شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

GazeCoin

بازگشایی کمترین بیشترین پایانی تاریخ / میلادی تاریخ / شمسی
0.0009 0.0009 0.0009 0.0009 2020/02/13 1398/11/24 1398-11-24
0.0010 0.0010 0.0010 0.0010 2020/02/11 1398/11/22 1398-11-22
0.0010 0.0010 0.0010 0.0010 2020/02/10 1398/11/21 1398-11-21
0.0002 0.0002 0.0002 0.0002 2020/02/07 1398/11/18 1398-11-18
0.0002 0.0002 0.0002 0.0002 2020/02/06 1398/11/17 1398-11-17
0.0007 0.0007 0.0007 0.0007 2019/12/10 1398/09/19 1398-09-19
0.0005 0.0005 0.0008 0.0007 2019/12/09 1398/09/18 1398-09-18
0.0005 0.0005 0.0005 0.0005 2019/12/08 1398/09/17 1398-09-17
0.0004 0.0004 0.0004 0.0004 2019/11/15 1398/08/24 1398-08-24
0.0009 0.0009 0.0009 0.0009 2019/10/01 1398/07/09 1398-07-09

نمودار جامع تحولات سالانه شاخص GazeCoin

قیمت خودرو
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی