شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

گاس / Gas

  • نرخ فعلی:1.2108
  • بالاترین قیمت روز:1.298
  • پایین ترین قیمت روز:1.2
  • بیشترین مقدار نوسان روز:0.04
  • درصد بیشترین نوسان روز:0.85%
  • نرخ بازگشایی بازار:1.2903
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۰:۴۴:۲۱
  • نرخ روز گذشته:1.2288
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:1.49%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.018

نمودار کندل استیک گاس / Gas در روز جاری

نمودار کندل استیک گاس / Gas در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
1.2108 ریال10:44:21
1.2013 ریال10:40:33
1.2108 ریال10:30:42
1.2013 ریال10:28:29
1.2108 ریال10:26:23
1.2204 ریال10:02:30
1.22 ریال9:56:22
1.2204 ریال9:54:21
1.22 ریال9:52:19
1.2192 ریال9:50:33
1.2204 ریال9:02:23
1.23 ریال8:13:50
1.2204 ریال8:13:14
1.2204 ریال8:13:11
1.2204 ریال8:13:04
1.23 ریال7:42:13
1.2206 ریال7:40:13
1.2302 ریال7:38:11
1.2206 ریال7:36:12
1.2302 ریال7:14:36
1.2206 ریال7:10:16
1.2397 ریال6:58:48
1.2396 ریال6:52:50
1.2392 ریال6:40:57
1.2296 ریال6:38:46
1.2297 ریال6:32:54
1.2201 ریال6:26:57
1.2287 ریال6:16:45
1.2095 ریال6:14:48
1.2193 ریال6:12:44
1.2095 ریال6:10:58
1.2 ریال6:08:45
1.2192 ریال6:06:44
1.2288 ریال6:04:49
1.2192 ریال6:02:57
1.2288 ریال6:02:11
1.2288 ریال6:01:31
1.2192 ریال5:52:47
1.2288 ریال5:48:43
1.2287 ریال5:46:42
1.2209 ریال5:44:42
1.2304 ریال5:42:44
1.2305 ریال5:40:51
1.2304 ریال5:38:41
1.2305 ریال5:36:40
1.221 ریال5:34:38
1.2305 ریال5:30:59
1.221 ریال5:28:40
1.2211 ریال5:20:44
1.2399 ریال5:12:32
1.2211 ریال5:10:40
1.2601 ریال4:54:28
1.2595 ریال4:52:30
1.2601 ریال4:50:36
1.2595 ریال4:00:29
1.2594 ریال3:56:14
1.2599 ریال3:40:15
1.2574 ریال3:38:12
1.2602 ریال3:16:11
1.2604 ریال3:00:23
1.2602 ریال2:44:11
1.2696 ریال2:40:14
1.2698 ریال2:14:12
1.2792 ریال1:52:11
1.2698 ریال1:46:11
1.2886 ریال1:36:11
1.298 ریال1:34:11
1.2886 ریال1:26:11
1.2698 ریال1:06:13
1.2604 ریال1:02:13
1.2698 ریال1:00:21
1.2604 ریال0:56:12
1.2792 ریال0:54:10
1.2782 ریال0:48:11
1.297 ریال0:46:10
1.2593 ریال0:44:11
1.2688 ریال0:42:10
1.2593 ریال0:40:12
1.278 ریال0:26:10
1.2404 ریال0:24:11
1.2702 ریال0:18:10
1.2903 ریال0:12:13
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات