شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

گولم / Golem

  • نرخ فعلی:0.0324
  • بالاترین قیمت روز:0.0343
  • پایین ترین قیمت روز:0.0324
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:0.03311
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۱:۳۰:۴۴
  • نرخ روز گذشته:0.03331
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:2.81%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0009

نمودار کندل استیک گولم / Golem در روز جاری

نمودار کندل استیک گولم / Golem در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
0.0324 ریال11:30:44
0.0325 ریال11:28:24
0.0327 ریال11:24:20
0.0326 ریال11:20:32
0.0325 ریال11:18:21
0.0327 ریال11:12:23
0.03271 ریال11:08:26
0.03251 ریال10:58:19
0.03261 ریال10:56:23
0.03251 ریال10:54:18
0.03241 ریال10:48:18
0.03251 ریال10:41:18
0.03241 ریال10:24:54
0.03271 ریال10:15:00
0.03261 ریال10:03:26
0.03271 ریال9:58:54
0.03261 ریال9:56:53
0.03271 ریال9:54:48
0.03281 ریال9:51:11
0.03271 ریال9:48:51
0.03281 ریال9:46:48
0.03271 ریال9:38:37
0.03281 ریال9:08:21
0.03311 ریال9:06:20
0.03291 ریال9:02:24
0.03311 ریال9:00:44
0.03291 ریال8:54:17
0.03301 ریال8:50:27
0.03311 ریال8:44:16
0.03331 ریال8:42:19
0.0334 ریال8:40:22
0.03331 ریال8:32:18
0.0334 ریال8:30:25
0.03331 ریال8:28:18
0.0334 ریال8:26:15
0.03331 ریال8:22:16
0.03321 ریال8:20:20
0.0334 ریال8:18:15
0.0335 ریال8:16:16
0.0334 ریال8:14:16
0.0335 ریال8:04:15
0.0337 ریال7:54:12
0.0336 ریال7:52:12
0.0337 ریال7:50:18
0.0336 ریال7:38:11
0.0335 ریال7:34:11
0.0336 ریال7:22:11
0.0337 ریال7:20:13
0.0336 ریال7:18:11
0.0335 ریال7:10:13
0.0336 ریال7:06:12
0.0337 ریال7:02:14
0.0336 ریال6:52:12
0.03352 ریال6:48:12
0.03351 ریال6:40:15
0.03342 ریال6:38:11
0.03351 ریال6:36:12
0.03342 ریال6:34:11
0.03351 ریال6:32:12
0.03342 ریال6:24:12
0.03361 ریال6:16:16
0.03381 ریال6:14:13
0.03391 ریال6:08:13
0.03401 ریال6:04:12
0.03391 ریال6:02:16
0.03381 ریال5:48:12
0.03401 ریال5:46:11
0.03391 ریال5:44:13
0.03401 ریال5:32:13
0.03381 ریال5:30:17
0.03391 ریال5:28:13
0.03381 ریال5:22:12
0.03391 ریال5:18:12
0.0341 ریال5:14:12
0.03401 ریال4:48:12
0.0341 ریال4:42:11
0.0342 ریال4:36:11
0.03401 ریال4:34:11
0.03391 ریال4:32:10
0.03371 ریال4:30:15
0.03381 ریال4:22:11
0.0343 ریال4:20:13
0.03401 ریال4:18:10
0.0341 ریال4:16:11
0.0343 ریال4:10:12
0.0341 ریال4:08:12
0.0339 ریال4:06:11
0.034 ریال4:04:11
0.0342 ریال4:02:11
0.034 ریال4:00:20
0.0342 ریال3:56:11
0.034 ریال3:54:10
0.0338 ریال3:44:10
0.0339 ریال3:42:11
0.03399 ریال3:36:12
0.0335 ریال3:34:12
0.0334 ریال3:32:10
0.0335 ریال3:18:11
0.0336 ریال3:14:10
0.03369 ریال3:12:11
0.0336 ریال2:54:10
0.03369 ریال2:46:10
0.0336 ریال2:44:11
0.03379 ریال2:36:11
0.03389 ریال2:34:10
0.03379 ریال2:32:12
0.03389 ریال2:28:11
0.03379 ریال2:14:11
0.0336 ریال2:12:11
0.0337 ریال2:06:11
0.0335 ریال2:02:17
0.0333 ریال1:42:11
0.03311 ریال1:40:15
0.0333 ریال1:34:11
0.03311 ریال1:32:12
0.0333 ریال1:24:11
0.0334 ریال1:20:15
0.0333 ریال1:18:11
0.0334 ریال0:42:10
0.0333 ریال0:24:11
0.03331 ریال0:20:13
0.03321 ریال0:16:10
0.03331 ریال0:14:11
0.03311 ریال0:12:10
0.03321 ریال0:10:18
0.03311 ریال0:04:14
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات