iwmf شبکه اطلاع رسانی طلا، سکه و ارز به عنوان برترین وب‌سایت حوزه کسب و کار و مدیریت و تجارت در دوازدهمین جشنواره وب و موبایل ایران در هر دو بخش داوران و آرای مردمی برگزیده شد
شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

Gold Poker

  • نرخ فعلی:0.0124968
  • بالاترین قیمت روز:0.0127092
  • پایین ترین قیمت روز:0.0112084
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:0.0112374
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۵:۲۳:۲۸
  • نرخ روز گذشته:0.0112284
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:11.3%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0013

نمودار کندل استیک Gold Poker در روز جاری

نمودار کندل استیک Gold Poker در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
0.0124968 ریال15:23:28
0.0125786 ریال15:17:33
0.0126066 ریال15:14:25
0.0125469 ریال15:08:31
0.0125839 ریال14:56:31
0.012626 ریال14:50:49
0.0126416 ریال14:41:39
0.0126596 ریال14:38:22
0.0126696 ریال14:35:29
0.0126829 ریال14:32:48
0.0126595 ریال14:29:28
0.0126829 ریال14:26:58
0.0126785 ریال14:14:37
0.0126805 ریال14:05:45
0.0126745 ریال14:03:27
0.0126745 ریال14:03:26
0.0127092 ریال13:50:52
0.0122255 ریال13:47:36
0.0122164 ریال13:41:54
0.0122255 ریال13:35:51
0.0122694 ریال13:29:29
0.0122574 ریال13:26:34
0.0122517 ریال13:20:50
0.012261 ریال13:11:36
0.0122585 ریال13:02:59
0.0122812 ریال12:56:39
0.0122725 ریال12:50:54
0.0122796 ریال12:44:27
0.012261 ریال12:41:39
0.0122536 ریال12:33:56
0.0122536 ریال12:33:53
0.012229 ریال12:26:49
0.0122346 ریال12:23:33
0.0122324 ریال12:21:33
0.0122324 ریال12:21:29
0.0122346 ریال12:17:38
0.0122324 ریال12:14:47
0.0122253 ریال12:05:46
0.0115315 ریال11:56:51
0.0115217 ریال11:51:00
0.0115413 ریال11:44:41
0.0115256 ریال11:35:55
0.0115491 ریال11:32:58
0.0115266 ریال11:29:36
0.0115491 ریال11:26:50
0.0115457 ریال11:21:00
0.011556 ریال11:11:51
0.0115656 ریال11:08:45
0.0115808 ریال10:59:30
0.0115608 ریال10:51:00
0.011556 ریال10:44:36
0.0115506 ریال10:35:38
0.0115669 ریال10:32:52
0.011567 ریال10:29:27
0.0115803 ریال10:17:26
0.0115962 ریال10:02:56
0.0115788 ریال9:56:42
0.0115575 ریال9:50:44
0.0115572 ریال9:44:27
0.0115232 ریال9:38:23
0.0115332 ریال9:32:37
0.0115574 ریال9:23:24
0.0115576 ریال9:17:21
0.0115284 ریال9:14:23
0.0115366 ریال9:11:32
0.0115284 ریال9:05:33
0.011566 ریال8:59:18
0.0115421 ریال8:53:19
0.0115516 ریال8:50:30
0.0115421 ریال8:47:22
0.0114899 ریال8:38:18
0.0115153 ریال8:29:18
0.0115268 ریال8:20:29
0.0115384 ریال8:14:25
0.0115336 ریال8:11:24
0.0115384 ریال8:08:18
0.0115309 ریال8:05:22
0.0115336 ریال8:02:29
0.0115309 ریال7:53:20
0.011549 ریال7:50:23
0.0115614 ریال7:44:17
0.01159 ریال7:38:21
0.0115729 ریال7:32:35
0.0115909 ریال7:26:22
0.0123637 ریال7:20:27
0.0123728 ریال7:14:24
0.0123915 ریال7:11:31
0.0123728 ریال7:08:21
0.0123915 ریال7:05:27
0.0124064 ریال6:59:18
0.0124018 ریال6:50:27
0.0124076 ریال6:47:20
0.0124115 ریال6:35:33
0.0124047 ریال6:32:30
0.0123938 ریال6:29:18
0.0124047 ریال6:23:20
0.0123938 ریال6:17:19
0.0124073 ریال6:11:25
0.0124084 ریال6:02:36
0.0123837 ریال5:59:20
0.0124179 ریال5:56:24
0.0124223 ریال5:53:16
0.0124179 ریال5:50:29
0.0124223 ریال5:44:18
0.0124334 ریال5:35:33
0.0124595 ریال5:26:20
0.0124821 ریال5:17:20
0.0124812 ریال5:11:21
0.0124669 ریال5:08:15
0.0124572 ریال5:05:18
0.0124669 ریال5:02:28
0.0124572 ریال4:59:15
0.0124728 ریال4:50:21
0.0124346 ریال4:41:21
0.0124866 ریال4:35:26
0.0124896 ریال4:32:20
0.0124727 ریال4:26:16
0.0124797 ریال4:20:21
0.0124847 ریال4:11:17
0.0125097 ریال4:05:21
0.012482 ریال3:56:18
0.0125034 ریال3:53:12
0.0125076 ریال3:50:21
0.0125034 ریال3:47:16
0.0125076 ریال3:44:16
0.0125067 ریال3:35:24
0.0125193 ریال3:32:18
0.0125324 ریال3:29:14
0.0125246 ریال3:20:18
0.0125197 ریال3:11:19
0.0124617 ریال3:08:20
0.0124438 ریال2:56:21
0.0124289 ریال2:50:22
0.0124145 ریال2:41:25
0.0123603 ریال2:38:18
0.0123847 ریال2:35:32
0.0123603 ریال2:32:25
0.0124025 ریال2:23:14
0.0123285 ریال2:20:21
0.012389 ریال2:17:16
0.0123285 ریال2:11:30
0.0122908 ریال2:08:22
0.0123174 ریال2:05:29
0.0122908 ریال1:56:25
0.0122954 ریال1:53:20
0.0122956 ریال1:41:27
0.0123131 ریال1:32:24
0.0123113 ریال1:26:18
0.012329 ریال1:20:25
0.0123322 ریال1:17:21
0.0123177 ریال1:14:19
0.0123322 ریال1:11:31
0.0123177 ریال1:05:26
0.0123131 ریال0:56:21
0.012325 ریال0:53:17
0.0123194 ریال0:47:19
0.011826 ریال0:38:17
0.0118313 ریال0:32:25
0.0112164 ریال0:23:19
0.0112084 ریال0:17:21
0.0112202 ریال0:11:36
0.0112374 ریال0:08:27
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات