شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

Flexacoin

  • نرخ فعلی:0.002355
  • بالاترین قیمت روز:0.002384
  • پایین ترین قیمت روز:0.00228
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:0.002328
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۰۷:۳۸:۰۶
  • نرخ روز گذشته:0.002326
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:1.25%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0

نمودار کندل استیک Flexacoin در روز جاری

نمودار کندل استیک Flexacoin در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
0.002355 ریال7:38:06
0.002353 ریال7:37:06
0.002352 ریال7:36:06
0.002355 ریال7:35:07
0.002354 ریال7:34:07
0.002351 ریال7:33:07
0.002352 ریال7:32:06
0.002355 ریال7:30:09
0.002353 ریال7:29:06
0.00235 ریال7:28:07
0.002349 ریال7:27:06
0.00235 ریال7:26:06
0.002346 ریال7:25:06
0.002349 ریال7:23:05
0.002346 ریال7:22:07
0.002348 ریال7:21:07
0.00235 ریال7:20:07
0.002349 ریال7:19:05
0.002345 ریال7:18:07
0.002346 ریال7:17:05
0.002347 ریال7:16:06
0.002349 ریال7:15:06
0.002348 ریال7:14:06
0.002345 ریال7:12:06
0.002337 ریال7:11:12
0.002343 ریال7:10:11
0.002348 ریال7:08:06
0.002349 ریال7:06:07
0.002352 ریال7:05:06
0.002354 ریال7:01:07
0.002356 ریال7:00:10
0.002357 ریال6:59:06
0.00236 ریال6:57:06
0.002363 ریال6:55:06
0.002361 ریال6:54:05
0.002358 ریال6:53:05
0.002364 ریال6:51:06
0.002365 ریال6:50:07
0.002362 ریال6:49:05
0.002364 ریال6:48:06
0.002362 ریال6:47:05
0.00236 ریال6:46:06
0.002361 ریال6:45:05
0.002364 ریال6:44:06
0.002365 ریال6:43:06
0.002364 ریال6:42:06
0.002365 ریال6:40:06
0.002364 ریال6:39:06
0.002357 ریال6:38:06
0.002359 ریال6:37:05
0.00236 ریال6:36:06
0.002362 ریال6:35:06
0.002361 ریال6:34:05
0.002364 ریال6:33:06
0.002362 ریال6:32:07
0.002363 ریال6:31:07
0.002365 ریال6:28:05
0.002369 ریال6:27:05
0.002367 ریال6:26:05
0.002369 ریال6:24:06
0.002367 ریال6:23:06
0.00237 ریال6:22:05
0.002367 ریال6:20:06
0.002368 ریال6:19:05
0.002369 ریال6:18:05
0.002371 ریال6:17:06
0.002372 ریال6:16:06
0.002373 ریال6:15:06
0.002371 ریال6:14:07
0.002372 ریال6:12:06
0.002373 ریال6:11:06
0.002372 ریال6:10:07
0.002371 ریال6:09:06
0.002367 ریال6:08:06
0.002366 ریال6:06:07
0.002365 ریال6:05:05
0.002368 ریال6:03:06
0.002376 ریال6:02:07
0.002369 ریال6:01:07
0.002368 ریال6:00:11
0.00237 ریال5:59:05
0.002368 ریال5:58:04
0.002369 ریال5:57:05
0.002368 ریال5:55:05
0.002372 ریال5:53:05
0.002373 ریال5:52:05
0.002368 ریال5:51:05
0.00237 ریال5:49:05
0.002369 ریال5:48:05
0.002371 ریال5:47:05
0.002369 ریال5:46:05
0.002372 ریال5:45:05
0.00237 ریال5:44:05
0.002371 ریال5:43:05
0.002373 ریال5:42:05
0.002374 ریال5:41:06
0.002373 ریال5:39:06
0.002376 ریال5:38:05
0.002374 ریال5:37:05
0.002376 ریال5:36:06
0.002377 ریال5:35:06
0.002376 ریال5:34:05
0.00238 ریال5:33:05
0.002381 ریال5:32:05
0.00238 ریال5:31:06
0.002379 ریال5:30:07
0.00238 ریال5:29:04
0.002377 ریال5:28:05
0.002378 ریال5:25:05
0.00238 ریال5:24:05
0.002377 ریال5:23:05
0.002379 ریال5:22:05
0.002378 ریال5:17:06
0.002381 ریال5:16:10
0.00238 ریال5:15:05
0.002381 ریال5:14:05
0.002379 ریال5:13:05
0.00238 ریال5:11:05
0.002379 ریال5:10:06
0.002377 ریال5:09:05
0.002376 ریال5:08:04
0.002375 ریال5:07:05
0.002373 ریال5:06:05
0.002374 ریال5:05:05
0.002375 ریال5:04:09
0.002373 ریال5:01:05
0.002374 ریال4:59:04
0.002373 ریال4:58:05
0.002372 ریال4:57:10
0.002371 ریال4:55:05
0.00237 ریال4:53:05
0.002365 ریال4:52:09
0.002366 ریال4:51:05
0.002365 ریال4:50:05
0.002364 ریال4:46:04
0.002366 ریال4:45:05
0.002368 ریال4:43:04
0.00237 ریال4:42:05
0.002371 ریال4:41:05
0.002366 ریال4:40:05
0.002375 ریال4:39:04
0.002372 ریال4:37:04
0.002375 ریال4:33:05
0.002376 ریال4:30:06
0.002377 ریال4:29:04
0.002376 ریال4:28:04
0.002379 ریال4:27:04
0.002383 ریال4:25:05
0.00238 ریال4:22:04
0.002379 ریال4:19:09
0.002384 ریال4:17:04
0.002382 ریال4:15:04
0.002381 ریال4:14:09
0.00238 ریال4:13:04
0.002378 ریال4:12:09
0.00238 ریال4:11:04
0.002381 ریال4:10:05
0.002383 ریال4:06:04
0.002384 ریال4:05:05
0.002383 ریال4:04:10
0.002381 ریال3:59:04
0.002383 ریال3:58:04
0.00235 ریال3:57:04
0.002348 ریال3:53:04
0.002347 ریال3:50:05
0.00235 ریال3:49:04
0.002351 ریال3:48:04
0.002348 ریال3:46:10
0.002349 ریال3:44:04
0.002352 ریال3:39:04
0.002353 ریال3:38:04
0.002355 ریال3:37:09
0.002354 ریال3:34:04
0.002352 ریال3:33:04
0.002356 ریال3:32:04
0.002357 ریال3:31:04
0.002354 ریال3:29:09
0.002355 ریال3:28:09
0.002358 ریال3:27:09
0.002347 ریال3:25:09
0.002344 ریال3:23:03
0.002345 ریال3:22:04
0.002344 ریال3:21:05
0.002341 ریال3:17:03
0.002343 ریال3:16:03
0.002345 ریال3:15:04
0.002343 ریال3:13:03
0.002342 ریال3:12:04
0.002343 ریال3:11:04
0.002338 ریال3:09:09
0.002337 ریال3:08:08
0.002339 ریال3:06:03
0.002338 ریال3:04:04
0.002339 ریال3:00:07
0.002338 ریال2:59:03
0.002339 ریال2:58:03
0.002341 ریال2:57:03
0.00234 ریال2:56:04
0.002336 ریال2:52:04
0.002337 ریال2:50:05
0.002338 ریال2:48:03
0.0023 ریال2:47:03
0.002303 ریال2:45:09
0.002302 ریال2:44:09
0.002303 ریال2:43:03
0.002302 ریال2:40:04
0.002301 ریال2:37:03
0.002298 ریال2:36:10
0.002297 ریال2:34:09
0.002304 ریال2:32:09
0.0023 ریال2:28:03
0.002298 ریال2:27:04
0.002296 ریال2:26:03
0.002295 ریال2:21:03
0.002292 ریال2:20:04
0.002291 ریال2:16:03
0.00229 ریال2:15:03
0.002291 ریال2:10:10
0.002292 ریال2:07:09
0.002291 ریال2:06:04
0.00229 ریال2:01:04
0.002292 ریال2:00:07
0.002288 ریال1:57:03
0.002294 ریال1:56:03
0.002288 ریال1:54:03
0.002287 ریال1:51:03
0.002289 ریال1:50:09
0.002292 ریال1:49:03
0.002289 ریال1:47:03
0.002291 ریال1:45:04
0.002292 ریال1:44:08
0.002288 ریال1:43:03
0.00229 ریال1:42:08
0.002288 ریال1:41:08
0.002286 ریال1:39:03
0.002284 ریال1:38:03
0.00228 ریال1:37:03
0.002292 ریال1:36:04
0.002296 ریال1:35:09
0.002297 ریال1:33:09
0.002296 ریال1:31:03
0.002295 ریال1:30:04
0.002297 ریال1:29:08
0.0023 ریال1:28:08
0.002299 ریال1:27:08
0.002294 ریال1:25:03
0.002343 ریال1:24:03
0.002342 ریال1:21:09
0.002341 ریال1:20:03
0.00234 ریال1:19:07
0.002339 ریال1:18:08
0.002341 ریال1:17:07
0.002336 ریال1:16:03
0.002335 ریال1:15:09
0.002333 ریال1:11:09
0.002334 ریال1:10:08
0.002333 ریال1:08:03
0.002332 ریال1:04:08
0.002331 ریال1:02:08
0.002334 ریال1:00:04
0.002337 ریال0:57:02
0.002336 ریال0:56:03
0.002333 ریال0:54:03
0.002334 ریال0:51:03
0.002333 ریال0:50:04
0.002331 ریال0:49:03
0.002327 ریال0:44:08
0.002329 ریال0:43:08
0.002327 ریال0:42:03
0.002329 ریال0:40:03
0.002331 ریال0:39:03
0.002328 ریال0:37:03
0.002329 ریال0:35:09
0.00233 ریال0:33:08
0.002334 ریال0:32:08
0.002335 ریال0:29:03
0.002333 ریال0:27:04
0.002334 ریال0:26:03
0.002335 ریال0:24:03
0.002336 ریال0:22:03
0.002332 ریال0:21:03
0.002328 ریال0:20:03
0.002329 ریال0:18:03
0.00233 ریال0:17:03
0.002332 ریال0:16:03
0.002331 ریال0:15:03
0.002329 ریال0:14:02
0.00233 ریال0:13:03
0.002326 ریال0:12:03
0.002325 ریال0:11:03
0.002326 ریال0:09:03
0.002325 ریال0:08:09
0.002328 ریال0:05:03
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات
قیمت خودرو
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی