7:18:16
0.00010744 ریال7:14:17
0.00010754 ریال7:09:15
0.00010741 ریال6:56:24
0.00010733 ریال6:47:20
0.00010727 ریال6:41:24
0.00010724 ریال6:39:15
0.00010726 ریال6:33:23
0.00010714 ریال6:29:16
0.00010661 ریال6:20:18
0.00010691 ریال6:11:26
0.00010681 ریال6:02:36
0.00010685 ریال5:56:24
0.00010706 ریال5:50:21
0.00010736 ریال5:41:23
0.00010757 ریال5:32:28
0.00010773 ریال5:26:18
0.00010784 ریال5:20:17
0.00010772 ریال5:11:30
0.00010764 ریال5:08:17
0.00010751 ریال5:05:21
0.00010764 ریال5:02:37
0.00010751 ریال4:59:15
0.00010758 ریال4:50:22
0.00010789 ریال4:44:14
0.00010784 ریال4:35:23
0.00010792 ریال4:32:24
0.00010757 ریال4:23:16
0.00010809 ریال4:17:13
0.00010765 ریال4:14:14
0.0001076 ریال4:02:33
0.00010737 ریال3:56:23
0.00010687 ریال3:50:21
0.00010647 ریال3:47:16
0.00010666 ریال3:44:14
0.00010647 ریال3:35:25
0.00010679 ریال3:32:21
0.00010723 ریال3:26:17
0.00010761 ریال3:20:19
0.00010795 ریال3:17:16
0.00010761 ریال3:15:18
0.00010812 ریال3:02:22
0.00010816 ریال2:56:18
0.00010792 ریال2:50:17
0.00010819 ریال2:45:16
0.00010858 ریال2:38:16
0.00010876 ریال2:32:19
0.00010826 ریال2:26:16
0.00010830 ریال2:21:23
0.00010876 ریال2:15:20
0.00010817 ریال2:05:23
0.00010720 ریال1:59:12
0.00010705 ریال1:50:21
0.00010673 ریال1:41:24
0.00010872 ریال1:38:17
0.00010888 ریال1:32:22
0.00011031 ریال1:23:15
0.00011056 ریال1:17:15
0.00011173 ریال1:14:14
0.00011112 ریال1:11:16
0.00011173 ریال1:08:18
0.00011143 ریال0:56:18
0.00011217 ریال0:53:14
0.00011235 ریال0:50:21
0.00011217 ریال0:47:14
0.00011235 ریال0:44:26
0.00011250 ریال0:38:14
0.00011205 ریال0:35:21
0.00011179 ریال0:26:17
0.00011213 ریال0:20:17
0.00011301 ریال0:14:18
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات